دانش سنتی

در این صفحه تعداد 161 مقاله تخصصی درباره دانش سنتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دانش سنتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; ATCC; American Type Culture Collection, Manassas, Virginia, USA; CC; Cell Controls; CC50; 50% Cytostatic/Cytotoxic Concentration; CPE; CytoPathic Effect; CRF; Chirang Reserve Forest; DMSO; DiMethyl SulphOxide; EC50; 50% Effective Concentration; EC90; 90%
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; BC; British Columbia; CBEM; community-based environmental monitoring; TK; traditional knowledge; TLFN; Takla Lake First Nations; Environmental monitoring; Aboriginal groups; Community participation; Resource management; Decision-making; Cumulative impacts
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; Traditional knowledge; Integration; Multiple stressors; Bayesian belief network; Adaptive co-management; Social-ecological systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; Indigenous ecological knowledge; Traditional knowledge; Cross-cultural ecology; Biocultural diversity; Socio-ecological systems; Sustainable development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; F; food; H-F; Health food; I; Izki; M; medicinal; V; Valderejo; VA; Valle de Arana; VIVA area; the combined area of Izki, Valderejo and Valle de Arana.; Spanish Basque Country; Food plants; Food-medicines; Traditional knowledge; Ethnopharmacology; Ethnobo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دانش سنتی; Breadfruit; Artocarpus altilis; Artocarpus mariannensis; Fruit; Vitamin A; β-Carotene; α-Carotene; Marshall Islands; Vitamin A deficiency; Traditional knowledge; Indigenous foods; Ethnography; HPLC; Food analysis; Food composition; Biodiversity and nutr