آشنایی با موضوع

کاتالاز(به انگلیسی: Catalase) آنزیمی است که تقریباً در همه موجودات زنده یافت می‌شود. این آنزیم در اکثر ارگان‌های بدن یافت می‌شود. این آنزیم آب اکسیژنه را به اکسیژن و آب تجزیه می‌کند. همچنین این آنزیم یکی از مهم ترین آنزیم‌ها در محافظت از سلول در مقابل آلودگی اکسیدی بوسیله آب اکسیژنه را دارد. به علاوه این آنزیم یکی از آنزیم‌هایی است که دارای قدرت تجزیه بالا می‌باشد، به طوری که یک مولکول کاتالاز قادر به تجزیه میلیون‌ها مولکول آب اکسیژنه به آب و اکسیژن در هر ثانیه می‌باشد. کاتالاز ماده‌ای است که از چهار زنجیره‌های پلی پپتیدی تشکیل که هر کدام دارای بیش از ۵۰۰ آمینو اسید است. این شامل چهار پورفیرین (آهن) است که اجازه واکنش با آب اکسیژنه را می‌دهد. حالت مطلوب برای PH کاتالاز انسان تقریباً هفت است. حالت مطلوب برای بقیه کاتالازها بین چهار تا یازده است که به نوع ان‌ها بستگی دارد این یک آنزیم عمومی می باشد که در اکثر میکروارگانیسم ها یافت شده است که پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می کند و کاتالاز دارای عدد Turnover بالایی دارد و دارای ساختار تترامری می باشد که دارای 4 زنجیره پلی پپتیدی 500 اسیدآمینه ای است و شامل 4 گروه پورفیرینی هم می باشد که باعث می شود که با پراکسید هیدروژن واکنش دهد. آنزیم کاتالاز نقش مهمی در فیزیولوژی وبیماریزایی و تعیین هویت باکتریها دارد. باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری در تنفس هوازی خود به دلیل داشتن دو آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز می توانند فشارهای اکسیژن را تحمل کرده و آب اکسیژنه ناشی از زنجیره انتقال الکترون و ناشی از سلولهای فاگوسیستیک را تجزیه نمایند. این آنزیم نه تنها در سم زدایی آب اکسیژنه نقش دارد بلکه امروزه به عنوان یک مارکر اولیه در کنترل آلودگی محیطی در صنایع غذایی و به عنوان یک شاخص حضور باکتریها در مواد غذایی و حتی به عنوان مدرکی دال بر حیات در کره ماه می باشد. کاتالاز واکنش تجزیه پراکسید هیدروژن را کاتالیز نموده و آن را به آب و اکسیژن مولکولی تبدیل می نماید کاتالاز با دو روش این کار را انجام می دهد: 1) روش کاتالازی که در آن دهنده الکترون مولکول پراکسیدهیدروژن دیگری است. 2) روش پراکسیدازی که نیاز به یک دهنده هیدروژن دارد. کاتالاز به 3 گروه زیر تقسیم می شود: 1) کاتالازهای تک عملکردی که بیشتر مطالعات بر روی این می باشد. 2) کاتالازپراکسیداز 3) Mn کاتالاز تاثیر کاتالاز بر روی بیماریزایی باکتری: همانطور که می دانیم سیستم ایمنی بدن کارایی بالایی در جهت تشخیص مواد با منشا خارجی دارد. میکروارگانیسم های انگل پس از عبور از سدهای پوستی و یا غشاهای مخاطی با 4 سیستم تشخیص ایمنی مواجه می شود: کمپلمان – سلولهای فاگوسیت کننده – آنتی بادی و ایمنی سلولی. هنگامی که بدن برای اولین بار با یک آنتی ژن بیگانه مواجه می شود ‚ پاسخ های ایمنی سلولی و آنتی بادیها پس از گذشت چندین روز بارز می شود ‚ در حالی که کمپلمان و سلولهای فاگوسیت کننده از همان ابتدای برخورد با آنتی ژن وجود داشته و در همان دقایق اول ورود آنتی ژن وارد عمل می شوند. هم چنین عوامل طبیعی ویژه مانند لیزوزیم ‚ اینترفرون و غیره نیز می توانند با ویژگی کم وبیش شبیه آنتی بیوتیک ها در همان لحظات اولیه برخورد بدن با آنتی ژن بیگانه وارد عمل شوند. سلولهای فاگوسیت کننده مثل نوتروفیل و ماکروفاژها برای برخورد با این عوامل خارجی تولید یکسری مواد می کنند کهدر زیر توضیح داده شده است. آنزیم کاتالازی که در پاسخ به ایمن مواد تولید شده توسط فاگوسیت کننده ها داده می شود در واقع مکانیزمی برای زنده ماند باکتری می باشد و به همین دلیل است که در بیماریزایی آن نقش داردتمام آنزیم‌ها سرعت واکنشی را که کاتالیز می‌کنند، حداقل تا 10 برابر نسبت به حالت عادی افزایش می‌دهند‌، فکر می کنید برای اندازه گیری سرعت آنزیم از چه روشی باید استفاده کرد. کمی فکر کنید. در هر واکنش پیش ماده به فرآورده تبدیل می شود. یعنی به مرور زمان و با پیشرفت واکنش از مقدار پبش ماده کاسته شده و به مقدار فرآورده افزوده می شود. در صورتی که بتوانیم سرعت کاهش پیش ماده و یا سرعت افزایش فرآورده را به نحوی محاسبه کنیم می توانیم آن را به عنوان سرعت واکنش در نظر بگیریم. معمولاً افزایش غلظت فرآورده در واحد زمان معیار مناسبی برای تخمین سرعت آنزیم است. البته به غیر از سرعت، ویژگی‌های دیگری (‌مانند کارآیی آنزیم) نیز برای آنزیم‌ها اندازه‌گیری می‌شود تعدادی از آنزیم ها نقش آنتی اکسیدانی مهمی را در برابر حمله ی گونه های فعال اکسیژن ایفا می کنند. مهمترین این آنزیم ها،سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز وگلوتاتیون پراکسیداز می باشد. در مقاله ی پیشین آنزیـــم سوپراکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت.
