کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; biological markers; Ki-67 antigen; urinary tract; carcinoma; transitional cell; CIS; carcinoma in situ; CSS; cancer specific survival; LND; lymph node dissection; LVI; lymphovascular invasion; NRI; net reclassification improvement; RFS; recurrence-free su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; carcinoma; hemoglobins; anemia; CT; computerized tomography; LVI; lymphovascular invasion; RNU; radical nephroureterectomy; UCB; bladder urothelial carcinoma; URS; ureterorenoscopy; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; carcinoma; transitional cell; urinary bladder neoplasms; diagnostic imaging; watchful waiting; CIS; carcinoma in situ; CT; computerized tomography; IVP; excretory urography; MSKCC; Memorial Sloan-Kettering Cancer Center; NMIBC; nonmuscle invasive bladder
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; urinary tract; urothelium; carcinoma; lymph node dissection; forecasting; LN; lymph node; LND; LN dissection; LVI; lymphovascular invasion; NSS; nodal staging score; pNSS; pathological NSS; RNU; radical nephroureterectomy; UTUC; upper tract urothelial car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; Carcinome urothélial haut appareil; Uretère; Bassinet; Urétéroscopie; Néphrourétérectomie; Cytologie urinaire; Survie; Upper tract urothelial carcinoma; Ureter; Renal pelvis; Ureteroscopy; Radical nephroureterectomy; Cytology; Survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; urinary tract; carcinoma, transitional cell; ureteroscopy; ASA; American Society of Anesthesiologists; Bl-RFS; intravesical recurrence-free survival; DSS; disease specific survival; Endo; endoscopic surgery; LG; low grade; LNU; laparoscopi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; carcinoma; transitional cell; kidney failure; chronic; ureter; eGFR; estimated glomerular filtration rate; GFR; glomerular filtration rate; PSUR; parenchymal sparing ureteral resection; RNU; radical nephroureterectomy; UC; urothelial carcinoma; UTUC; uppe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; urothelium; carcinoma; hydronephrosis; CT; computerized tomography; LVI; lymphovascular invasion; MDCT; multidetector CT; MRI; magnetic resonance imaging; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; urothelium; carcinoma, transitional cell; hydronephrosis; NPV; negative predictive value; PPV; positive predictive value; RNU; radical nephroureterectomy; URS; ureteroscopy; UTUC; upper tract urothelial carcinoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; kidney; ureter; carcinoma; transitional cell; ureteroscopy; nephrostomy; percutaneous; ASA; American Society of Anesthesiologists; BMI; body mass index; CCI; Charlson comorbidity index; ENDO; endoscopy; NUx; nephroureterectomy; UTUC; upper tract urothelia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کارسینوم Urothelial دستگاه فوقانی; carcinoma; transitional cell; urologic neoplasms; prognosis; LVI; lymphovascular invasion; pT; pathological tumor stage; TCC; transitional cell carcinoma; UT-UC; upper tract urothelial carcinoma;