کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; ureter; kidney; carcinoma in situ; urothelium; prognosis; BCG; bacillus Calmette-Guérin; B-CIS; bladder CIS; c-CIS; concomitant CIS; CIS; carcinoma in situ; CSS; cancer specific survival; p-CIS; pure/primary CIS; RNU; radical nephroureterectomy; UTUC; up
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary bladder neoplasms; urothelium; urologic neoplasms; drug therapy; combination; mortality; BCa; bladder cancer; EORTC; European Organization for the Research and Treatment of Cancer; GC; gemcitabine and cisplatin; HD; high dose; MCAVI; methotrexate,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary tract; urothelium; carcinoma; colorectal neoplasms; hereditary nonpolyposis; genetic testing; AMS; Amsterdam criteria; EAU; European Association of Urology; GAC; genetic assessment and counseling; IHC; immunohistochemistry; LS; Lynch syndrome; MMR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; CIS; carcinoma in situ; RNU; radical nephroureterectomy; UTUC; upper tract urothelial carcinoma; Urological neoplasms; Transitional cell carcinoma; Ureteric neoplasms; Urinary bladder neoplasms; Intravesical recurrence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; Urothelial carcinoma; Transitional cell carcinoma; Renal pelvis; Ureter; Locoregional control; NU; Nephroureterectomy; UTC; urothelial carcinoma; UTUC; upper tract urothelial carcinoma; LR; locoregional; IV; intravesical; LVSI; lymphovascular space invasi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; carcinoma; biological markers; genomics; MSK-IMPACT; Memorial Sloan Kettering Integrated Mutation Profiling of Actionable Cancer Targets; RNU; radical nephroureterectomy; TCGA; The Cancer Genome Atlas; UTUC; upper tract urothelial carcinom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary bladder neoplasms; biopsy; neoplasm recurrence; local; cystoscopy; cytology; BCG; bacillus Calmette-Guérin; CIS; carcinoma in situ; CT; computerized tomography; PFS; progression-free survival; RFS; recurrence-free survival; TURBT; transurethral r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; carcinoma; transitional cell; endoscopy; CT; computerized tomography; RNU; radical nephroureterectomy; UC; urothelial carcinoma; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary tract; urothelium; carcinoma; fibrinogen; mortality; CSS; cancer specific survival; OS; overall survival; RFS; recurrence-free survival; RNU; radical nephroureterectomy; TN; tumor necrosis; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; Upper tract urothelial carcinoma; Radical nephroureterectomy; Intravesical recurrence; Nomogram; Prediction; Decision curve analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; UTUC; upper tract urothelial carcinoma; UCB; urothelial carcinoma of the bladder; TNM; tumor, nodes, metastasis; BEN; Balkan endemic nephropathy; CHN; Chinese herb nephropathy; AA; aristolochic acid; DNA; deoxyribose nucleic acid; HNPCC; hereditary non-po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney neoplasms; ureteral neoplasms; carcinoma; transitional cell; neoadjuvant therapy; chemotherapy; RNU; radical nephroureterectomy; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; carcinoma; transitional cell; biopsy; pathology; surgical; ureteroscopy; neoplasm grading; cHG; clinical HG; CIS; carcinoma in situ; cLG; clinical low grade; HG; high grade; NPV; negative predictive value; pHG; pathological HG; PPV; positive predictive va
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; BC; bladder cancer; NMIBC; non muscle invasive bladder cancer; MIBC; muscle invasive bladder cancer; EAU; European association of urology; EORTC; European Organisation for Research and Treatment of Cancer.; TUR; trans-urethral resection; BCG; Bacillus of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary tract; urothelium; carcinoma; laser therapy; ureteroscopy; EAU; European Association of Urology; FULP; flexible ureteroscopy with Ho:YAG laser photoablation; PFS; progression-free survival; RNU; radical nephroureterectomy; URS; ureteroscopy; UTUC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary bladder neoplasms; cystectomy; nephrectomy; urothelium; treatment outcome; eGFR; estimated glomerular filtration rate; OS; overall survival; RC; radical cystectomy; RNU; radical nephroureterectomy; UCB; urothelial carcinoma of the bladder; UTUC; u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary tract; urothelium; carcinoma; China; United States; CSS; cancer specific survival; IV-RFS; intravesical recurrence-free survival; OS; overall survival; U.S.; United States; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; carcinoma; neoplasm recurrence; local; PTEN phosphohydrolase; IHC; immunohistochemistry; LVI; lymphovascular invasion; mTOR; mammalian target of rapamycin; PI3K; phosphatidylinositol 3-kinase; PTEN; phosphatase and tensin homolog; RNU; rad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; Hydronephrosis; Oncologic outcome; Previous or synchronous non-muscle-invasive bladder cancer; Radical nephroureterectomy; Upper tract urothelial carcinoma;