آشنایی با موضوع

فاکتور رشد تغییردهنده بتا یا فاکتور رشد تراریختی بتا که به‌اختصار TGF-β نامیده می‌شود، ک سایتوکاین چندتایی شامل چهار ایزوفرم متفاوت (HGNC TGFB۱، TGFB۲، TGFB۳، TGFB۴) است فعال شدن این فاکتور با تکثیر و فعال سازی بسیاری از سلول های ایمنی مانند گلبول های سفید خون مرتبط است. در میان فعالیت های کلیدی آن می توان به تنظیم فرآیند های التهابی به ویژه در روده اشاره کرد، همچنین TGF-β نقش مهمی در تمایز سلول های بنیادی و تنظیم و تفکیک سلول های T برعهده دارد. محققان بر روی نقش این سیتوکین در سرطان، بیماری های ایمنی بدن و بیماری های عفونی تحقیقات زیادی انجام داده اند. فاکتور رشد تغییردهنده بتا پس از فعال شدن، با فاکتورهای دیگر ترکیب شده و یک کمپلکس سرین/ترئونین کیناز تشکیل می‌دهد که با «گیرنده فاکتور رشد تغییردهنده بتا» ترکیب می‌شود که خود، دو زیر واحدِ نوع ۱ و نوع ۲ دارد. ماکروفاژها هم این مولکول را ترشح می‌کنند. پروتئاز و پلاسمین سرمی، فرم فعال این پروتئین را تجزیه می‌کنند و آنرا از کمپلکس ترکیبی‌اش بر سطح ماکروفاژها جدا می‌کنند. یکی از کارهای اصلی این پروتئین، تنظیم فرایندهای التهابی، به‌ویژه در روده است. علاوه بر این، تمایز و تنظیم لنفوسیت‌های تی و تمایز یاخته بنیادی از دیگر کارهای این پروتئین است.
در این صفحه تعداد 144 مقاله تخصصی درباره فاکتور رشد تغییردهنده بتا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور رشد تغییردهنده بتا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; FN; Fibronectin; MSC; mesenchymal stem cell; TGF-β; transforming growth factor-β; TGFβR1; TGF-β receptor 1; MCP-1; monocyte chemoattractant protein-1; Fibrosis; Fibroblast; Heart; Macrophage; AMPK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; HF; hepatic fibrosis; HSC; hepatic stellate cells; ECM; extracellular matrix; MMPs; matrix degrading metalloproteinases; TIMPs; tissue inhibitors of metalloproteinases; TGF-β; transforming growth factor-beta; NK; Natural killer; NKT; NK like T; NKG2D; na
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; EMPD; extramammary Paget's disease; TGF-β; transforming growth factor-β; ECM; extracellular matrix; IE; in situ in the epidermis; MDI; microinvasion into the papillary dermis; DI; deep invasion into the reticular dermis; Extramammary Paget's disease; Po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; DP-BB; diabetes prone-bio breeding; IGF; insulin-like growth factor; MLDS; multiple low doses of streptozotocin; MLN; mesenteric lymph nodes; NOD; non-obese diabetic; SBCD; standardized bovine colostrum derivative; T1D; type 1 diabetes; TGF-β; transformi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Pin1; peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; DDC; 5-diethoxycarbonyl-1, 4-dihydrocollidine; PCNA; proliferating cell nuclear antigen; IGF-1; insulin-like growth factor 1; TGF-β; transforming growth factor-β; 3, 5-Diethoxycarbonyl-1; 4-Dihydrocollidine; He
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; CV; cardiovascular; RA; rheumatoid arthritis; TNFα; tumor necrosis factor-α; IL; interleukin; Th; T helper; TGF-β; transforming growth factor-β; ROR; retinoic acid receptor-related orphan receptor; IFNγ; interferon-γ; Treg; regulatory T cell; FoxP3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; CKD; Chronic kidney disease; BA; betulinic acid; TGF-β; Transforming growth factor-beta; CTGF; Connective tissue growth factor; NGAL; Neutrophil gelatinase-associated lipocalin; ECM; Extracellular matrix; Chronic kidney disease; Fibrosis; Transforming gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; PM2.5; Particulate matter less than 2.5 micrometers in diameter; BLM; Bleomycin; NAC; Acetylcysteine; AM; Alveolar macrophages; ALF; Alveolar lavage fluid; IL-6; Interleukin-6; TNF-α; Tumor necrosis factor-α; TGF-β; Transforming growth factor-β; IPF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Sca-1; Stem Cell Antigen-1; DMBA; 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene; TPA; 2-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate; EdU; 5-Ethynyl-2-deoxyuridine; TGF-β; transforming growth factor-β; Stem cell markers; Stem Cell