طیف سنجی جرمی زمان پرواز

در این صفحه تعداد 211 مقاله تخصصی درباره طیف سنجی جرمی زمان پرواز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف سنجی جرمی زمان پرواز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Pulsed glow discharge; Time-of-flight mass spectrometry; Single crystal; Oscillations; Sapphire; Surface conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Green tea; Chestnut-like aroma; GC × GC-TOFMS; GC-O; OAV; 1st D; first dimension retention time; 2nd D; second dimension retention time; AR; analytical reagent; A; discriminant analysis; GC × GC; comprehensive two-dimensional gas chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; CWT; continuous wavelet transform; CWTC; continuous wavelet transform with crazy climber; MS; mass spectrometry; MALDI-TOF-MS; matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; TOF-MS; time-of-flight mass spectrometry; SNR; sig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; ACN; acetonitrile; DCM; dichloromethane; DI; deionized; EPA; environmental protection agency; FSC; fipronil sulfone chloramine; GABA; gamma-Aminobutyric acid; gHSQCAD; gradient heteronuclear single quantum coherence; HDPE; high-density polyethylene; HLB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; 6PGDH; 6-phosphogluconate dehydrogenase; KATP; ATP-sensitive K+ channel; ER; endoplasmic reticulum; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydrogenase; GC; gas chromatography; GHB; γ-hydroxybutyric acid; GSIS; glucose-stimulated insulin secretion; ICDc; cytosolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Manganese; Speciation; Determination; Fractionation; Water; Plants; Biological material; AAS; atomic absorption spectrometry; ACP; alternating current plasma; AED; atomic emission detector; ATP; adenosine triphosphate; ATSDR; Agency for Toxic Substances a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; LIF; laser-induced fluorescence; UV; ultraviolet-visible absorbance; TOF-MS; time-of-flight mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; DPSS; diode pump solid state; RhB; rhodamine B; RBITC; rhodamine B isothiocyanate; EIC; extracted
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Ion mobility spectrometry; Time-of-flight mass spectrometry; Atmospheric measurements; Water content; DMMP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Time-of-flight mass spectrometry; Micro-channel plate detector; Na-doping; Particle size distribution; Aerosol; Pick-up efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Biased non-target screening; High-resolution mass spectrometry; Legal high; New psychoactive substance; Psychoactive substance; Quadrupole time-of-flight mass spectrometry; Screening; Target screening; Time-of-flight mass spectrometry; Unbiased non-target
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Temperature and concentration measurement; Engine; Thermal power plant; Computed tomography-tunable diode laser absorption spectroscopy; Laser-induced breakdown spectroscopy; Time-of-flight mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Time-of-flight mass spectrometry; Dimethyl ether oxidation; Ethanol oxidation; Low-temperature oxidation; Laminar flow reactor; Kinetic modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Gas chromatography; Time-of-flight mass spectrometry; Accurate mass; Non-target analysis; Post-target analysis; Urban environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Anti-depressant pharmaceuticals and metabolites; Time-of-flight mass spectrometry; Wastewater treatment; Water resources; Environmental persistence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف سنجی جرمی زمان پرواز; Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC × GC); Honeybush tea; Thermal modulation; Sensory profiling; Time-of-flight mass spectrometry;