آشنایی با موضوع

چندریختی تک-نوکلئوتید (به انگلیسی: single-nucleotide polymorphism، به طور مخفف SNP که اسنیپ خوانده می‌شود) یک تغییر در دنباله ی DNA است که در یک نوکلئوتید (A،C،G،T) در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی یا بین یک جفت کروموزوم در یک فرد این نوکلئوتید فرق دارد. به عنوان مثال، دو دنباله از قطعات DNA از دو فرد متفاوت، AAGCCTA به AAGCTTA، در یک نوکلئوتید با هم متفاوتند. در این حالت ما میگوییم که دو الل وجود دارند: C و T. تقریباً تمام اسنیپ های مشترک فقط دو الل دارند. در یک جمعیت، میتوان یک فرکانس الل حداقلی Minor_allele_frequencyبه اسنیپ ها نسبت داد. کمترین فرکانس الل در یک لوکاس (Locus) که در یک جمعیت خاصی مشاهده شده است. به سادگی این کمتر از فرکانس دو الل برای چندریختی تک-نوکلئوتیدی است. بین جمعیت انسانها تفاوتهای گوناگونی است، بنابراین یک اسنیپ الل که در یک منطقه جغرافیایی یا گروه نژادی مشترک است، ممکن است بین دیگر گونه ها کمتر باشد. استفاده و اهمیت تغییراتی که در دنباله ی DNA در انسانها اتفاق می افتد میتواند روی توسعه امراض و جواب به پاتوژن ها، مواد شیمیایی، داروها، واکسن ها، و دیگر عامل ها تاثیر بگذارد. اسنیپها همچنین به عنوان کلید مفهومی به اسم طبابت شخصی شده هستند. اگرچه، اهمیت ویژه ی آنها در تحقیقات بیومدیکال برای مقایسه مناطقی از ژنوم بین گروههای همکار است در گستره ی مطالعات مربوط به ژنوم. مطالعات مربوط به اسنیپها همچنین در محصولات دامی و برنامه های مربوط به آنها نیز مهم است. برای جزئیات بیشتر در مورد روشهای مختلف مشخص کردن اسنیپ ها قسمت SNP genotyping را ملاحظه بفرمایید. آنها معمولاً دو اللی هستند و بنابراین مورد سنجش قرار میگیرند. اسنیپها معمولاً به صورت فردی عمل نمی‌کنند، بلکه با دیگر اسنیپها همکاری میکنند تا شرط یک مریضی را بازنمود کنند، همانند چیزی که در osteoporosis مشاهده شد. مثالها rs6311 وrs6313 اسنیپهایی هستند در HTR2A ژن کروموزوم 13 در انسان. یک اسنیپ در F5ژن که موجب یک hypercoagulability بی نظمی با گونه Factor V Leiden میشود. rs3091244 یک مثال از یک triallelic SNP در ژن CRP در کروموزوم یکم انسان است. کدهای TAS2R38 برای قابلیت PTC tasting، و شامل 6 اسنیپ حاشیه نویسی شده است.
در این صفحه تعداد 888 مقاله تخصصی درباره چندریختی تک-نوکلئوتید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی چندریختی تک-نوکلئوتید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
CDKAL1; cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit associated protein 1-like 1; GWAS; genome-wide association studies; SNP; single nucleotide polymorphism; T2DM; type 2 diabetes mellitus; FPG; fasting plasma glucose; ACR; albumin to creatinine ratio; Hb
Keywords:
CHD; congenital heart disease; ASD; atrial septal defect; VSD; ventricular septal defect; STX18; syntaxin18; HES; human embryonic stem; LD; linkage-disequilibrium; Congenital heart disease; STX18; Human embryonic stem cells; SNP; VSD;
Keywords:
OXT; oxytocin; OXTR; oxytocin receptor; CNS; central nervous system; SNP; single nucleotide polymorphism; AD; alcohol dependence; HCs; healthy controls; GMDR; Generalized Multifactor Dimensionality Reduction; BPAQ; the Buss-Perry Aggression Questionnaire;
Keywords:
complex disease; genetic diagnosis; phenotypic characterization; ACY1; Aminoacylase 1; JHF; Juvenile hyaline fibromatosis; PROVEAN; Protein Variation Effect Analyzer; SMALED2; Spinal muscular atrophy, lower extremity-predominant type 2; SNP; Single-nucleo
Keywords:
CATs; cationic amino acid transporters; FFQ; food frequency questionnaire; MAF; minor allele frequency; SLC7A2; solute carrier family 7, member 2; SNP; single-nucleotide polymorphism; TCPS; the Tennessee Colorectal Polyps Study; SLC7A2; Colorectal polyps;
