تومور هدفمند

در این صفحه تعداد 330 مقاله تخصصی درباره تومور هدفمند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تومور هدفمند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور هدفمند; Glucosylated polymeric nanomicelles; Glucose-avid pediatric sarcomas; Rhabdomyosarcoma; Tumor targeting; Dasatinib; Patient-derived xenografts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور هدفمند; Nanohybrids; Protein nanoparticles; Inorganic nanoparticles; Tumor targeting; Anti-cancer drug delivery; Cancer imaging; Theranostics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور هدفمند; ACPP; activated cell-penetrating peptide; AFM; atomic force microscopy; AN; angiopeptin; ANP; NP modified with ACPP peptide; APE-1; apurinic endonuclease-1; AU; gold; AUC; area under the curve; AUNP; gold nanoparticles; AUNS; gold nanoshells; BAT; brain a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور هدفمند; Multifunctional magnetic nanoparticles; Cancer stem cell; Tumor targeting; in vivo Fluorescent imaging; Magnetic resonance imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تومور هدفمند; Bu, bufalin; CS, chitosan; BCS, biotinylated chitosan; NPs, nanoparticles; EPR effect, enhanced permeability and retention effect; ROS, reactive oxygen speciesBufalin; Chitosan; Biotin; Tumor targeting; EPR effect; Apoptosis