آشنایی با موضوع

آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی (به انگلیسی: Human leukocyte antigen) یا پادگن‌های مجموعه سازگاری بافتی اصلی (major histocompatibility complex (MHC)) در انسان مولکول‌های پروتئینی روی غشای سلول‌های مختلف بدن مثل گلبول‌های سفیدهستند؛ البته این پادگن‌ها روی سایرسلول‌های بافت‌های مختلف بدن (مثل پوست، کلیه، قلب، ریه و سایر اعضا) نیز موجود می‌باشند و کارکردهای متعددی دارند. ایجاد دستور نحوه ساخت این پروتئینها در انسان ژن (MHC) روی کروموزوم شش قرار دارد. نیمی از ژنها از پدر و نیمی دیگر ازمادر به ارث می رسند. این ژن ها هم قدرت هستند. هر فرد از نظر این آنتی ژن ها نیمی شبیه پدر و نیمه شبیه مادر خود می باشد. کاربرد این پروتئینها و بررسی آنها موارد کاربرد متعددی دارد: 1. هرچقدر مطابقت این پادگنها بیشتر باشد هنگام پیوند اعضا از فردی به فرد دیگر احتمال ایجاد پاسخ ایمنی و وازنش پیوند کمتر باشد. 2. از طریق مطالعه این پادگنها و تطبیق آن با والدین میتوان نسب نوزاد و نسبت وی با والدین را بررسی کرد. 3. با تعیین این پادگنها در نمونه های بافتی مانند خون و بزاق و مطابقت آن با پادگن متهم میتوان به تطبیق یا عدم تطبیق آنها پی برد. در بیش‌تر موارد، موفقیت‌آمیز بودن پیوند آلوژنیک تا اندازه‌ای به میزان تطابق آنتی‌ژن‌های HLA عضو یا سلول‌های بنیادی اهداکننده با آنتی‌ژن‌های HLA سلول‌های دریافت کننده بستگی دارد. هر چه تعداد آنتی‌ژن‌های HLA بیش‌تر همسان باشد، احتمال اینکه بدن بیمار سلول‌های اهدایی را بپذیرد بیش‌تر خواهد بود. همچنین اگر سلول‌های بیمار و اهداکننده به خوبی با یکدیگر مطابقت داشته باشند، احتمال بروز مشکلی موسوم به بیماری پیوند علیه میزبان (GVHD) کم‌تر میشود. با افزایش تعداد خواهر و برادران فرد بیمار، احتمال یافتن اهداکننده مناسب در بین آنان نیز افزایش می‌یابد. این آنتی ژن ها در بین دوقلو های یکسان تک تخمی،کاملاً شبیه هم هستند. تقسیم بندی این پروتئینها در سه گروه زیر دسته بندی میشوند: کلاس I مانند TAP که سه زنجیره α و یک مولکول پروتئینی غیر MHC دارند. کلاس II مانند MHC II DR که دو زنجیره α و دو زنجیره β دارند. کلاس III سایتوکاینهایی مانند عامل نکروز تومور آلفا (TNF-α) و لکوترین LTA
در این صفحه تعداد 391 مقاله تخصصی درباره آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی آنتی‌ژن گلبول سفید انسانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Ab; antibody; AMR; antibody-mediated rejection; AR; acute rejection; BK; human polyoma virus 1; DSA; donor-specific HLA-antibody; ESRD; end-stage renal disease; HLA; Human Leucocyte Antigen; HBV; Hepatitis B virus; MFI; mean fluorescence intensity; MM; mi
Keywords:
AVE; antibody verified epitope; DSA; donor specific antibodies; FC XM; flow cytometry cross match; HLA; human leukocyte antigens; MCS; median channel shift; MFI; mean fluorescence intensity; MM; mismatch; MMR; mumps, measles, rubella; PC; plasma cells; PO
Keywords:
CMV; cytomegalovirus; COSBL; T cell costimulation blockade; CSA; cyclosporine A; EBV; Epstein Barr Virus; G-CSF; granulocyte-colony stimulating factor; GVHD; graft-versus-host disease; HCT-CI; Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity Index; HLA; hum
Keywords:
anti-HBc; antibody against hepatitis B core antigen; anti-HBs; antibody against hepatitis B surface antigen; CI; confidence intervals; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HBV; hepatitis B virus; HLA; human leukocyte antigen; OR; odd ratio; PCR-SSP; polyme
Keywords:
PBMC; peripheral blood mononuclear cell; MHC; major histocompatibility complex; NOG; NOD/Shi-scid-IL2rγnull; GVHD; graft versus host disease; TIL; tumor-infiltrating lymphocyte; HLA; human leukocyte antigen; TAM; tumor-associated macrophages; Humanized N
Keywords:
AT1R; angiotensin II type-1 receptor; HLA; human leukocyte antigen; AMR; antibody-mediated rejection; CR; cellular rejection; BCR; borderline cellular rejection; AECAs; anti-endothelial cell antibodies; SOC; standard of care; DSA; donor-specific antibody;
Keywords:
HLA; Human Leukocyte Antigen; LP; Leader peptide; ACR; Acute cellular rejection; IF/TA; Interstitial fibrosis and tubular atrophy; MM; Mismatch; Renal transplantation; Acute cellular rejection; HLA-E; NKG2C; HLA class I leader peptides; Adaptive immunity;
Keywords:
BoNT/A; Clostridium botulinum neurotoxin type A; LC; light chain; HC; carboxyl terminal domain of the heavy chain; HN; amino terminal domain of the heavy chain; HLA; Human leukocyte antigen; DR; HLA DR-region (class II MHC) isoform composed of αβx; DRB1
Keywords:
CTL; cytotoxic T lymphocytes; GB; granzyme B; HAJ/ACCG; Goiás Combat Cancer Association’s Araújo Jorge Hospital; HG; high grade; HLA; human leukocyte antigen; IG; intermediate grade; LG; low grade; MEC; mucoepidermoid carcinoma; NK; Natural Killer; OS
Keywords:
CMP; common myeloid progenitor; GVHD; graft-vs-host disease; HLA; human leukocyte antigen; HSC; hematopoietic stem cell; HSCT; hematopoietic stem cell transplantation; IRI; ice recrystallization inhibitor; MEP; megakaryocyte-erythroid progenitor; MHC; maj
Keywords:
RSA; recurrent spontaneous abortion; CGH; comparative genomic hybridization; CNVs; copy number variations; IL; interleukin; SNP; single nucleotide polymorphism; bp; base pair; GO; gene ontology; HLA; human leukocyte antigen; Th1; T-helper1; Th2; T-helper2
Keywords:
CsA; cyclosporin A; ESRD; end-stage renal disease; HLA; human leukocyte antigen; LD; living donor; MALG; Minnesota antilymphocyte globulin; MMF; mycophenolate mofetil; PTLD; post-transplant lymphoproliferative disorder; SCr; serum creatinine;
Keywords:
AMR; antibody mediated rejection; ATG; anti-thymocyte globulin; AT1R; angiotensin II type 1 receptor; AT1Rab; angiotensin II type 1 receptor antibody; AUC; area under the curve; CDC; complement dependent cytotoxicity; DSA; donor specific antibody; HLA; hu
Keywords:
HIV; human immunodeficiency virus; AIDS; acquired immune deficiency syndrome; CD8+ T; CD8-positive T lymphocytes; HLA; human leukocyte antigen; NK Cells; natural killer cells; KIR; killer-cell immunoglobulin-like receptor; STD; sexually transmitted diseas
Keywords:
APC; Allophycocyanin; CML; cell mediated lympholysis; cpm; counts per minute; CTL; cytotoxic T lymphocyte; E:T ratio; effector:target ratio; FITC; fluorescein isothiocyanate; HLA; human leukocyte antigen; IFN; interferon; IL; interleukin; MLC; mixed lymph
Keywords:
ADO; age of disease onset; bp; base pairs; CI; confidence interval; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluids; EDSS; expanded disability status scale; HD; healthy volunteer blood donors; HLA; human leukocyte antigen; HWE; Hardy-Weinberg equil
Keywords:
GWAS; genome wide association studies; HLA; Human Leukocyte Antigen; LD; linkage disequilibrium; MHC; Major Histocompatibility Complex; NGS; Next-Generation Sequencing; RNA-seq; RNA sequencing; SBT; sequence-based typing; SSO; sequence specific oligonucle
Keywords:
APC; activated protein C; CTLs; cytotoxic T lymphocytes; EBV; epstein-barr virus; EC; endothelial cell; EPCR; endothelial protein C receptor; GVHD; graft versus host disease; HCMV; human cytomegalovirus; HCV; hepatitis C virus; HLA; human leukocyte antige
Keywords:
MSC; Mesenchymal stem cell; DP; dental pulp; CD; cluster of differentiation; HLA; human leukocyte antigen; IDO; indoleamine-pyrrole 2 3-dioxygenase; PGE2; prostaglandin E2; HGF; hepatocyte growth factor; TGF; transforming growth factor; Th; T helper; IL;
Keywords:
HBV; hepatitis B virus; HBsAg; hepatitis B surface antigen; CHB; chronic hepatitis B; HBeAg; hepatitis B e antigen; PegIFN; peginterferon alpha 2a; NUC; nucleot(s)ide analogues; HLA; human leucocyte antigen; ALT; alanine aminotransferase; LVL; low viral l
Keywords:
Ab; antibody; BoNT/A; botulinum neurotoxin type A; BoNT/Ai; inactivated BoNT/A; BoNT/B; botulinum neurotoxin type B; CD; cervical dystonia; L chain; the light chain (residues 1–448) of BoNT; HLA; human leukocyte antigen; H chain; the heavy chain (residu
Keywords:
BLUP; Best linear unbiased predictor; BPH; best parent heterosis; DTF; days to flowering; GN; grain number head− 1; GW; hundred grain weight; GY; grain yield; HLA; highland adapted hybrids; IRL; introduced R line hybrids; LLA; lowland adapted hybrids;
Keywords:
HLA-F; MHC; Variability; Polymorphisms; Haplotypes; Next Generation Sequencing; NGS; VCF; variant call format; μL; microliters (10−6 litro); DNA; deoxyribonucleic acid; GATK; Genome Analysis Toolkit; HLA; human leukocyte antigens; IMGT; international i