آشنایی با موضوع

برش‌نگاری ریز پرتو ایکس یا میکرو سی‌تی X-ray microtomography، نوعی برش نگاری است که از پرتو ایکس برای ایجاد یک برش از یک جسم با قابلیت پردازش سه بعدی آن بدون تخریب نمونه بهره می‌جوید. پیشوند میکرو µ برای نشان‌دادن اندازه پیکسل سطح مقطع، در مقیاس میکرومتر بیان می‌گردد. اولین سیستم میکروتوموگرافی اشعه ایکس در اوایل دهه 1980 توسط جیم الیوت طراحی و ساخته شد. اولین تصاویر منتشر شده با میکروتوموگرافیک پرتو ایکس، قطعاتی از یک حلزون کوچک گرمسیری با اندازه پیکسل حدود 50 میکرومتر بازسازی شدند. کاربرد: میکرو سی تی، هم در تصویربرداری پزشکی و هم در برش‌نگاری صنعتی کاربرد دارد. در نمونه های زیستی کوچک، امکان اسکن سه بعدی in vivo و in vitro را می‌دهد. این نوع برش نگاری برای تومور، قلب و عروق، ریه و پوست در انسان به کار گرفته می‌شود.
در این صفحه تعداد 259 مقاله تخصصی درباره برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Soil structure; Treated wastewater irrigation; Clay dispersion; Unsaturated hydraulic conductivity; Soil water retention; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Bean density; Quality; X-ray microtomography; Mass loss;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Model reduction; Diffuse Approximation; Composites; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Literature review; X-ray microtomography; Microstructure of pores; Connectivity and cementitious materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Asphalt mixture; Waste; Metal shavings; Crack-healing; RAP; Microwave heating; Induction heating; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Particle filtration; Fiber filter; X-ray microtomography; Computational fluid dynamics-discrete element method coupling; High-fidelity simulation; Transient mesh morphing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Non-uniform corrosion; Rust distribution; Reinforced concrete structure; X-ray microtomography; Finite element modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Abrupt disintegration; Capillary action; X-ray microtomography; Tensile strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Mineral liberation; Exposed grain perimeter; Area grade; 3D exposed grain surface area; 3D volume grade; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Cellulose fibre reinforced cement boards; Microstructure; Fibre distribution; X-ray microtomography; SEM-EDS analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Apparent volumetric strain; Stress-induced cracks; Concrete and mortar; Crack patterns; Acoustic emission; X-ray microtomography; Energy release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Food drying; Microscale modelling; Moisture profile; Plant cell; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Shale gas reservoirs; Hydraulic fractures; Proppant embedment; Two-phase flow; Wettability; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Splash erosion; Crater formation; Image analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Porosity estimation; Sub-resolution porosity; Multiphase segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Nanofibrillated cellulose; Aerogel; Thermal insulation; X-ray microtomography; Cyclic compression test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Synchrotron source; Noodle dough; Bubble size distribution; Bubble orientation; Work input;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Single drop granulation; Drop penetration time; Tunneling; Spreading; Granule morphology; Granule porosity; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Primary migration; Kerogen; Shale; Fracture; X-ray microtomography; Digital image correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Silicate melt inclusions; Mathematical composition determination; X-ray microtomography; Geochemistry; Thermodynamic modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Computed Axial Tomography; X-ray detectors; Synchrotron radiation; Musical instruments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Porous structure; Sinter cake; Effective thermal conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; buoyancy; capillary processes; percolation theory; submarine volcanism; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Porous media; X-ray microtomography; Numerical dissolution; Fontainebleau sandstone; Self-consisted numerical method; Homogenization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Image analysis; Exposed grain surface area; Partial volume effect; Flotation of locked particles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; fault; rupture; damage; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Statistical correlation functions; X-ray microtomography; Apple tissue; Modeling microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Effective porosity; Macroporosity; Microporosity; X-ray microtomography; Permeability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Crack behaviour; Numerical simulation; Self-healing materials; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Green roof; Substrate; Physical properties; Hydrological performance; Ageing; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Mantle xenoliths; CO2 budget; Lithospheric mantle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Synchrotron radiation; Chromatographic column characterization; Capillary liquid chromatography; Monoliths; 3-Dimensional X-ray images;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Carbon storage; Multiphase flow; Residual trapping; Interfacial curvature; Capillary pressure; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Pore-network; Dimensionless hydraulic conductance; X-ray microtomography; Porous rocks; Permeability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; X-ray microtomography; Dual-energy; Porosity; Rocks; Density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Fibre cement boards; Delamination of fibres; Computational modelling; X-ray microtomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Biosolids; Moisture diffusivity; Hydrochar; Hydrothermal carbonization; Shrinkage; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Contact angle; Multiphase; Wettability; X-ray microtomography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برش‌نگاری ریز پرتو ایکس، میکرو سی‌تی، میکروتوموگرافی پرتو ایکس; Soil organic carbon; Soil pore architecture; X-ray microtomography; Long-term experiment