پارامترهای ترمودینامیکی

در این صفحه تعداد 773 مقاله تخصصی درباره پارامترهای ترمودینامیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پارامترهای ترمودینامیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Collagen; Hydration water; Time domain reflectometry; Dielectric relaxation; Complex permittivity; Cole-Cole plot; Thermodynamic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Broadband dielectric spectroscopy; Protic ionic liquids; Amorphous materials; Active pharmaceutical ingredients; Density function theory; Glass transition; Thermodynamic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Thermodynamic parameters; Host-guest interaction; Supramolecular system; Binding affinity; Competition; Theoretical calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Lignocellulosic wastes; Combustion; Kinetic behaviour; Thermogravimetric analysis; Isoconversional and non-isoconversional methods; Thermodynamic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Multiple myeloma; Differential scanning calorimetry; Serum protein electrophoresis; Thermodynamic parameters; Intercriteria analysis; Correlation analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Atropisomer separation; Chiral HPLC; Thermodynamic parameters; β-cyclodextrin stationary phase; Chiral separation mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Tire pyrolysis oil; Diesel engines; Injection strategy; Thermodynamic parameters; Emissions; CA; crank angle; CI; cetane index; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; COV; coefficient of variation; D2; Diesel fuel; DOHC; double overhead camshaft; ECU;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; ESR spectroscopy; Fenton-like oxidation; FTIR analysis; Pretreated pulping effluent; Reaction kinetics; Thermodynamic parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cryptochlorogenic acid (PubChem CID: 9798666); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Antioxidative activity; Chlorogenic acid isomers; Caffeic acid; Thermodynamic parameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Quinoline azodye; Potentiometry; Thermodynamic parameters; Molecular docking; X-ray diffraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پارامترهای ترمودینامیکی; Chitosan; Graphite powder; Glutaraldehyde; Potassium permanganate; Sulfuric acid; Sodium nitrate; Sodium hydroxideEnvironmental remediation; Dyes; Fe3O4 supported chitosan-graphene oxide composite; Isotherm; Thermodynamic parameters; Applications