آشنایی با موضوع

پروتئین غشائی (Membrane protein) مولکول پروتئینی است که به غشاء سلول یا یک اندامک متصل یا وابسته شده است. بیش از نیمی از تمامی پروتئین‌ها با غشاء برهم‌کنش دارند. پروتئین‌های غشاءی بر حسب شدت وابسته بودن به غشاء دو گروه تقسیم می‌شوند. پروتئین ها که در اکثر غشاها بیش از 50 درصد وزن آن را تشکیل می‌دهند، دارای وظایف ساختمانی مانند حفظ شکل سلول مانند گویچه‌های قرمز خون و عملکری (مثل فعالیت آنزیمی) متعدد می‌باشند. این پروتئین ها به دو صورت محیطی percpheral و سراسری یا داخلی Integral proteinn دیده می‌شوند و انواع آنها در ارگانل ها و سلول های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. پروتئین های محیطی در سطح غشا قرار دارند و بسیاری از آنها دارای فعالیت آنزیمی می‌باشند. پروتئین های انتگرال پروتئین های درشت مولکولی هستند که مستقیما در داخل لیپید دو لایه قرار گرفته‌اند. اندازه این پروتئین ها به حدی است که سراسر ضخامت لیپید دولایه را طی می‌کنند و در هر دو سطح غشا نمایان هستند و یا اینکه تا حدی در ضخامت لیپید دو لایه فرو رفته‌اند و فقط در سطح داخلی یا خارجی غشا نمایان می‌باشند. از آنجا که مواد محلول در آب قادر به عبور از لیپید دولایه نمی‌باشند عقیده بر این است که پروتئین های سراسری به عنوان کانال هایی برای مبادله مواد محلول در آب از قبیل یونها عمل می‌کنند. بخش آب گریز پروتئین های تراغشایی که در غشا قرار می گیرد، غالبه ساختار مارپیچ آلفا دارد. در این مارپیچ آلفا زنجیره های جانبی آب گریز با محیط درون غشا برهمکنش می دهند. همچنین از انجا که پیوندهای هیدروژنی اسکلت پلی پپتیدی در مارپیچ آلفا درون مولکولی هستند و دهنده یا پذیرنده آزاد پیوند هیدروژنی در معرض دولایه لیپیدی وجود ندارد، این بخش از پروتئین های تراغشایی پایداری زیاد درون غشا دارد. پروتئین‌های غشا درونی به طور دائمی به غشاء متصل شده‌اند. آن‌ها را می‌توان پروتئین دانست که برای جدا شدن از غشاء به زداینده یا سایر حلال‌های غیرقطبی نیازمند هستند. بسته به نوع پیوند این پروتئین‌ها با غشاء دولایه آن‌ها را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد: • پروتئین‌های تراغشا از داخل تمامی غشا رد می‌شوند. نواحی به صورت پیچه‌های آلفا در تمام انواع غشاءهای زیستی به خصوص غشاءهای خارجی دیده می‌شوند. بشکه‌های بتا تنها در غشاءهای خارجی باکتری‌های گرم منفی، دیواره‌های سلولی لیپیدی بعضی از باکتری‌های گرم مثبت، و غشاء بیرونیمیتوکندرهای و کلروپلاست‌ها یافت می‌شوند. • پروتئین غشا پیرامونی به صورت موقتی یا به دولایه لیپیدی و یا به پروتئین‌های درونی به واسطه ترکیبی از برهم‌کنش‌های آب‌گریزی، الکترواستاتیکی، و غیر کووالانسی متصل شده‌اند. برخی از پروتئین ها عرض غشا را به طور کامل طی نکرده اند و پروتئین های پیرامونی نامیده می شوند. برخی از پروتئین های پیرامونی فقط با بخشی آب گریز در غشا لنگر انداخته اند. برای مثال، G پروتئین Sarl که در آزاد شدن وزیکول ها از شبکه آندوپلاسمی نقش دارد، چنین (لنگری) دارد که از یک مارپیچ آلفای آب گریز در انتهای پروتئین تشکیل شده است.
