آشنایی با موضوع

تیروزین کیناز Tyrosine kinase آنزیمی است که در کارش، انتقال یک گروه فسفات از مولکول آدنوزین تری ‌فسفات به پروتئین است. این آنزیم مهم نقش یک کلید «خاموش» - «روشن» را در بسیاری از فعالیت ‌های سلولی ایفا می‌کند. تیروزین کینازها از زیرمجموعه ‌های پروتئین کینازها هستند که کارشان اتصال گروه‌ های فسفاتی به اسید آمینه ‌های دیگر همچون سرین و ترئونین است. گروه فسفات به اسید آمینه تیروزین در پروتئین‌ها متصل است و فسفریلاسیون پروتئین‌ها توسط کینازها یکی از مراحل مهم ترارسانی پیام در سلول‌ها است. اگر در اثر جهش ژنی، آنزیم‌ های تیروزین کیناز در حالت «روشن» باقی بمانند، سلول به میزان غیرقابل کنترل، رشد و تزاید می ‌یابد که یکی از خصیصه‌ های سلول ‌های سرطانی است. در نتیجه بازدارنده‌ های کیناز نظیر ایماتینیب یکی از درمان ‌های مؤثر سرطان محسوب می‌شوند. هر تیروزین کیناز، یک پروتئین تیروزین فسفاتاز مخصوص دارد که گروه فسفات را جدا می‌کند. از دلایل اصلی ایجاد سرطان جهش های ایجاد شده در تیروزین کینازها و در نتیجه عملکرد نادرست آنها در سیستم انتقال پیام درون سلولی می باشد و پیگیری رفع اختلالات پیام رسانی بوجود آمده در تیروزین کینازها در ضمن فعالیت هایی همچون تکثیر و تزاید سلولی سبب پیدایش فرضیه هایی شد که استفاده از مهارکننده های تیروزین کیناز را برای مقاصد ضد سرطانی توجیه می کرد و به همین دلیل توسعه و تولید مهارکننده های تیروزین کیناز بحث داغ محافل تحقیقات دارویی جهت تولید داروهای ضد سرطان شد. از حدود ۹۰ ژن تیروزین کینازی که در ژنوم انسان کشف شده‌است، ۵۹ تایش مسئول ساختِ «تیروزین کینازهای گیرنده‌ای» هستند. این پروتئین‌ها نه تنها در رشد و تکامل طبیعی سلول‌ها نقشِ مهمی دارند، بلکه در ایجاد و پیشرفت بسیاری از انواع سرطان‌ها هم دخیل هستند. جهش ژن‌های مسئول ساخت این پروتئین‌ها، منجر به فعالیت تعداد بیشماری پیام‌های داخل‌سلولی می‌شود که تأثیرات فراوانی بر ساخت پروتئین‌های دیگر دارد.
در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره تیروزین کیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تیروزین کیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Personalized medicine; Non-small cell lung cancer; Pharmacogenomics; Tyrosine kinase; Anaplastic lymphoma kinase; Inhibitor; Monoclonal antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; endosomal acidic insulinase; endosomes; insulin receptor; phosphorylation; phosphotyrosine phosphatase; tyrosine kinase; insulinase endosomique acide; endosomes; récepteur de l'insuline; phosphorylation; phosphotyrosine phosphatase; tyrosine kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Sorafenib; Enzalutamide; Castration-resistant prostate cancer; Androgen receptor; Tyrosine kinase; PCa; prostate cancer; CRPC; castration-resistant prostate cancer; ADT; androgen deprivation therapy; AR; androgen receptor; Enz; enzalutamide; Sor; sorafeni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Tirosina cinasa; Inhibidores de tirosina cinasa; Carcinoma células renales; Tumores estromales gastrointestinales; Tyrosine kinase; Tyrosine kinase inhibitors; Renal cell carcinoma; Gastrointestinal stromal tumours;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Ab; Abelson; CD; Crohn's disease; CML; Chronic myeloid leukemia; DAI; Disease activity index; DC; Dentritic cell; IBD; Inflammatory bowel disease; IL; Interleukin; LGL; Large granular lymphocytosis; MDA; Malondialdehyde; MPO; Myeloperoxidase; NFкβ; Nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Allosteric inhibitors; Serine/threonine kinase; Tyrosine kinase; MEK inhibitors; Type III inhibitors; Type IV inhibitors; AGC; containing protein kinase A, protein kinase G, protein kinase C families; ATP; adenosine 5′-triphosphate; CAMK; calcium/calmod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Pulmonary