ضرایب متغیر

در این صفحه تعداد 94 مقاله تخصصی درباره ضرایب متغیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضرایب متغیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; primary; 35L10; 60H15; secondary; 35L40; 35S30; Stochastic partial differential equations; Stochastic wave equation; Hyperbolic partial differential equations; Fundamental solution; Variable coefficients; Fourier integral operators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; Finite difference method; Riemann-Liouville fractional derivative; Fractional diffusion equation; Crank-Nicolson scheme; Variable coefficients; Fast Bi-CGSTAB algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; Finite volume method; Variable coefficients; Riesz fractional derivative; Fractional diffusion equation; Nodal basis functions; Stability and convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; Difference potentials; Boundary projections; Cauchy's type integral; Parabolic problems; Variable coefficients; Heterogeneous media; High-order finite difference schemes; Difference Potentials Method; Immersed Interface Method; Interface/composite domain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; Fractional derivative of variable order; Fractional percolation equation; Variable coefficients; Implicit alternating direct method; Stability; Convergence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; 35L45; 35L70; 35B40Acoustic boundary conditions; Exponential decay; Faedo–Galerkin approximations; Variable coefficients; Viscoelastic; Wave equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضرایب متغیر; Difference potentials; Boundary projections; Calderon’s operators; Regular grids; Curvilinear boundaries; Non-conforming boundaries/interfaces; Variable coefficients; Compact differencing; High order accuracy; Exterior problems; Artificial boundary condit