آشنایی با موضوع

تیروزیناز یکی از آنزیم های حاوی یون فلزی است که به مقادیر زیاد در طبیعت یافت میشود. این آنزیم حاوی مس دو واکنش راکاتالیز میکند یکی اورتوهیدروکسیلاسیون منوفنل ها به O _ دی فنل ها و دیگری اکسید اسیون O _ دی فنل ها به O _ کینون ها است که هر دو واکنش با مصرف اکسیژن مولکولی همراه میباشند. در واقع نقش اصلی تیروزیناز در تشکیل رنگدانه هایی مانند ملانین و اکسیداسیون ترکیبات پلی فنلی است. تشکیل رنگدانه ها به خصوص در سنین بالا با سرعت بیشتری انجام میگیرند. و با مهار فعالیت آنزیم تیروزیناز میتوان این واکنش را کند نمود. بررسی مهار کننده های این آنزیم موضوع تحقیقات گسترده بیوشیمیایی در حال حاضر است.
در این صفحه تعداد 892 مقاله تخصصی درباره تیروزیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تیروزیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; l-DOPA (PubChem CID: 6047); Luteolin (PubChem CID: 5280445); Kojic acid (PubChem CID: 3840); DMSO (PubChem CID: 679); Tyrosinase; Norartocarpetin; Luteolin; Kinetic study; Computational simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; TyrBm; tyrosinase from Bacillus megaterium; PP; potato protein; SPB; sodium phosphate buffer; PFJ; potato fruit juice; Potato protein; Emulsion stability; Crosslinking; Tyrosinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; BIMZ; bis(1-methylimidazol-2-yl)methane; BPM; 1,1′-methylenebis-1H-pyrazole; CO; catechol oxidase; CT; charge transfer; dmBPM; 1,1′-methylenebis(3,5-di-methyl-1H-pyrazole; DFT; density functional theory; l-DOPA; 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine; 2,4-DTBP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; Melanin; Dispersed pigments; Tyrosinase; Soluble tyrosinase; L-DOPA; Fluoroquinolone; Moxifloxacin; Ciprofloxacin; Tobramycin; BAIT and BADI; FQL; fluoroquinolone; TYR; tyrosinase; TYRM; mushroom tyrosinase; L-DOPA; L-3,4-dihydroxyphenylalanine; AC tap; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; BGE; background electrolyte; BTH; bovine testicular hyaluronidase; CS; chondroitin sulfate; ECM; extracellular matrix; EMMA; electrophoretically mediated microanalysis; FAC; frontal analysis chromatography; HA; hyaluronic acid; HNE; human neutrophil elast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزیناز ; Z-1; caffeic acid-4-2-hydroxy ethyl ester morpholine; Z-2; caffeic acid-4-3-hydroxy propyl ester morpholine; L-DOPA; L-3,4-dihydroxyphenylalanine; L-Tyr; L-tyrosine; DMSO; dimethyl-sulfoxide; EC50; 50% enhancement concentration; Caffeic acid-4-(2-hydroxye