توزیع بافت

در این صفحه تعداد 726 مقاله تخصصی درباره توزیع بافت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توزیع بافت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; CNS; central nervous system; GLP; glucagon-like peptide; PGDPs; proglucagon-derived peptides; MS-222; tricaine methane sulfonate; RT-PCR; reverse transcription-polymerase chain reaction; qPCR; real-time quantitative PCR; ORF; open reading frame; Schizotho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; Taxus chinensis var. mairei; Paclitaxel; Bioavailability; Pharmacokinetic synergy; Tissue distribution; Cytotoxicity; PTX; paclitaxel; P-gp; P-glycoprotein; CYP; cytochrome P450; MRP2; multidrug resistance protein 2; Cmax; peak plasma concentration; Tmax;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; Goose CD4; Goose CD8α; Age-related expression; Tissue distribution; The histological morphogenesisAIV, avian influenza virus; BL, basal lamina; BF, bursa of Fabricius; CTcaecal, tonsils; Ce, caecum; CTLs, cytotoxic T cells; D, day; DCs, dendritic cells; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; HPLC-MS/MS; high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry; IS; internal standard; LLOQ; lower limit of quantification; MRM; multiple reaction monitoring; QC; quality control;; RSD; relative standard deviation; Camellianin A; Camelliani
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; Asperosaponin VI; Hederagenin; LC-MS/MS; Tissue distribution; A-VI; asperosaponin VI; HG; hederagenin; IS; internal standard; MRM; multiple reaction monitoring; ESI; electrospray ionization; LLOQ; lower limit of quantification; GI; gastrointestinal; ME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توزیع بافت; Nanoparticles; Drug targeting; Drug delivery systems; Pharmacodynamics; pharmacokinetics; O-carboxymethyl chitosan; liver targeting; tissue distribution; doxorubicin; ASGPR, asialoglycoprotein receptor; DOX, doxorubicin; SNPs, self-assembled nanoparticles