میکرو محیط زیست تومور

در این صفحه تعداد 83 مقاله تخصصی درباره میکرو محیط زیست تومور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکرو محیط زیست تومور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Cancer; Personalized medicine; Tumour microenvironment; Immunobiology; Targeted therapy; Pharmacogenetics; SmPC (alias SPC); summary of product characteristics; IBD; inflammatory bowel disease; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; CDC; com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Extracellular vesicles; Uptake; Prostate cancer; Immune cells; 3D heterotypic spheroids; Macropinocytosis; EVs; extracellular vesicles; PBMCs; peripheral blood mononuclear cells; HD; healthy donor; GFP; green fluorescent protein; FACS; fluorescence activa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; 5-FU; 5-fluoro-uracil; AAV; adeno-associated virus; ADAM; ADAM metallopeptidase domain; ADCC; antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CD; cluster of differentiation; CTLA-4; cytotoxic T-lymphocyte-associated ant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Breast cancer; epigenetics; tumour microenvironment; cancer stem cells; epi-drugs; cancer associated fibroblasts; DNA methylation; histone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; TME; tumour microenvironment; PD-1; programmed cell death 1; PD-L1; programmed death ligand 1; PD-L2; programmed death ligand 2; PTMs; post-translational histone modifications; DNMTi; DNA methyltransferase inhibitor; HDACi; histone deacetylase inhibitor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; TME; tumour microenvironment; MSC; mesenchymal stem cell; NK; natural killer; APC; antigen presenting cell; EC; endothelial cell; ECM; extracellular matrix; CAF; cancer-associated fibroblast; EMT; epithelial-mesenchymal transition; αSMA; alpha smooth m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; CCA; cholangiocarcinoma; CSC; cancer stem cell; HPC; hepatic progenitor cell; TME; tumour microenvironment; TAM; tumour-associated macrophages; iCCA; intrahepatic CCA; PSC; primary sclerosing cholangitis; Cholangiocarcinoma; Cancer stem cells; Tumour micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; COX-2; cyclooxygenase-2; CTLs; Cytotoxic T Lymphocytes; DCs; dendritic cells; ECM; extracellular matrix; EGF; epidermal growth factor; FAK; focal adhesion kinase; FAP-α; fibroblast activation protein-α; FGF; fibroblast growth factor; HSCs; hepatic stell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Clinical outcome; Immunology; Molecular pathological epidemiology; Precision medicine; Tumour microenvironment; 25(OH)D; 25-hydroxyvitamin D; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CIMP; CpG island methylator phenotype; FFPE; formalin-fixed paraff
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; ALP; alkaline phosphatase; BI-RADS; Breast Imaging Reporting and Data System; BMP2; bone morphogenetic protein 2; BSP; bone sialoprotein; CA1; carbonic anhydrase I; COX2; cyclooxygenase-2; DCIS; ductal carcinoma in situ; EMT; epithelial-mesenchymal transi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Ad; adenovirus; HPV; human papilloma virus; IFN-γ; interferon γ; IL1β; Interleukin 1β; MG1; MG1 strain of Maraba virus; MOI; multiplicity of infection; OV; oncolytic virus; PBMC; peripheral blood mononuclear cell; SLP; synthetic long peptide; TAA; tum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; 15-LOX-1; 15-lipoxygenase; AIF; apoptosis inducing factor; APC; adenomatous polyposis coli; AKT or PKB; protein kinase B; ATG16L2; autophagy related 16 like 2; AUC; area under the curve; Bad; Bcl-2 associated death promoter; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bcl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; LSCC; laryngeal squamous cell carcinoma; HNSCC; head and neck squamous cell carcinoma; ICC; cholangiocarcinoma; RT-PCR; reverse transcriptase polymerase chain reaction; TMA; tissue microarrays; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IHC; immunohistoche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; ALH; atypical lobular hyperplasia; BC; breast cancer; BEC; blood endothelial cell; BL; basal-like; CAF; cancer-associated fibroblast; DC; dendritic cells; DCIS; ductal carcinoma in situ; EAE; experimental autoimmune encephalomyelitis; EMT; epithelial-mese
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط زیست تومور; Paediatric cancer; Neuroblastoma; Tumour microenvironment; Tumour stroma; Patient-derived xenograft (PDX); Metastasis; αSMA; α-smooth muscle actin; CAFs; cancer-associated fibroblasts; ECM; extracellular matrix; huCD31; human-specific CD31; IHC; immunoh