نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره نانوذرات دی اکسید تیتانیوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Acute toxicity; Oxidative stress; Pathology; Thymoquinone; Titanium dioxide nanoparticles; Ultrastructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Titanium dioxide nanoparticles; Bloodstream; Microvascular density; Femur ossification; Belts; E171 additive; Chorioallantoic membrane; Angiogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; ALD; aldrin; ANOVA; analyses of variance; APHA; American Public Health Association; CAT; catalase; cDNA; complimentary DNA; CMD; combined; Ct; threshold cycle; CTRL; control; DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane; DLS; Dynamic Light Scattering; DTNB; 5, 5â
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; E. coli; Zinc oxide nanoparticles; Titanium dioxide nanoparticles; Mixture toxicity; Alkaline phosphatase assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Nanoparticles; Nanotoxicity; Phytotoxicity; Oxidative stress; Plants; Ecosystem; MNMs; manufactured nanomaterials; NPs; Nanoparticles; ENPs; engineered nanoparticles; QDs; quantum dots; AgNp; silver nanoparticle; PEI; polyethylenimine-derived; CuNps; copp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Life cycle analysis; Nanoparticles; Compost; Municipal solid waste; AgNPs; Silver nanoparticles; Ag-TiO2NPs; Silver doped titanium dioxide nanoparticles; MSW; Municipal Solid Waste; NMs; Nanomaterials; NPs; Nanoparticles; TiO2NPs; Titanium dioxide nanopar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Al; aluminum nanoparticles; Cu; copper nanoparticles; NPG; neopentyl glycol; PCM; phase change material; PE; pentaerythritol; PEG; polyethylene glycol; SiO2; silica nanoparticles; TiO2; titanium dioxide nanoparticles; Latent energy storage; Solid-solid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Titanium dioxide nanoparticles; Cardiovascular effect; Oral administration; Cardiac damage; Inflammatory response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Indoline dyes; Dye sensitized solar cells; Ultrafast spectroscopy; Dye aggregation; Titanium dioxide nanoparticles; Zinc oxide nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Silver nanoparticles; Titanium dioxide nanoparticles; In vitro cytotoxicity; Raman spectroscopy; Cell uptake; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondrial membrane potential; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS; foetal bovine serum; IC50; 50
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; TiO2 NPs; titanium dioxide nanoparticles; bw; body weight; RBC; red blood cells; HGB; hemoglobin; HCT; hematocrit; MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration; MCH; mean corpuscular hemoglobin; MCV; mean corpuscular volume; MPV; mean platelet volume;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Soil and sedimentary humic acid; Titanium dioxide nanoparticles; Adsorption constants; Sedimentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Titanium dioxide nanoparticles; Glycyrrhizic acid; Hepatotoxicity; Oxidative stress; Antioxidants; Apoptosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Ames test; Carcinogenicity; Comet; Genotoxicity; Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene; Micronucleus; Phosphatidylinositol glycan; Class A gene; Sister chromatid exchange; Titanium dioxide nanoparticles; Wing point mutation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Zebrafish; Titanium dioxide nanoparticles; Phototoxicity; Oxidative stress; Antioxidant markers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم; Titanium dioxide nanoparticles; Brain; Reactive oxygen species; Macromolecule oxidation; Nrf-2 activation;