Antigen-1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; NO; nitric oxide; SHR; spontaneously hypertensive rats; L-NAME; N(G)-Nitro-L-arginine-methyl ester; ROS; reactive oxygen species; TGF-β; transforming growth factor beta; SHR; spontaneously hypertensive rats; MHR; malignant hypertensive rats; SBP; systoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; 25HC; 25 hydroxycholesterol; BCG; Bacillus Calmette Guerin; IFN-γ; interferon gamma; TLR; toll like receptor; IL; interleukin; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; TGF-β; tumor growth factor beta; igr; intracellular growth operon; ACAD; acyl-CoA dehydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; MCs; mesothelial cells; HSCs; hepatic stellate cells; PFs; portal fibroblasts; VitA; vitamin A; GPM6A; glycoprotein M6a; Col1a1; collagen1a1; GFP; green fluorescence protein; TGF-β; transforming growth factor-β; PDGF; platelet-derived growth factor; ACT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Group-B streptococcus; GBS; human milk oligosaccharides; HMO; secretory IgA; SIgA; toll-like receptor; TLR; Transforming growth factor beta; TGF-β; Human milk; Child nutrition science; Neonate; Immunity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; CAA; coronary artery aneurysm; KD; Kawasaki disease; SDCMEO; San Diego County Medical Examiner's Office; IVIG; intravenous immunoglobulin; TGF-β; transforming growth factor-β; Kawasaki disease; Sudden death; Coronary artery aneurysm; Myocardial fibros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; DEC1; differentiated embryo-chondrocyte 1; SHARP-2; split and hairyrelated protein-2; Stra13; stimulation of retinoic acid 13; ALP; alkaline phosphatase; OC; osteocalcin; PTH; parathyroid hormone; PTHrP; PTH-related peptide; TGF-β; transforming growth fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; 20; AT1 receptor; angiotensin II receptor, type 1; PAP; pulmonary artery pressure; PVS; pulmonary vein stenosis; RV; right ventricular; SMA; smooth muscle actin; TGF-β; transforming growth factor-β; VE-cadherin; vascular endothelial cadherin; vWF; von W
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Regulatory T cells; immunotherapy; IgE; T cells; IL-10; TGF-β; allergen immunotherapy; T helper cells; immune tolerance; IgE; IgG; T cells; B cells; mast cells; basophils; eosinophils; AIT; Allergen-specific immunotherapy; BR1; IL-10-secreting regulato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Ox-LDL; Oxidized low-density lipoprotein; HSP; Heat shock proteins; Tregs; Regulatory T cells; TGF-β; Transforming growth factor β; IL; Interleukin; ApoB; Apolipoprotein B; Cpn; Chlamydia pneumonia; DSP; Dendroaspin; GST; Glutathione S-transferase; IFN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; BDL; bile duct ligated; DFA; detrended fluctuation analysis; HRV; heart rate variability; IL-6; interleukin 6; LPS; lipopolysaccharide; SHAM; sham-operated; SOCS1; suppressor of cytokine signaling-1; TGF-β; transforming growth factor-beta; Cirrhosis; End
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; Oral cancer; Gramine; TGF-β; Angiogenesis; Apoptosis; OSCC; oral squamous cell carcinoma; HBP; hamster buccal pouch; DMBA; 7,12-dimethylbenz[a]anthracene; TGF-β; transforming growth factor- β; HIF-1α; hypoxia-inducible factor-1 α; VEGF; vascular endo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; IL; interleukin; TGF-β; transforming growth factor β; SLE; systemic lupus erythematosus; MS; multiple sclerosis; IBD; inflammatory bowel diseases; RA; rheumatoid arthritis; mAb; monoclonal antibody; IFN-γ; interferon gamma; TNF-α; tumor necrosis facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور رشد تغییردهنده بتا; SD; Sprague-Dawley; TGF-β; transforming growth factor-β; FN; fibronectin; CTGF; connective tissue growth factor; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; CK; Creatine Kinase; LDH; Lactate Dehydrogenase; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate transamina