ترپنوئید

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره ترپنوئید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترپنوئید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپنوئید; ACD; Advanced Chemistry Development; ASTM; American Society for Testing and Materials; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CoA; acetyl-coenzyme A; CRC; Coordinating Research Council, Inc; DCN; derived cetane number; ICE; internal combustion engine; Ir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپنوئید; Carbocation; Rearrangement; Dyotropic; Caryolan-1-ol; Isoclovene; Sesquiterpene; Stereochemistry; Terpenoid; KORIMOROAGKGHS-BDMBVICOSA-N; VCWNHOPGKQCXIQ-BQBZGAKWSA-N; FUQAYSQLAOJBBC-PAPYEOQZSA-N; SITKOPDZOGHVLY-AAVRWANBSA-N; JDDAHIPYPLKUSA-IWNKAIHXSA-N; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپنوئید; AOX1; alcohol oxidase 1; AtCPR; Arabidopsis thaliana CPR; CDW; cell dry weight; CPR; cytochrome P450 reductase; CYP; cytochrome P450 enzyme; DWP; deep-well plate; FPP; farnesyl pyrophosphate; hCPR; human CPR; HPO; Hyoscyamus muticus premnaspirodiene oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپنوئید; CRISPR; Clustered regularly interspaced short palindromic repeats; CRISPRi; Clustered regularly interspaced short palindromic repeats interference; MVA; mevalonate; sgRNA; single guide RNA; dCas9; inactive Cas9; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترپنوئید; Ac-CoA; acetyl CoA; AACT; AcAC-CoA thiolase; CLM; clomazone (2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone); DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMNT; (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; DOXP; deoxyxylulose phosphate; DX; 1-deoxy-d-xylulose; DXK