آشنایی با موضوع

انتخاب متغیر(به انگلیسی Variable selection) انتخاب متغیر، یکی از مهم ترین موضوعات در مدل سازی آماری محسوب می شود که کاربرد وسیعی در تحلیل های آماری دارد. بسیاری از روش های انتخاب متغیر با استفاده از مدل رگرسیون خط انجام می شوند. در بین مدل های رگرسیون خطی، مدل رگرسیون تاوانیده از اهمیت خاص برخوردار است و مدل رگرسیون لاسو کاربردی ترین مدل رگرسیون تاوانیده است که در سال های اخیر از دیدگاه آمار بیزی ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، از دیدگاه آمار بیزی، با تعریف توزیع پیشینی روی تعداد پارامترهایی که در مدل تأثیر گذارند، مدل رگرسیون با تاوان لاسو پیشنهاد می شود. چون توزیع پسینی پارامترها شکل بسته ای ندارد، برای استنباط از روش های عددی زنجیر مارکف برگشت پذیر استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان می دهند که مدل ارائه شده در مقایسه با سایر روش ها خطای برآورد کمتری دارد. با پیشرفت علوم مختلف و انجام تحقیقات پیشرفته، هر روز انواع مختلفی از داده ها مطرح می شوند که نیازمند روش های قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل هستند. در این بین روش‌های رگرسیونی بعنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها شناخته شده است. انتخاب و برآورد متغیرهایی که می بایست درون مدل رگرسیونی قرار گیرند جزء مهمترین بخش‌های مدل‌سازی رگرسیونی است. روش‌های متداول که در زمینه برآوردیابی و انتخاب متغیر موجود هستند مثل روش انتخاب پیشرو، برآوردیابی حداقل مربعات و یا روش رگرسیون مرزی در مواجه با انواع گوناگون داده ها عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند. این روش‌ها معمولا نسبت به معیارهایی مثل دقت پیش‌بینی، امساک و پایداری عملکرد ضعیفی دارند. در این پایان نامه ابتدا به بحث در زمینه معایب استفاده از روش‌های سنتی پرداخته و مرروی بر این روش‌ها و همچنین معیارهای انتخاب مدل خواهیم داشت. سپس روش‌های انقباضی را که شاخه‌ای جدید در بحث برآوردیابی و انتخاب متغیر هستند معرفی و روش‌های پایه‌ای و جدیدی که در این شاخه ارائه شده‌اند را مورد مطالعه قرار می دهیم. در هر روش، ویژگی مثبت انجام همزمان برآوردیابی و انتخاب متغیر را نشان داده و برخی مشخصه‌های یک روش انتخاب متغیر و همچنین ویژگی‌های خاص روش‌های انقباضی را بررسی می‌کنیم. در آخر براساس یک بررسی شبیه سازی، ضمن مشاهده عملکرد روش‌های مختلف به مقایسه این روش‌ها با همدیگر و نیز با روش‌های‌ قدیمی خواهیم پرداخت.
در این صفحه تعداد 573 مقاله تخصصی درباره انتخاب متغیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتخاب متغیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; ε-statistics; Permutation-based two-sample test; Non-parametric MANOVA; Multivariate analysis; Variable selection; Elliptical Fourier descriptors; Morphospace;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; primary, 62G08, 62G20; secondary, 62N01Multivariate survival data; Marginal hazard model; Pseudo-partial likelihood; Partially linear varying-coefficient model; Local polynomial regression; Variable selection; Nonconcave penalized likelihood
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Frequent Pattern tree (FP tree); Fuzzy C-means clustering (FCM); Bayesian network; k Nearest Neighbor (k-NN); Variable importance; Variable selection; Random forest; Real time; Relative Object Purity Ratio (ROPR); Traffic accident risk prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; C14; C30; C40; Generalized empirical likelihood; High dimensionality; Penalized likelihood; Variable selection; Over-identification test; Weak dependence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Variable selection; Locally linear embedding; Monte Carlo cross validation; Partial least squares regression; Forward stepwise selection; Near-infrared spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; near-infrared spectroscopy; raw material variability; variable selection; iterative PLS; dynamic backward iterative PLS; partial least squares; polymorph; particle size; excipients;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; 62H30; 62H12; 62E20Asymptotic optimality; High dimension and large sample; Linear discriminant analysis; Misclassification error; Multivariate normal; Second-order approximation; Variable selection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; 62G08; 62G05; 62G20Partially linear single-index models; Local modal regression; Robust estimation; Variable selection; Oracle property