تابع انتقال

در این صفحه تعداد 532 مقاله تخصصی درباره تابع انتقال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تابع انتقال
مقالات ISI تابع انتقال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Phase contrast; Electrostatic phase plate; Weak phase object approximation; Transfer function; Transmission electron microscopy; TEM; transmission electron microscopy/microscope; PCTF; phase contrast transfer function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Forested peatland; Testate amoebae; Transfer function; Water table; James Bay lowlands; Replicates; CCA; canonical correspondence analysis; FB; forested bogs; FF; forested fen; FP; forested peatlands; OP; open non-forested peatlands; RMSEP; root mean squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Modal strength reduction factor; Equivalent linear system; Steel eccentrically braced frames; Steel buckling restrained braced frames; Transfer function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Equivalent modal damping; Modal strength reduction factor; Equivalent linear system; Transfer function; Steel MRF; Inter-storey drift ratio; Strength deterioration; Panel zone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Single side band imaging; Single side band objective aperture; Weak phase object approximation; Transfer function; Transmission electron microscopy; TEM; transmission electron microscopy/microscope; 3D; three-dimensional; POA; phase object approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Sweep frequency response analysis; Internal short circuit; Inter-turn fault location; Transfer function; Transformer fault diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Ground-borne vibration; Impact force; Structural vibration; Turnout; Rail joint; Tram-railway vibration; Vibration decibels VdB; Physical testing; Transfer function; Hybrid modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Linear dynamical systems; Parameterized model order reduction; Sensitivity analysis; Transfer function; Singular value decomposition; Arnoldi algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Middle ear; Finite element model; Tympanic membrane; Eardrum; Damping; Hearing mechanics; ME; middle ear; TF; transfer function; FE; finite element; TB; temporal bone; μCT; micro-computed tomography; TM; tympanic membrane; PT; pars tensa; PF; pars flacci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع انتقال; Amplifier; Cascode compensation; Compensation capacitance; Cross-feedforward cascode compensation; Frequency compensation; Miller compensation; Nested-Miller compensation; Operational amplifier (opamp); Poles and zeros; Single-Miller capacitor frequency c