آشنایی با موضوع

میکروRNA ها به اختصار miRNAتوالی های RNA ای غیر کد شونده و کوچکی ( در حدود 22 نوکلئوتید) هستند که در گیاهان، حیوانات و بعضی از ویروس ها یافت می شوند و در مهار RNA، تنظیمات بعد از رونویسی و بیان ژن دارای عملکرد می باشند. در حالیکه اکثر miRNA ها مستقر در درون سلول هستند، پاره ای دیگر که عموما miRNA های در حال گردش یا بیرون سلولی نام دارند، در محیط های بیرون سلولی نیز، نظیر مایعات بیولوژیک مختلف و محیط کشت سلولی حضور دارند. miRNA ها بر اساس رابطه جفت بازی با توالی های مکمل خود در درون مولکول های mRNA عمل می کنند و در نتیجه مولکول mRNA طی یک یا تعدادی از فرآیند های زیر مهار می شود: 1. شکسته شدن رشته mRNA به دو قطعه 2. ناپایدار کردن mRNA از طریق کوتاه کردن دم پلیA آن 3. ترجمه ناکارآمد mRNA به پروتئین توسط ریبوزوم ها ژنوم انسان در حدود بیش از 1000 رونوشت miRNA کد می کند که در بسیاری از سلول های پستانداری فراوان اند و در حدود 60 درصد ژن های انسانی و سایر پستانداران را مورد هدف قرار می دهند. miRNA ها در گیاهان و حیوانات به خوبی حفظ شده اند و به نظر می رسد از اجزای تکاملی قدیمی و حیاتی در تنظیم بیان ژن باشند. miRNA های گیاهی اغلب به طور کامل با mRNA های مورد هدف جفت می شوند و متعاقبا منجر به سرکوب بیان ژن از طریق شکسته شدن رونوشت های هدف می شوند. در مقابل،miRNA های حیوانی با استفاده از یک توالی به کوتاهی 8-6 نوکلئوتید در انتهای 5’ خود (Seed Region) قادر به شناسایی mRNA هدف هستند که این میزان از جفت شدگی برای القای شکسته شدن مولکول هدف کافی نیست و معمولا مهار ترجمه را القا می سازد. تنظیم ترکیبی از ویژگی های miRNA ها در حیوانات است، به گونه ای که یک miRNA ممکن است صدها mRNA هدف مختلف داشته باشد و یک مولکول هدف مشخص توسط چندین miRNA تنظیم شود. بسته به روش تخمین مورد استفاده، تعداد متوسط mRNA ای که به وسیله ی یک miRNA مشخص مورد هدف قرار میگیرند، متفاوت است اما روش های متعددی نشان می دهد که miRNA های پستانداری قادر به هدف گیری تعداد زیادی mRNA مجزا باشند. اولین miRNA در اوایل 1990 شناسایی شد، با اینحال این مولکول ها تا اوایل 2000 بعنوان دسته ای مجزا از تنظیم کننده های بیولوژیک شناسایی نشده بودند. از آنجایی که miRNA در عملکرد طبیعی سلول های یوکاریوتی دخیل است، بر هم خوردن تنظیمات آن منجر به بروز بیماری می شود. جهش در seed region این مولکول های تنظیمی و یا حذف دسته ای از آنها می تواند منجر به بروز نواقص ژنتیکی شود. اولین بیماری انسانی مرتبط با تنظیم نامناسب miRNA ها لوسمی لنفوسیتی و به دنبال آن سایر بدخیمی های مربوط به سلول های B بود. بسیاری از miRNA بروز سرطان ارتباط دارند. miRNA هایی که افزایش بیان آنها با بروز سرطان در ارتباط اند انکومیر ( oncomiR) و miRNA هایی که کاش بیان آنها در ایجاد سرطان موثر است تومور ساپرسور میر نامیده می شوند. miRNA
در این صفحه تعداد 648 مقاله تخصصی درباره میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی میکروRNA، ریزآران‌ای، miRNA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
