آشنایی با موضوع

ذرات شبه ویروسی Virus-like particles به اختصار VLP مشابه ویروس‌ها با ساختارهای چند پروتئینی هستند، اما عفونی نیستند زیرا آنها ماده ژنتیکی ویروس را ندارند. بیان ویروسی پروتئین‌های ساختاری مانند envelope یا Capsid می‌تواند به خودآرایی ذرات شبه ویروسی منجر شود. همچنین می توانند پس از بیان یک یا چندین پروتئین ساختاری ویروسی در یک سیستم غیر یکسان نوترکیب تشکیل شوند. بسته به پیچیدگی VLP می توان آن را در هر دو سیستم بیانی پروکاریوتی یا یوکاریوتی با استفاده از رمزگذاری هدفمند حامل های نوترکیب، یا دربرخی موارد می توان در شرایط عاری از سلول تولید و سرهم بندی نمود. ذرات شبه ویروسی می توانند در یک طیفی از سیستم های کشت سلولی شامل الین های سلولی پستانداران، حشرات، مخمر، سلولهای گیاهی و همچنین در شرایط عاری از سلول تولید شوند. تا امروز، طیف گسترده ای از واکسن های نامزد مبتنی بر VLP که عوامل بیماری زای مختلف ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی و همچنین بیماری های غیر عفونی را هدف قرار می دهند در سیستم های بیانی مختلف تولید شده اند. برخی از ذرات شبه ویروسی وارد توسعه بالینی شده و تعداد کمی از آنها دارای مجوز و تجاری شده اند. ذرات شبه ویروسی ایمنی زایی بسیار باالیی دارند و اخیرا برای کاربرد های متنوعشان در واکسیناسیون، دارورسانی هدفمند، ژن درمانی و ایمنی درمانی مورد توجه قرار گرفته اند. هر چهار واکسن نوترکیب زیر که در بازار هستند مبتنی بر ذرات شبه ویروسی بسیار خالص می باشند.
در این صفحه تعداد 193 مقاله تخصصی درباره ذرات شبه ویروسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ذرات شبه ویروسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; AOC; azide-olefin cycloaddition; APSiO2; 3-aminopropyl-functionalized silica; AscNa; sodium ascorbate; aterpy; 4′-azido-2,2′:6′,2″-terpyridine; bipy; 4,4′-bipyridine; BMIM BF4; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; bpoh; (N1E,N2E)-N1,N2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; VNP; viral nanoparticle; VLP; virus-like particle; CP; coat protein; TR; thrombin receptor; VEGFR-3; Vascular Endothelial Growth Factor 3; TuMV; Turnip mosaic virus; Viral nanoparticles; Peptide presentation; Thrombin receptor peptide; Antibody sensing; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; BGE; background electrolyte; BSA; bovine serum albumin; HPV; human papillomavirus; OPD; O-phenylenediamine dihydrochloride; PBS; phosphate buffered saline; PEO; poly(ethylene oxide); VLP; virus-like particles; Papillomavirus; Capillary electrophoresis; Qu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; APC; antigen presenting cells; CSP; circumsporozoite protein; DHF; dengue haemorrhagic fever; DSS; dengue shock syndrome; GMP; good manufacturing practices; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HBV; hepatitis B virus; HIV; human immunodeficiency virus; HPV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CPE; cytopathic effect; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; E-beam; electron beam; FBS; fetal bovine serum; FCV; feline calicivirus; FDA; Food and Drug Administration; HBGAs; histo-blood group antigens;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; 293T; human embryonic kidney cells; BSA; bovine serum albumin; cDNA; complementary deoxyribonucleic acid; CEF; chicken embryo fibroblasts; Cyt.D; cytochalasin D; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; DEF; duck embryo fibroblasts; DM; dissociation medium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; Isothermal titration calorimetry; Hepatitis B virus surface antigen; Virus-like particles; Gigaporous media; Ion exchange chromatography; Conformational change
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; Bovine papillomavirus; L1 protein; Capsomeres; VLP; Vaccine; Biosafety; BP; Bovine papillomatosis; BPV; Bovine papillomavirus; CBMNT; Cytokinesis-block micronucleus test; ELISA; Enzyme-linked immunosorbent assay; HPV; Human papillomavirus; OPD; O-Phenylen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; CTL; cytotoxic T-cell-mediated immunity; TCID50; tissue culture infective dose 50; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; H&E; hematoxylin and eosin; FAdV; fowl adenovirus; MtAb; maternal antibodies; NAb; neutralizing antibodies; VLPs; virus-like parti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; GPCR recombinant protein expression; Protein engineering; Virus-like particles; GPCR protein stabilization; Membrane protein; A2A; Adenosine A2A Receptor; eGFP; enhanced Green Fluorescent Protein; ESI; Electrospray Ionization; GALR3; Galanin Receptor Type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; Heterologous prime-boost vaccination; In vivo electroporation; HIV-1; IgG subclasses; Neutralizing antibody; T cell responses; EP; electroporation; DDVV; priming twice with DNA plasmids and boosting twice with HIV-1 VLP; VLP; virus-like particles; RB; rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ذرات شبه ویروسی; DcHEV; dromedary camel hepatitis E virus; ORF; open reading frame; VLPs; virus-like particles; G; genotype; DcHEV-LPs; virus-like particles of DcHEV; ELISA; enzyme-liked immunosorbent assay; OD; optical density; RT-qPCR; real-time quantitative polymerase