قطار

در این صفحه تعداد 786 مقاله تخصصی درباره قطار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قطار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; TRAIL; Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand; I/R; Ischemia and reperfusion; H/R; Hypoxia and reoxygenation; CAPE; Cafifeic Acid Phenethyl Ester; ER stress; Endoplasmic reticulum stress; Neutr Ab; Neutralizing antibody; ARVMs; adult rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; TRAIL; TNF-related apoptosis-inducing ligand; Hela-TR; TRAIL-resistant Hela; SiHa-TR; TRAIL-resistant SiHa; C-FLIP; CASP8 and FADD like apoptosis regulator; TNF-α; tumor necrosis factor-α; FasL; Fas ligand; MiR-126; microRNA-126; 3′ UTR; 3′-untransl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; 5′PP; 5′-diphosphate; 5′ppp; 5′triphosphorylated; Bcl2; B-cell lymphoma-2; BIRC3; baculoviral IAP repeat-containing 3; CARDs; caspase activation and recruitment domains; CRC; colorectal cancer; CTD; C-terminal domain; CTLs; cytotoxic T lymphocytes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; aAPC; artificial antigen-presenting cells; αGalCer; α-galactosylceramide; ACT; adoptive cell transfer; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; ALL; Acute Lymphoblastic Leukemia; AML; acute lymphoid leukemia; CAR; chimeric antigen receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; DR4; death receptor-4; DR5; death receptor-5; MCSP; melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan; rhTRAIL; recombinant human soluble tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand; TRAIL; tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; TRAIL resistance; Breast cancer; Death receptors; MicroRNAs; TNF; Tumor necrosis factor; TRAIL; Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand; DRs; death receptors; miRNAs; microRNAs; rhTRAIL; recombinant human TRAIL; DcRs; decoy receptors; OPG;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; IAP antagonist; T-3256336; TNFα; cIAP; IAP; Inhibitors of apoptosis protein; XIAP; X-linked inhibitor of apoptosis protein; cIAP; cellular inhibitors of apoptosis protein; SMAC; second mitochondrial-derived activator of caspases; NF-κB; nuclear factor-k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; TRAIL; TRAIL-R1; Fully human monoclonal antibodies to TRAIL-R1; Apoptosis; Tumor immunotherapy; TRAIL; Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand; TRAIL-R; TRAIL receptors; TR1-mAbs; monoclonal antibodies against TRAIL-R1; E-TR1-Ab; Enhancing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; Liver immunology; Homing of hepatic NK cells; Cherokees Chemokine receptors; lr-NK cells; liver resident Natural Killer cells; c-NK cells; conventional Natural Killer cells; perf-NK cells; perfusate Natural Killer cells; iNKRs; inhibitory NK cell receptor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; OPG; RANKL; Vascular calcification; TRAIL; Type-2 diabetes mellitusBMP, bone morphogenetic protein; CAC, coronary artery calcium; CAD, coronary artery disease; CKD, chronic kidney disease; CV, cardiovascular; CVD, cardiovascular disease; EC, endothelial c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; NSCLC; non-small cell lung cancer; HDAC; histone deacetylase; HAT; histone acetyltransferase; PM; polyphenol mixture; DMSO; dimethyl sulfoxide; TV; tumor volume; SD; standard deviation; TSA; trichostatin A; Magnolol (PubChem CID: 72300); Honokiol (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; ACUC; Animal Care and Use Committee; AGP; andrographolide; CDK; cyclin dependent kinase; DMSO; dimethyl sulfoxide; DOX; doxorubicin; ERK1/2; extracellular signal-regulated kinases 1/2; FBS; fetal bovine serum; HPLC; high performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قطار; TRAIL; Acute ischemic stroke; Cerebral infarction; TRAIL; tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand; NIHSS; National Institute of Health Stroke Scale; AUC; area under the receiver-operating characteristic curve; CI; confidence interval;