Keywords:
HTN; hypertension; CDH13; cadherin-13; SNP; single nucleotide polymorphism; NF-KB; nuclear factor-KB; AHA; American Heart Association; ACC; American College Cardiology; ASH; American Society of Hypertension; ESH; European Society of Hypertension; ESC; Eur
Keywords:
ENAM; enamlin; LTF; lactoferrin; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; SNP; single nucleotide polymorphism; dmft; decayed, missing due to caries, filled teeth; MAF; minor allele frequency; Caries; Gene polymorphisms; Oral behavioural habits;
Keywords:
Ca; Candidatus; 16S; 16S rRNA gene; WA; Western Australia; SA; South Australia; groEL; 60 kDa heat shock chaperonin gene; gltA; citrate synthase gene; map1; major antigenic protein 1 gene; SNP; single nucleotide polymorphism; Mtn; Mountain; NP; National
Keywords:
Bpc; Burkholderia pseudomallei complex; Bcc; Burkholderia cepacia complex; GE; genomic equivalents; CDS; coding sequences; SNP; single nucleotide polymorphism; B. pseudomallei; B. mallei; B. thailandensis; B. cepacia; Differentiation; Beta-lactamase genes
Keywords:
SNP; Single nucleotide polymorphisms; nsSNPs; Non-synonymous SNPs; NQO1; NAD(P)H Quinone Oxidoreductase 1; SIFT; Sorting Intolerant from Tolerant; PolyPhen; phenotype polymorphism; ROVEAN; Protein Variation Effect Analyzer; PDB; Protein Data Bank; GDT; gl
Keywords:
CRISPR; clustered regularly interspaced short palindromic repeats; ORF; open reading frame; QTL; quantitative trait locus; SNP; single nucleotide polymorphism; TALENs; transcription activator-like effector nucleases; ZFN; zinc finger nucleases; Breeding;
Keywords:
SA; Salicylic acid; SNP; Sodium nitroprusside; Ni; Nickel; SOD; Superoxide dismutase; CAT; Catalase; O2•−;  Superoxide anion radical; ROS; Reactive oxygen species; LOX; Lipoxygenase; MDA; Malondialdehyde; TCA; Trichloroacetic acid; TBA; Thiobarbituri
Keywords:
Alpha-ketoglutarate (PubChem CID: 51); cGMP (PubChem CID: 24316); Glutamate (PubChem CID: 33032); GMP (PubChem CID: 21712); Malate (PubChem CID: 525); Sildenafil (PubChem CID: 12051864); MDH; malate dehydrogenase; MAS; malate-aspartate shuttle; SNP; nitro
Keywords:
RSA; recurrent spontaneous abortion; CGH; comparative genomic hybridization; CNVs; copy number variations; IL; interleukin; SNP; single nucleotide polymorphism; bp; base pair; GO; gene ontology; HLA; human leukocyte antigen; Th1; T-helper1; Th2; T-helper2
Keywords:
UGT; UDP-glucuronosyltransferase; 3′-UTR; 3′-untranslated region; SNP; single nucleotide polymorphism; miRNA; microRNA; UDPGA; uridine diphosphate glucuronic acid; qPCR; quantitative real-time PCR; MRE; miRNA response element; Ez-Glu; ezetimibe glucur
Keywords:
GWAS; genome-wide association mapping; QTL; quantitative trait loci; SNP; single nucleotide polymorphism; PH; plant height; NN; number of nodes on the main stem; BN; number of branches per plant; PN; number of pods per plant; SN; number of seeds per plant
Keywords:
STR; short tandem repeats; SNP; Single Nucleotide Polymorphism; MIF; Macrophage Migration Inhibitory Factor; HS; Healthy Subjects; PCR; Polymerase Chain Reaction; RFLP; Restriction Fragment Length Polymorphism; TT; Tuberculoid Leprosy; LL; Lepromatous Lep
Keywords:
SNP; single nucleotide polymorphism; FPGS; folylpoly-γ-glutamate synthase; PEM; pemetrexed; MTX; methotrexate; NSCLC; non-small cell lung cancer; Bev; bevacizumab; TS; thymidylate synthase; DHFR; dihydrofolate reductase; GARFT; glycinamide ribonucleotide