در این صفحه تعداد 867 مقاله تخصصی درباره کاتالاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی کاتالاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
AOS, activated oxygen species; FC, field capacity; CAT, catalase activity; SOD, superoxide dismutase activity; POD, peroxidase activity; APX, ascorbate peroxidase activityRecovery; Irrigation regimes; Catalase; Superoxide dismutase; Peroxidase
Keywords:
ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Keywords:
AChE; acetylcholinesterase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATE; atenolol; CAT; catalase; CBZ; carbamazepine; ECs; emerging contaminants; ENAL; enalapril; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GST; glutath
Keywords:
8-HQC; 8-hydroxyquinoline; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; KI; potassium iodide; MDA; malondialdehyde; NS; nanosilver; PBS; phosphate-buffered s
Keywords:
AO; ascorbate oxidase; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; CA; citric acid; CAT; catalase; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; DAB; diaminobenzidine; DHA; dehydroascorbic acid; DHAR; dehydroascorbate reductase; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzo
Keywords:
CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; –SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Keywords:
Antioxidant enzymes; Lysosomal enzymes; Physical effort; Reactive oxygen species; Low temperature; α1-Antitrypsin; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; CAT; catalase; TBARS; thiobarbituric acid reactive su
Keywords:
Aβ; amyloidβ; AD; Alzheimer’s disease; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DCF; DA 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; CAT; catalase; DMSO; dimethyl-sulfoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutath
Keywords:
ALI; Acute lung injury; AOE; antioxidative enzymes; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; CAT; catalase; DMSO; dimethyl sulfoxide; GPx; glutathione peroxidase; HO-1; heme oxygenase; IP; intraperitoneal; IT; intratracheal; LPS; Lipopolysaccharide; MDA; malon
Keywords:
CAT; catalase; DSS; dextran sulfate sodium; EtOH; ethanol; GIT; gastrointestinal transit; GPx; glutathione peroxidase; HOCl; hypochlorous acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2O2; hydrogen peroxide; IL-1β; Interleukin-1 beta; MDA; malondi
Keywords:
As; arsenic; BHT; butylated hydroxytoluene; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CKXs; cytokinin oxidase; CRE1; CTK response 1; CTK; cytokinin; DEAE; donediethyl-aminoethanol; DMA; dimethylated arsenic; MDA; malondialdehyde; PCs; phytochelatins; POD; peroxida
Keywords:
ALB; albumin; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; GA; Glycyrrhetinic acid; CAT; catalase; CHE; choline esterase; CMC-Na; sodium carboxymethylcellulose; CPMG; Carr-Purcell-Meiboom-Gill; GSH; glutathion
Keywords:
APX; ascorbate peroxidase; ASA; reductive ascorbate; BAFs; bioaccumulation factors; CAT; catalase; GPX; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; reductive glutathione; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NO; nitric oxide; Put; pu
Keywords:
