راه حل سفر موج

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره راه حل سفر موج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راه حل سفر موج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; New coupled Konno-Oono equation; Higgs field equation; Maccari equation; Generalized Exp-Function method; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; primary; 35L60; 78A70; 35C07; 74J05; secondary; 35Q92; Hyperbolic reaction-diffusion model; Traveling wave solutions; Extended Thermodynamics theory; Nonlinear waves; Turing bifurcation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; 35A01; 35B40; 35B44; 35K57; 35Q92; 92C17; Chemotaxis; Traveling wave solutions; Nonlinear stability; Logarithmic sensitivity; Large perturbation; Discontinuous data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; The exp(−φ(ξ))-expansion method; The generalized Zakharov-Kuznetsov-Benjamin-Bona-Mahony nonlinear evolution equation; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; The three dimensional Zakharov-Kuznetsov-Burgers equation; Boussinesq equation with dual dispersion; The improved G′G-expansion method; Traveling wave solutions; Solitary wave solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; Reaction diffusion equation with perturbed advection; G′/G-expansion method; Traveling wave solutions; Spectral stability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; 35A01; 35B40; 35B44; 35K57; 35Q92; 92C17Chemotaxis; Traveling wave solutions; Asymptotic stability; Boundary effect; Energy estimates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; Direct algebraic method; Traveling wave solutions; Coupled KdV equations; Coupled Boussinesq equations; Coupled Burgers equations; Generalized coupled KdV equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل سفر موج; Exp(–φ(η))-expansion method; Nonlinear evolution equation; Generalized Zakharov–Kuznetsov–Benjamin–Bona–Mahony equation; Simplified Modified form of Camassa–Holm equation; Traveling wave solutions