مطالعه معتبر

در این صفحه تعداد 195 مقاله تخصصی درباره مطالعه معتبر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مطالعه معتبر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Cuestionario; Población general; Actitudes al final de la vida; Panel de expertos; Validación del estudio; Questionnaire; General population; Attitudes to death; Expert testimony; Validation study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; CSHQ; Children's Sleep Habits Questionnaire; AR; allergic rhinitis; QoL; quality of life; PedARQoL; Pediatric Allergic Rhinitis Quality of Life; CF; Child's Form; PF; Parent's Form; V1; Visit 1; V2; Visit 2; Allergy; Allergic rhinitis; Sleep; Sleep qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; MidProQ; Midwife Profiling Questionnaire; HP; health professional; I-CVI; Item Content Validity Index; S-CVI/Ave; Scale Content Validity Index; Validation study; Midwives' competences; Women's preferences; Women's knowledge; Uncomplicated pregnancy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Autorregulación del aprendizaje; Validación; Universitarios; Análisis factorial exploratorio; Self-regulated learning; Validation study; University students; Exploratory factor analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Validation study; Sensitivity analysis; Finite element analysis; Geometric morphometrics; Étude de validité; Analyse de sensibilité; Analyse par éléments finis; Morphométrie géométrique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Actinic keratosis; Quality of life; Validation study; SpanishQueratosis actínica; Calidad de vida; Estudio de validación; Español
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Fat; Protein; Lactose; Validation study; Freeze thaw cycle; Stability; UPLC-MS/MS; ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectroscopy; EA; Elemental analyzer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; Capacidad de decisión; Consentimiento informado; Estudio de validación; Bioética; MacArthur Competence Assessment Tool for TreatmentDecisional capacity; Informed consent; Validation study; Bioethics; MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مطالعه معتبر; cardiorespiratory fitness assessment; clinical tool; diabetes management; diabetes prevention exercise prescription; self-paced fitness test; validation study; évaluation de la capacité cardiorespiratoire; outil clinique; prise en charge du diabète; pr