arterial hypertension; Cardiovascular disorders; Nanotechnology; Molecular pathways; ROCK inhibitors; Tyrosine kinase; miRNA; Endothelial progenitor cells; Nanocarriers; Liposomes; Nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Methyl cinnamate (PubChem ID 24901266)Cinnamic acid; Gastrointestinal tract; Excitation–contraction coupling; Tyrosine kinase; Smooth muscle; Experimental colitis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Protein kinase inhibitor; Tyrosine kinase; Aurora-A kinase; Tumor growth factor (TGF); Cyclin dependent kinase (CDK); Antitubulin; QDLAYEUIKHXTLC-UHFFFAOYSA-N; PKDHDLKCEHQLFK-MOSHPQCFSA-N; HOIZWXRIWMVFPL-UHFFFAOYSA-N; DSDIWWSXOOXFSI-UHFFFAOYSA-N; DFJHSIWK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; M. bovisBCG; Mycobacterium bovis BCG; M. tb; Mycobacterium tuberculosis; TB; Tuberculosis; P2RX7; Purinergic receptor P2X7; Atg; Autophagy-related gene; LC3; Microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 3; 3-MA; 3-methyladenine; Baf-A1; Bafilomycin A1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Insulin-like receptors; Phylogeny; Gene duplication; Crustaceans; Sexual differentiation; AGH; androgenic gland hormone; IAG; insulin-like androgenic gland hormone; IGF; insulin-like growth factor; IGFBP; IGF binding protein; IGFBP-rP; IGFBP-related prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Dacomitinib; Multidrug resistance (MDR); ATP-binding cassette (ABC) transporter; P-glycoprotein (P-gp/ABCB1); Breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2); MDR; multidrug resistance; ABC; ATP-binding cassette; EGFR; epidermal growth factor receptor; TK;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; PTEN; phosphatase and tensin homolog; HER2; human epidermal growth factor receptor 2; OS; overall survival; DFS; disease free survival; TNM; tumor-node-metastasis; PIP3; phosphatidylinositol-(3,4,5)-triphosphate; TK; tyrosine kinase; EGFRs; epidermal grow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Schistosoma mansoni; Gonad; Signal transduction; Kinase; Eps8; EGFR; dia; diaphanous; EGFR; epidermal growth factor receptor; PK; protein kinases; PTB; phosphotyrosine binding domain; RTK; receptor tyrosine kinase; SH; Src homology; TK; tyrosine kinase; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Phagocytosis; Immunoregulatory receptors; Intracellular signaling; Actin polymerization machinery; Imaging flow cytometry; Innate immunity; Channel catfish; Leukocyte immune-type receptors; IpLITR; channel catfish leukocyte immune-type receptor; CYT; cyto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; MDR; BCR-ABL inhibitors; EGFR inhibitors; VEGFR inhibitors; Drug combinations; ABC; ATP binding cassette; ADME-tox; absorption, distribution, metabolism, excretion, toxicity; AKT; v-akt murine thymoma viral oncogene homolog; ALL; acute lymphoblastic leuke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; AP-1; activator protein-1; AT1R; angiotensin II receptor type 1; AT-II; angiotensin II; bFGF; basic fibroblast growth factor; CCR; C-C chemokine receptor; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; DC; dendritic cell; eNOS; endothelial nitric oxide synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تیروزین کیناز; Inflammasome; Pyroptosis; Inflammation; Potassium; Tyrosine kinase; NLRP3; NLR family, pyrin domain-containing 3; IL-1β; interleukin-1 beta; ROS; reactive oxygen species; mROS; mitochondrial reactive oxygen species; LPS; lipopolysaccharide;