آشنایی با موضوع

پراکسیداسیون لیپید (انگلیسی: Lipid peroxidation) یعنی دژنراسیون اکسیداتیو چربی‌ها. در این روند رادیکال‌های آزاد، الکترون‌ها را از چربی‌ها (مانند لیپیدهای غشای سلول) جدا می‌کنند و چربی را به صورت رادیکال در می‌آورند. این پروسه شامل یک مکانیسم واکنش زنجیروار از رادیکال‌های آزاد است؛ و اغلب اسیدهای چرب غیر اشباع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رادیکالهای آزاد باعث شروع پراکسیداسیون لیپید می‌گردند و نتیجه نهائی پراکسیداسیون لیپید تولید مواد مضری است که مهمترین آنها آلدهیدها هستند. آلدهیدها باعث تشدید فرایند آتروسکلروز و پیری می‌گردند و در پاتوژنز بسیاری بیماریها نقش دارند. آنتی آکسیدانها که ممکن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشند مانع پراکسیداسیون لیپید می‌گردند. در صورت کاهش آنتی آکسیدان، میزان رادیکالهای آزاد و به تبع آن پراکسیداسیون لیپید افزایش یافته و در نتیجه اثرات استرس بر وضعیت قلبی عروقی تشدید می‌گردد Posttraumatic stress Disorder (PTSD) یک اختلال روانپزشکی است که به دنبال استرسهای شدید بروز می‌کند و می تواند شاخصی برای استرس باشد این مطالعه برای جستجو وجود ارتباط بین پراکسیداسیون لیپید و استرس صورت گرفت. پراکسیداسیون لیپیدی به‌عنوان استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم‌های اتوکاتالیتیک منجر به تخریب اکسیداتیو غشای سلولی است. در پیوند کلیه، این مکانیسم به دنبال ایسکمی و یا پرفیوژن مجدد ایجاد شده و ممکن است مربوط به کارکرد نامطلوب پیوند باشد. -مواد لازم جهت اندازه گیری لیپید پراکسیداسیون -بوتیلات هیدروکسی تولوئن (BHT) 10میکرومولار -تری کلرواستیک اسید(TCA) -واکنشگر تیوباربیتوریک اسید(TBARS reagent) 4X -استاندارد مالون دی آلدئید(MDA standard) -الکل مطلق پراکسیداسیون لیپید در بیماران مبتلا به PTSD بالاتر از افراد نرمال و ظرفیت آنتی اکسیدان در بیماران پایین تر از افراد عادی است. لذا تحت شرایط استرس آمیز (نظریرPTSD) ظرفیت آنتی اکسیدانها کاهش یافته و میزان استرس اکسیداتیو (پراکسیداسیون لیپید) افزایش یافته و فرد را برای بروز بیماریهای جسمی بویژه اترواسکلروز مستعد می‌سازد. شاید به کمک آنتی اکسیدانها بتوان تاثیرات زیان بار استرس بر جسم بویژه قلب و عروق را کاهش داد. برای بررسی لیپید پراکسیداسیون جهت ارزیابی اکسیداتیو استرس،از اندازه گیری میزان مالون دی آلدئید(MDA) تولید شده در فرایند لیپید پراکسیداسیون استفاده می گردد. مالون دی آلدئید از پراکسیداسیون لیپیدها تولید می شود و میزان تولید آن با شکست و تفکیک اسیدهای چرب غیراشباع متناسب است. ازاینرو اندازه گیری MDAاندیکاتور و شاخص مناسبی برای لیپید پراکسیداسیون می باشد. در این روش 2 مولکول باربیتوریک اسید با یک مولکول در محیط اسیدی واکنش می دهد و رنگ صورتی تولید می کند که رنگ صورتی تولید شده در طول موج 532-535 نانومتر دارای جذب بوده و شدت جذب بدست آمده در این طول موج متناسب با تشکیل کمپلکس TBA-MDA می باشد.

در این صفحه تعداد 5193 مقاله تخصصی درباره پراکسیداسیون لیپید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پراکسیداسیون لیپید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیداسیون لیپید; Electrical stunning; Meat color; Oxidative stress; Lipid peroxidation; Antioxidant enzyme; MAPK/Nrf2/ARE; Signaling pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیداسیون لیپید; COH; chronic ocular hypertension; CTB; cholera toxin subunit B; IOP; intraocular pressure; MDA; malonaldehyde; Mn-SOD; manganese superoxide dismutase; MRCC; mitochondrial respiratory chain complex; RGCs; retinal ganglion cells; ROS; reactive oxygen specie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیداسیون لیپید; Lipid peroxidation; Oxidative stress; Hydroperoxide; Malondialdehyde; Hydroxynonenal; Isoprostane; Omega-3 fatty acid; Fish oil; EPA; DHA; Eicosapentaenoic acid; Docosahexaenoic acid; Coronary artery disease; Heart disease; Cardiovascular; Depression; Moo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیداسیون لیپید; p-DNB; para-dinitrobenzene; CAT; Catalase; ALP; alanine phosphatase; SOD; Superoxide dismutase; LPO; lipid peroxidation; o-DNB; ortho-dinitrobenzene, m-DNB, meta-dinitrobenzene; TNB; trinitrobenzene; GSH; glutathione; GST; glutathione -s -transferase,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پراکسیداسیون لیپید; Antioxidant defense; Rat brain; Mitochondrial dysfunction; Neuroprotection; Yerba mate extract; Chlorogenic acid; 5-CQA; 5-cafeoilquinic acid; CGA; chlorogenic acid; DCF; dichlorofluorescein; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; MTT; 3-(4,5-d