در این صفحه تعداد 976 مقاله تخصصی درباره پروتئین غشائی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پروتئین غشائی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Feo; Iron; Membrane transporter; Membrane protein; Iron transporter; ATP; adenosine triphosphate; C12E8; octaethylene glycol monododecyl ether; CD; circular dichroism; CHAPSO; 3-([3-cholamidopropyl]dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulfonate; DM; n-decy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; PfCRT; Membrane protein; Membrane transport; Recombinant protein expression; Protein purification; Construct screening; Protein stability; Drug resistance; Malaria; Transporter; Plasmodium falciparum; Neospora canium; NcCRT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; NOR; nitric oxide reductase; cNOR; cytochrome c-dependent NOR; NorC; cytochrome c subunit of NOR; NorC*; N-terminally truncated NorC (ΔMet1-Val37); NorB; cytochrome b subunit of NOR; COX; cytochrome oxidase; Ccm; cytochrome c maturation; rNOR; recombin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; GPCR recombinant protein expression; Protein engineering; Virus-like particles; GPCR protein stabilization; Membrane protein; A2A; Adenosine A2A Receptor; eGFP; enhanced Green Fluorescent Protein; ESI; Electrospray Ionization; GALR3; Galanin Receptor Type
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; GPI anchor; GPI transamidase; Membrane protein; Protein complex; DTT; dithiothreitol; ER; endoplasmic reticulum; GPI; glycosylphosphatidylinositol; GPI-T; glycosylphosphatidylinositol transamidase; GST; glutathione-S-transferase; OST; oligosaccharyl trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Membrane protein; Voltage dependent anion channel isoform 1; Protein-ligand interaction; Bioactive compounds screening; Rheum officinale Baill.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; membrane transport; major facilitator superfamily; alternating access; GLUT1; SLC2A; MP; membrane protein; PDB; Protein Data Bank; cryo-EM; electron cryomicroscopy; MFS; major facilitator superfamily; SLC; solute carrier; TM; transmembrane; SP; sugar port
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; MP; membrane protein; DjlA; DnaJ-like protein A; RraA; regulator of ribonuclease activity A; BR2; bradykinin receptor 2; GPCR; G-protein-coupled receptor; GFP; green fluorescent protein; NKR1; neurokinin (substance P) receptor 1; TMD; transmembrane domain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; ADIG; adipogenin; PPARγ; peroxisome proliferator activated receptor γ; Hh; hedgehog; siRNA; small interfering RNA; TNFα; Tumor Necrosis Factor α; Mw; molecular weight; pI; theoretical isoelectric point; CDS; coding sequence; qPCR; quantitative real ti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; HP; hairpin; IQ; intensity quotient; PSV; projection structure visualization; PTS; phosphotransferase system; SPA; scintillation proximity assay; TC; transporter classification; TM; transmembrane; Electron crystallography; Glucose transporter; Membrane pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Human TMEM16A; Membrane protein; Chloride channel; Dimer; Stoichiometry; Whole cell analysis; ESEM, environmental scanning transmission electron microscopy; STEM, scanning transmission electron microscopy; Pair correlation function; Quantum dot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; Aquaporin 0; Phosphorylation; Mass spectrometry; Membrane protein; MP20; Ocular lens; AQ; absolute quantity; AQP0; aquaporin 0; AQUA; absolute quantification; AUC; area under the curve; END; endogenous; IS; internal standard; m/z; mass to charge ratio; PT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پروتئین غشائی; JEV; Japanese encephalitis virus; DENV; dengue virus; HCV; hepatitis C virus; BVDV; bovine viral diarrhea virus; NS3; non-structural 3 protein; C; capsid protein; M; membrane protein; E; envelope protein; min; minute; h; hour; hpt; hours post transfection