برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای

در این صفحه تعداد 49 مقاله تخصصی درباره برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Energy storage sizing; Distribution network; Optimal power flow; Scenario reduction; Two-stage stochastic programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Distributed energy systems; Uncertainty; Multi-objective optimisation; Two-stage stochastic programming; Scenario generation; Scenario reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Hazardous wastes; Closed-loop supply chain network design; Two-stage stochastic programming; Parallel enumeration method; Genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Humanitarian logistics; Two-stage stochastic programming; Risk-averse; Probabilistic constraint; Conditional value-at-risk; Benders decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Microgrid energy management; Distributed energy resource (DER); Demand response programs (DRPs); Uncertainty; Two-stage stochastic programming; Plug-in electric vehicles (PEVs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Two-stage stochastic programming; Sample average approximation; Mixed integer linear programming; Benders' decomposition; Supply chain network design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Path reconstruction; Traffic sensor location; Two-stage stochastic programming; Branch and bound based integer L-shaped algorithm; Confidence bound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Two-stage stochastic programming; Recoverable robustness; Column generation; Branch-and-price; Multiple knapsack problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Blood supply chain; Inventory management; Stochastic demand; Perishability; Two-stage stochastic programming; 2SS(MI)P; Two-stage stochastic (mixed-integer) programming; ADP; Approximate dynamic programming; BSC; Blood supply chain; DP; Dynamic programmin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Multi-region optimization model; Two-stage stochastic programming; Demand uncertainty; Monte Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Supply chain disruption/risk management; Resilient supplier base; Business continuity management; Possibilistic programming; Two-stage stochastic programming; Differential evolution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Stochastic programming; Two-stage stochastic programming; Exponential random variables; Multi-choice parameter; Lagrange interpolating polynomials
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Conditional value at risk; Design and planning; End of life products; Reverse supply chain; Two-stage stochastic programming
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Two-stage stochastic programming; Stochastic knapsack problem; Non-approximation; Approximation algorithms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Green supply chain; Two-stage stochastic programming; Deteriorating products; Transportation; Uncertain demand;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Natural gas monetization; Mobile modular plants; Mixed-integer linear programming; Two-stage stochastic programming; Parametric uncertainty; Bakken shale play
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Agricultural water allocation; Two-stage stochastic programming; Conditional value-at-risk; Mixed-integer linear programming; Uncertainty; Ecological water requirement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای; Two-stage stochastic programming; Refinery planning; Optimization under uncertainty; Scenario analysis; Mean-variance; Mean-absolute deviation (MAD)