طراحی شبکه زنجیره تامین

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره طراحی شبکه زنجیره تامین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی شبکه زنجیره تامین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Sample average approximation; Stochastic programming; Facility location problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Customer relationship management; Uncertainty; Tire; Robust optimization; Multi-choice goal programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Mixed-integer linear programming; Demand uncertainty; Robust optimization; Facility location-allocation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Photovoltaic supply chain; Solar energy; Supply chain network design; Robust optimization; Data envelopment analysis; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Multi-product competitive supply chain; Supply chain network design; Pricing; Complementary product; Stackelberg game; Karush-Kuhn-Tucker; Hybrid genetic and firefly algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Two-stage stochastic programming; Sample average approximation; Mixed integer linear programming; Benders' decomposition; Supply chain network design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Location; Supply chain network design; Location-inventory model; Risk pooling; Conic quadratic mixed-integer program;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain management; Supply chain network design; Uncertainty; Stochastic programming; Risk consideration; Robust optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Macroeconomic; Supply chain network design; Robust optimization; Auto industry; Competitive strategies
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Vaccine supply chain; Rotavirus; Supply chain network design; Literature review; Uncertainty; Multi-criteria decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Risk; Disruption; Interruption; Uncertainty; Reliability; Robust optimization; Stochastic optimization; Monte Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Multi-objective optimization; Weighted mean deviation; Approximation approach; Biogeography based optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Facilities planning and design; Supply chain network design; Stochastic programming; Branch and reduce algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Green supply chain management; Supply chain network design; CO2 emissions; Environment; Periodic review inventory planning system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Location-transportation problems; Stochastic demand; Anticipation; Scenario planning; Stochastic programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Multi-objective optimization; Sustainability; Stochastic demand; Robust metaheuristic; Greenhouse gas emissions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی شبکه زنجیره تامین; Supply chain network design; Economic uncertainty; Financial performance; Credit solvency; Economic value added (EVA™); Altman's Z-score; Weighted average cost of capital (WACC)