غشای تیلوکویید

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره غشای تیلوکویید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای تیلوکویید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Cyanobacteria; Electron transport; Membrane protein; Photosynthesis; Protein distribution; Protein dynamics; Respiration; Supramolecular complex; Thylakoid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Chilling stress; Gene and protein expression; Lipoxygenase; Phaseolus coccineus; Thylakoid membrane; CS; chilling sensitive; CT; chilling tolerant; FFA; free fatty acids; LOX; lipoxygenase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; APC; allophycocyanin; CW; continuous wave; PBS; phycobilisome; PC; phycocyanin; PE; phycoerythrin; PEC; phycoerythrocyanin; PSI, PSII; photosystem I, photosystem II; RFH; residual of former heterocyst; Cyanobacteria; Heterocyst; Thylakoid membrane; Anabae
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید;  ∆ petC3; petC3 deletion strain (of Synechocystis PCC 6803); b6f; cytochrome b6f complex; C; inorganic carbon (in the form of CO2 and HCO3−); Em; midpoint redox potential; N; inorganic nitrogen; NDH-1; NADH dehydrogenase-like complex; NSAF; normalis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; CD; Circular dichroism; Chl; Chlorophyll; EM; Electron microscopy; LHC; Light harvesting complex; LMT; Lincomycin treatment; NND; PSII centre-to-centre nearest-neighbour distance; PSI PSII; Photosystem I and Photosystem II; RC; Reaction centre; Circular d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Chl; chlorophyll; DNP-INT; 2-iodo-6-isopropyl-3-methyl-2′,4,4′-trinitrodiphenyl ether; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; HO2; hydroperoxyl radical; MeOH; methanol; 1O2; singlet oxygen; O2−; superoxide anion radical; P680; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Dig; digitonin; DM; n-dodecyl β-d-maltoside; lpCN-PAGE; large-pore clear-native polyacrylamide gel electrophoresis; Thylakoid membrane; Lateral heterogeneity; Extra LHCII; Energy spillover; State transitions; Protein phosphorylation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Tat; twin-arginine translocation; Sec; secretory; Ti-1(-2); translocation intermediate-1(-2); TPP; thylakoidal processing peptidase; OEC16 (23,33); 16 (23,33) kDa subunit of the oxygen-evolving system associated with photosystem II; mOEC33; mature OEC33;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; PC; phosphatidylcholine; PE; phosphatidylethanolamine; PS; phosphatidylserine; PI; phosphatidylinositol; UDP; uridine diphosphate; QA; primary quinone acceptors of photosystem II; PTGS; post-transcriptional gene silencing; Monogalactosyldiacylglycerol; Th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; PSI; Photosystem I; PSII; Photosystem II; FF; freeze fracture; EF; endoplasmic face; PF; protoplasmic face; LHC; light harvesting complex; Electron tomography; Photosynthesis; Thylakoid membrane; Photosystem I; Photosystem II; Phycobilisome;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; LHCII, the main light harvesting complex of photosystem II; PSII, photosystem II; NPQ, non-photochemical quenching; qE, the rapidly relaxing component of NPQ dependent upon the thylakoid pH gradient ΔpHPsbS; Non-photochemical quenching; Thylakoid membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای تیلوکویید; Methyl viologen; Non-photochemical quenching; Oxidative stress; Thylakoid membrane; Xanthophyll cycleA, antheraxanthin; APX, ascorbate peroxidase; DEPS, deepoxidation state of the xanthophyll cycle pigment pool; GR, glutathion reductase; LHC, light-harves