دیابت نوع 2

در این صفحه تعداد 4645 مقاله تخصصی درباره دیابت نوع 2 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیابت نوع 2 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; Bangladesh; Cardiovascular diseases; Dyslipidemia; Type 2 diabetes; Prevalence; BMI; Body Mass Index; TC; Total cholesterol; TG; Triglyceride; HDL; High Density Lipoprotein; LDL; Low Density Lipoprotein; CVD; Cardiovascular Disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; FFAs; free fatty acids; HGFs; human gingival fibroblasts; Pal; palmitate; SFAs; saturated fatty acids; SS; Sjögren's syndrome; T2D; type 2 diabetes; UFAs; unsaturated fatty acids; Periodontitis; Free fatty acid; Metabolic disorder; Salivary gland; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; African American; Asian; breast cancer; Hispanic; review; type 2 diabetes; Afro-américaine; asiatique; cancer du sein; Hispanique; synthèse; diabète de type 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; Type 2 diabetes; MRI; Striatum; Fine motor skills; ICV; intracranial volume; IFG; impaired fasting glucose; NFG; normal fasting glucose; PP; Purdue Pegboard scores; PPd; Purdue Pegboard scores of dominant hand; PPn; Purdue Pegboard scores of non-dominant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; ADA; American Diabetes Association; ANOVA; analysis of variance; DoD; Department of Defense; DCOE; Diabetes Center of Excellence; DDS-17; Diabetes-related Distress Scale; EB; emotional burden; ID; interpersonal distress; PD; physician-related distress; RD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; CGM; Continuous glucose monitoring; GLUT4; Glucose transporter 4; MET; Metabolic equivalent task; IL; Interleukin; TNF; Tumour necrosis factor; Sedentary lifestyle; Physical activity; Glucose; Type 2 diabetes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; BMI; Body Mass Index; ECG; Electrocardiograph; EDA; Electrodermal Activity; EEG; Electroencephalograph; HbA1C; Glycated hemoglobin; LED; Light-Emitting Diode; T2D; Type 2 Diabetes; VSL; Vertical Sensor Lines; Electrodermal activity; Skin; Patterns; Sensor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; AOD; Aerosol Optical Depth; CI; Confidence Interval; DM; diabetes mellitus; ICD-9; International Classification of Diseases, 9th version; IQR; interquartile range; HR; hazard ratio; OR; odds ratio; PM2.5; fine particulate matter with aerodynamic diameterâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; Diabète de type 2; thérapeutique; insuline; agoniste des récepteurs du GLP-1; antidiabétiques oraux; observatoire; Type 2 diabetes; therapeutics; insulin; GLP-1 receptor agonist; oral antidiabetic drugs; observatory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیابت نوع 2; cognitive impairment; oxidative stress; sympathovagal imbalance; type 2 diabetes; insulin resistance; P300; trouble cognitif; stress oxydatif; déséquilibre sympathovagal; diabète de type 2; résistance à l'insuline; P300;