آشنایی با موضوع

در روانشناسی، نظریه رفتار برنامه ریزی شده (اختصار TPB) یک نظریه است که باورها و رفتار یک فرد را به هم پیوند می دهد. این مفهوم توسط آجزن پیشنهاد شد تا قدرت پیش بینی تئوری اقدام منطقی را با کنترل رفتاری دراک شده بهبود دهد. این امر به مطالعات روابط بین باورها، نگرش ها، نیت رفتارها در زمینه های مختلف از قبیل تبلیغات، روابط عمومی، کمپین های تبلیغاتی و مراقبت های بهداشتی پرداخته است. این نظریه بیان می کند که نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، با هم یک نیت و رفتار رفتار فردی را شکل می دهد.

در این صفحه تعداد 264 مقاله تخصصی درباره تئوری رفتار برنامه ریزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تئوری رفتار برنامه ریزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Blood donors; Donation intention; Theory of planned behaviour; Volunteer function inventory; Structural equation modelling; Donneurs de sang; Intention de don; Théorie du comportement planifié; Inventaire des fonctions bénévoles; Modélisation d'éq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; AIC; Akaike information criterion; AVE; Average Variance Extracted; C&D; construction and demolition waste; CAB; cognitive, affective and behavioural; CFI; comparative fit index; CR; Composite Reliability; MaxR(H); Max Reliability; PCB; perceived behaviou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Nutrient management planning; Farmer decision making; Farmer behaviour; Adoption; Intentions; Theory of planned behaviour; Logistic regression; Principal component analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; D12; Q01; Q13; Q18; Consumer trust; Convenience food; Eco-friendly attributes; Theory of planned behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Behavioural change; Drinking-driving; Driver rehabilitation program; Mandatory participation; Theory of planned behaviour; Training motivation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Biodiesel knowledge; Environmental self-identity; Intention to use; Theory of planned behaviour; Spain;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Innovation systems; Inter-organisational knowledge transfer; Behaviour; Incentives; Interactions; Aggregated outcomes; Water sector; Water operator partnerships; Theory of planned behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Behaviour change model; Transtheoretical model; Theory of planned behaviour; Attitudes; Behaviour; Biosecurity; Disease prevention; Disease control; Questionnaire; Survey; Farmer; Cattle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Organic personal care products; Re-purchase intention; Perceived values; Partial least equares; Theory of planned behaviour; Importance-Performance Map Analysis (IPMA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Generic drugs; Purchase intention; Theory of Planned Behaviour; Perceived risk; Brand sensitivity; Trust; Self-identity; Structural equation modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Local cuisines; Attitude; Intention; Subjective norms; Perceived difficulties; Perceived customer patronage; Theory of planned behaviour; Culinary tourism; Food service;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری رفتار برنامه ریزی; Green marketing; Conservation psychology; Residential energy efficiency; Voluntary green power market; Theory of planned behaviour; Value belief norm theory;