Monocrotaline; Liver injury; miRNA; mRNA; Integrative analysis; Phagosome; PAs; Pyrrolizidine alkaloids; MCT; Monocrotaline; miRNA; microRNA; ALT/AST; alanine/aspartate aminotransferase; TBil; total bilirubin; HSOS; hepatic sinusoidal obstruction syndrome
Keywords:
miRNA; microRNA; miR; mature microRNA; CTLA-4; cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4; AHR; airway hyperresponsiveness; Df1; Dermatophagoides farinae; qPCR; quantitative RT-PCR; RBC; red blood cell; FBS; fetal bovine serum; PBS; phosphate buffer sali
Keywords:
miRNA; microRNA; siRNA; small interfering RNA; mRNA; messenger RNA; qPCR; quantitative real time PCR; NC; negative control; Vec; vector; 3′UTR; 3′ untranslated region; IHC; Immunohistochemistry; OS; overall survival; MiR-26a; Proliferation; Metastasis
Keywords:
miRNA-29b-1; miRNA-29a; Breast cancer; Endocrine-resistance; Estrogen receptor; Tamoxifen; miRNA; microRNA; DMSO; Dimethyl sulfoxide; EtOH; ethanol; 4-OHT; 4-hydroxytamoxifen; SERDs; selective ER downregulators; SERMs; selective ER modulators; TAM; tamoxi
Keywords:
Malignant melanoma; miRNA replacement therapy; TBX3; miR-137; E-cadherin; 3′-UTR; 3′ untranslated region; TCGA; the Cancer Genome Atlas; SKCM; skin cutaneous melanoma; FBS; Fetal bovine serum; miRNA; microRNA; qRT-PCR; Quantitative real time polymeras
Keywords:
AP-site; apurinic/apyrimidinic site; APE1; apurinic/apyrimidinic endonuclease 1; BER; Base Excision Repair; DDR; DNA damage response; miRNA; microRNA; ncRNA; non coding RNA; NIR; Nucleotide Incision Repair; PARP; poly(ADP-ribose) polymerase; RBP; RNA bind
Keywords:
microRNAs; Prostate cancer; Radiosensitivity; EMT; EGFR; CHK1; Checkpoint kinase 1; EGFR; Epidermal growth factor receptor; EMT; Epithelial-to-mesenchymal transition; HR; Homologous recombination; LIN7C; Lin-7 homolog C; miRNA; microRNA; NHEJ; Non homolog
Keywords:
EST; Expressed Sequence Tag; SOAP; Short Oligonucleotide Alignment Program; MFE; Minimum Folding Energies; UPE; unpaired energy; Osa; Oryza sativa; Zma; Zea mays; Sbi; Sorghum bicolor; Ath; Arabidopsis thaliana; Blue grama; miRNA; In silico analysis; Drou
Keywords:
DMEM; Dulbecco’s Modified Eagle’s medium; ECM; extracellular matrix; FBS; fetal bovine serum; HSC-3; human squamous cell carcinoma cell line; IIS; Integrated interactome system; miRNA; microRNA; SCC-15; human squamous cell carcinoma cell line; qRT-PCR
Keywords:
CHO; Chinese Hamster Ovary; ER; endoplasmic reticulum; NGS; next generation sequencing; miRNA; microRNA; HSA; human serum albumin; hsa-miR; Homo sapiens miRNA; mitosRNA; mitochondrial genome-encoded small RNA; siRNA; small-interfering RNA; shRNA; short ha
Keywords:
UGT; UDP-glucuronosyltransferase; 3′-UTR; 3′-untranslated region; SNP; single nucleotide polymorphism; miRNA; microRNA; UDPGA; uridine diphosphate glucuronic acid; qPCR; quantitative real-time PCR; MRE; miRNA response element; Ez-Glu; ezetimibe glucur