ACh; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; ANOVA; analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; CAT; catalase; DAD; diode array detector; D-gal; D-galactose; DPPH; 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; FC; Folin-Ciocalteu; GAE; gallic acid equiva
Keywords:
Survival rate; Dichlorofluorescein diacetate assay; Reactive oxygen species; Cyanotoxins; ANOVA; analysis of variance; CAT; catalase; C. elegans; Caenorhabditis elegans; DCFH-DA; 2′-7′-dichlorofluorescin diacetate; DMSO; dimethyl sulphoxide; Nrf2; E2-
Keywords:
Toxicity markers; Grape pomace; Broilers; Polyphenols; Antioxidants; Winery waste; ARE; antioxidant response element; CARB; protein carbonyls; CAT; catalase; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DTNB; 5,5′-dithiobis-2 n
Keywords:
ACPase; acid phosphatase; ALP; alkaline phosphatase; BBM; brush border membrane; BBMV; BBM vesicles; CAT; catalase; CP; cisplatin; FBPase; fructose 1,6-bisphosphatase; G6Pase; glucose 6-phosphatase; G6PDH; glucose 6-phosphate dehydrogenase; GGTase; γ-glu
Keywords:
POH; perillyl alcohol; I/R; ischemia/reperfusion; H/R; hypoxia/reoxygenation; ROS; reactive oxygen species; ER; endoplasmic reticulum; DCF-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; CAT; catalase; GSH-Px; glutathione peroxidase; LDH; lactate dehy
Keywords:
ABA; abscisic acid; Asa; reduced ascorbate; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CBFs; C-repeat-binding factor; CO2; carbon dioxide concentration; DHA; oxidized ascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; F0; minimal value of chlorophyll a fluoresce
Keywords:
Nitric oxide; Peroxidase; Reactive oxygen species; Sweetpotato; Tobacco; AG; aminoguanidine; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; cPTIO; 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-imidazoline-1-oxyl-3-oxide; DAB; 3′3-diaminobenzidine; DPI; diphenylene
Keywords:
ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate; CAT; catalase; CHAPS; 3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate; IAA; indole-3-acetic acid; MDA; malondialdehyde; NBT; nitroblue tetrazolium; PGPR; plant growth-promoting rhizobacteria; POD; peroxida
Keywords:
Sweetened beverages; Aspartame; Metabolic syndrome; Adipocytokines; Oxidative stress; Gene expression; ALP; Alkaline phosphatase; ALT; Alanine aminotransferase; ANOVA; Analysis of variance; AST; Aspartate aminotransferase; CAT; Catalase; CDNB; 1-chloro-2,
Keywords:
A/R; anoxia/reoxygenation; ATCC; American Type Culture Collection; CAT; catalase; DCF; 2,7-dichlorofluorescein; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; HUVECs; hu
Keywords:
Duchenne cardiomyopathy; Nitric oxide; Whole body periodic acceleration; Dystrophin; Diastolic calcium; Diastolic sodium; Cardiac contractile function; ROS; Cardiac troponin T; Catalase; L-NAME; Utrophin/dystrophin knockout; DMD; Duchenne muscular dystrop
Keywords:
BSA; bovine serum albumin; CAT; catalase; DMEM; Dulbecco’s Modified Eagle Medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; DW; dry weight; EC50; effective concentration at which the absorbance was 0.5; FBS; fetal bovine serum; GAE; gallic acid equivalent; IC50; inhibi
Keywords:
DTNB; 5,5′-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid); CAT; catalase; GSH; glutathione; GSH-Px; glutathione peroxidase; GSM; Global System of Mobile; H2O2; hydrogen peroxide; IARC; International Agency for Research in cancer; MDA; malondialdehyde level; PBS; phosp
Keywords:
Antioxidant enzyme; Ascorbate; Phenylalanine ammonia-lyase; Phenolics; Photosynthetic electron transport; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbate; CAT; catalase; ETR; electron transport rate; Fv/Fm; the maximal photochemical capacity of PSII; H2O2; hydr
Keywords:
High-fat diet; β-cryptoxanthin; Inflammation; Antioxidant properties; BCX; β-cryptoxanthin; CAT; catalase; GSH-Px; glutathione peroxidase; HFD; high fat diet; HO-1; heme-oxygenase 1; IL-6; interleukin-6; Keap1; kelch like-ECH-associated protein 1; MDA;
Keywords:
ABS/RC; the amount of energy absorbed by single reaction center of photosystem II; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; CAT; catalase; CYC; cyclin; CDK; cyclin-dependent kinase; Cu/Zn-SOD; copper-zinc superoxide dismutase; DI0/RC; nonphotochemic
Keywords:
ALP; alkaline phosphatase; Ang II; Angiotensin II; ANP; atrial natriuretic peptide; BDE; ethanolic extract of Boerhavia diffusa; BNP; B-type natriuretic peptide; CAT; catalase; CD; conjugated dienes; CK; creatine phosphokinase; ELISA; enzyme linked immuno
Keywords:
ABA; abscisic acid; ALMT; Al-activated malate transporter; APX; ascorbate peroxidase; Ar; argon; CAT; catalase; ELISA; enzyme linking immunosorbent assay; GA; gibberellin acid; HPLC; high performance liquid chromatography; H2; hydrogen gas; HRW; hydrogen-
Keywords:
Antioxidant defense enzymes; Cotton; Gossypium hirsutum; Nanoparticles; Plant growth promoting compounds; Phycomolecules; CAT; catalase; SOD; superoxidedismutase; POX; peroxidase; ROS; reactive oxygen species; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde
Keywords:
CAT; catalase; POX; peroxidase; SOD; superoxide dismutase; AI; active ingredient; LPO; lipid peroxidation; GABA; gamma-aminobutyric acid; GluCl; glutamate-gated chloride channel; PM; pre-melatonin group; TM; post-melatonin group; GPx; glutathione Peroxida
Keywords:
AC; activated charcoal; BA; benzoic acid; CAT; catalase; CN−; cyanide; EERB; ethanol extracts of root bark; ML; middle lamella; MDA; malondialdehyde; POD; peroxidase; SOD; superoxide dismutase; SRL; specific root length; WERB; water extracts of root bar
Keywords:
MBD; mulberry digest; MBE; mulberry extract; ACR; acrylamide; C3G; cyanidin-3-O-glucoside; C3R; cyanidin-3-O-rutinoside; ROS; reactive oxygen species; MMP; mitochondrial membrane potential; GSH; glutathione; CAT; catalase; SOD; superoxide dismutase; Mulbe
Keywords:
APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; Cd; cadmium; CAT; catalase; DHAR; dehydroascorbate reductase; ·OH; hydroxyl radical; H2O2; hydrogen peroxides; GPX; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; glutathione; MA; malic acid; MDHAR;
Keywords:
Salicylic acid; Terminal oxidase; Soybean; Photosynthesis; Water stress; SA; salicylic acid; PTOX; plastid terminal oxidase; AOX; alternative oxidase; POD; guaiacol peroxidase; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; NADP-MDH;
Keywords:
Antioxidative enzymes; AOS; Azadirachta indica; Dehydrin-like protein; Desiccation tolerance; Germination; DT; desiccation tolerance; AOS; active oxygen species; SOD; superoxide dismutase; CAT; catalase; APX; ascorbate peroxidase; waa; weeks after anthesi
Keywords:
Antioxidants; Chromium; Oxidative stress; Sulphur metabolism; Solanum lycopersicum; ABS/RC; the energy fluxes for absorption of photon per active RC; APX; ascorbate peroxidase; ATPS; adenosine triphasphate sulfurylase activity; CAT; catalase; DI0/RC; ener
Keywords:
AsA; reduced ascorbate; AsA/(AsA + DHA); ascorbate redox state; CAT; catalase; DH; Adehydroascorbate; GR; glutathione reductase; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; GSH/(GSH + GSSG); glutathione redox state; H2O2; hydrogen peroxide; NO;
Keywords:
Antioxidative enzymes; Cadmium; Genetic variability; Lead; Phytotoxicity; Photosynthetic pigments; CAT; catalase; SOD; superoxidedismutase; POX; peroxidase; ROS; reactive oxygen species; Pb; lead; Cd; cadmium; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde