تی ان تی

در این صفحه تعداد 378 مقاله تخصصی درباره تی ان تی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تی ان تی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; HCV; hepatitis C virus; HCC; hepatocellular carcinoma; NS; nonstructural protein; TIR; toll/interleukin 1 receptor; TRIF; (TIR)-domain-containing adapter-inducing interferon-β; IIR; innate immune response; RIG-I; retinoic acid inducible gene; MAVS; mitoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; Breath research; Exhaled breath condensate (EBC); Exhaled breath aerosol (EBA); Volatile organic compounds (VOCs); Analytical techniques; Biomarkers; 1D; one-dimensional; ADME; absorption, distribution, metabolism, and excretion; AOP; adverse outcome path
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; TNT; Tunneling nanotube; MɸCM; Macrophage conditioned medium; MCM; Monocyte conditioned medium; GM; Growth medium; Tunneling nanotubes; Viable cytoplasmic fragments; Microplasts; Cytoplasts; Macrophages; Cancer cell network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; ASME; American Society of Mechanical Engineers; BSL; Baseline; CFD; Computational Fluid Dynamics; DES; Detached-Eddy Simulation; EARSM; Explicit Algebraic Reynolds-Stresses Model; EFD; Experimental Fluid Dynamics; ITTC; International Towing Tank Conferenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; NfsA; Quinones; Nitroaromatic compounds; CB-1954; Bioreductive activation; ArNO2; nitroaromatic compound; FAD; flavin adenine dinucleotide; FMN; flavin mononucleotide; kcat; the apparent catalytic constant; kcat/Km; the bimolecular rate constant in the st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; TS; takotsubo syndrome; AMI; acute myocardial infarction; ECG; electrocardiogram; NT-proBNP; N-terminal pro b-type natriuretic peptide; EF; ejection fraction; TNT; cardiac troponin T; HRQoL; health-related quality of life; Self-reported symptoms; Takotsub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; synchrotron radiation; SAXS; WAXS; detonation; shock wave; nanodiamond; high pressure; high temperature; time resolved; nanosecond; picosecond; TNT; BTF; RDX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; Cardiac troponin T; Hypertrophic cardiomyopathy mutation; Myosin heavy chain; Thin filament cooperativity; Length-mediated activation; Sudden cardiac death; ANOVA; analysis of variance; CR; central region; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; HR; high relaxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; Hypertrophic Cardiomyopathy; Troponin T; Phosphorylation of troponin I; Ca2+ regulation of contractility; In vitro motility assay; DCM; Dilated Cardiomyopathy; EGCG; Epigallocatechin-3-Gallate; HCM; Hypertrophic Cardiomyopathy; IVMA; In vitro Motility A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; A; actin; TM; tropomyosin; Tn; troponin; TnI; component of troponin, which inhibits actin-myosin interaction; TnT; tropomyosin-binding component of troponin; TnC; calcium-binding component; ABP; actin-binding protein; DBC; dye-binding constant; Bivalve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; AN; ammonium nitrate; ANFO; ammonium nitrate fuel oil; IED; improvised explosive device; HMX; cyclotetramethylene-tetranitramine; HMTD; hexamethylene triperoxide diamine; PCA; principle component analysis; PETN; pentaerythritol tetranitrate; RDX; cyclotri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تی ان تی; CL-20; 2,4,6,8,10,12-hexanitrohexaazaisowurtzitane; FOX-7; 1,1-diamino-2,2-dinitroethylene; DMF; N,N-dimethylformamide; HMPA; hexamethylphosphoramide; TNT; 2,4,6-trinitrotoluene; HMX; 1,3,5,7-tetranitro-l,3,5,7-tetrazocine; TATB; 1,3,5-triamino-2,4,6-trin