معرفی نشریه

نشریه بیماری زایی یکی از ژورنال های نمایه شده در پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) از کمپانی الزویر (Elsevier) است که تا کنون 9 مقاله علمی معتبر درباره موضوعات مختلفی از جمله « میکروب شناسی،میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی کاربردی ،ایمونولوژی،ایمونولوژی و میکروب شناسی (عمومی)، میکروب شناسی، انگل شناسی،ویروس شناسی،و ...» در این مجله منتشر شده است.
این نشریه در پایگاه دانشیاری هم نمایه شده و مقالات آن را می توانید از همین سایت دانلود فرمایید.
آخرین مقالات نشریه

شماره های قبلی این نشریه را هم ببینید :