آشنایی با موضوع

کاتالاز(به انگلیسی: Catalase) آنزیمی است که تقریباً در همه موجودات زنده یافت می‌شود. این آنزیم در اکثر ارگان‌های بدن یافت می‌شود. این آنزیم آب اکسیژنه را به اکسیژن و آب تجزیه می‌کند. همچنین این آنزیم یکی از مهم ترین آنزیم‌ها در محافظت از سلول در مقابل آلودگی اکسیدی بوسیله آب اکسیژنه را دارد. به علاوه این آنزیم یکی از آنزیم‌هایی است که دارای قدرت تجزیه بالا می‌باشد، به طوری که یک مولکول کاتالاز قادر به تجزیه میلیون‌ها مولکول آب اکسیژنه به آب و اکسیژن در هر ثانیه می‌باشد. کاتالاز ماده‌ای است که از چهار زنجیره‌های پلی پپتیدی تشکیل که هر کدام دارای بیش از ۵۰۰ آمینو اسید است. این شامل چهار پورفیرین (آهن) است که اجازه واکنش با آب اکسیژنه را می‌دهد. حالت مطلوب برای PH کاتالاز انسان تقریباً هفت است. حالت مطلوب برای بقیه کاتالازها بین چهار تا یازده است که به نوع ان‌ها بستگی دارد این یک آنزیم عمومی می باشد که در اکثر میکروارگانیسم ها یافت شده است که پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می کند و کاتالاز دارای عدد Turnover بالایی دارد و دارای ساختار تترامری می باشد که دارای 4 زنجیره پلی پپتیدی 500 اسیدآمینه ای است و شامل 4 گروه پورفیرینی هم می باشد که باعث می شود که با پراکسید هیدروژن واکنش دهد. آنزیم کاتالاز نقش مهمی در فیزیولوژی وبیماریزایی و تعیین هویت باکتریها دارد. باکتریهای هوازی و بی هوازی اختیاری در تنفس هوازی خود به دلیل داشتن دو آنزیم کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز می توانند فشارهای اکسیژن را تحمل کرده و آب اکسیژنه ناشی از زنجیره انتقال الکترون و ناشی از سلولهای فاگوسیستیک را تجزیه نمایند. این آنزیم نه تنها در سم زدایی آب اکسیژنه نقش دارد بلکه امروزه به عنوان یک مارکر اولیه در کنترل آلودگی محیطی در صنایع غذایی و به عنوان یک شاخص حضور باکتریها در مواد غذایی و حتی به عنوان مدرکی دال بر حیات در کره ماه می باشد. کاتالاز واکنش تجزیه پراکسید هیدروژن را کاتالیز نموده و آن را به آب و اکسیژن مولکولی تبدیل می نماید کاتالاز با دو روش این کار را انجام می دهد: 1) روش کاتالازی که در آن دهنده الکترون مولکول پراکسیدهیدروژن دیگری است. 2) روش پراکسیدازی که نیاز به یک دهنده هیدروژن دارد. کاتالاز به 3 گروه زیر تقسیم می شود: 1) کاتالازهای تک عملکردی که بیشتر مطالعات بر روی این می باشد. 2) کاتالازپراکسیداز 3) Mn کاتالاز تاثیر کاتالاز بر روی بیماریزایی باکتری: همانطور که می دانیم سیستم ایمنی بدن کارایی بالایی در جهت تشخیص مواد با منشا خارجی دارد. میکروارگانیسم های انگل پس از عبور از سدهای پوستی و یا غشاهای مخاطی با 4 سیستم تشخیص ایمنی مواجه می شود: کمپلمان – سلولهای فاگوسیت کننده – آنتی بادی و ایمنی سلولی. هنگامی که بدن برای اولین بار با یک آنتی ژن بیگانه مواجه می شود ‚ پاسخ های ایمنی سلولی و آنتی بادیها پس از گذشت چندین روز بارز می شود ‚ در حالی که کمپلمان و سلولهای فاگوسیت کننده از همان ابتدای برخورد با آنتی ژن وجود داشته و در همان دقایق اول ورود آنتی ژن وارد عمل می شوند. هم چنین عوامل طبیعی ویژه مانند لیزوزیم ‚ اینترفرون و غیره نیز می توانند با ویژگی کم وبیش شبیه آنتی بیوتیک ها در همان لحظات اولیه برخورد بدن با آنتی ژن بیگانه وارد عمل شوند. سلولهای فاگوسیت کننده مثل نوتروفیل و ماکروفاژها برای برخورد با این عوامل خارجی تولید یکسری مواد می کنند کهدر زیر توضیح داده شده است. آنزیم کاتالازی که در پاسخ به ایمن مواد تولید شده توسط فاگوسیت کننده ها داده می شود در واقع مکانیزمی برای زنده ماند باکتری می باشد و به همین دلیل است که در بیماریزایی آن نقش داردتمام آنزیم‌ها سرعت واکنشی را که کاتالیز می‌کنند، حداقل تا 10 برابر نسبت به حالت عادی افزایش می‌دهند‌، فکر می کنید برای اندازه گیری سرعت آنزیم از چه روشی باید استفاده کرد. کمی فکر کنید. در هر واکنش پیش ماده به فرآورده تبدیل می شود. یعنی به مرور زمان و با پیشرفت واکنش از مقدار پبش ماده کاسته شده و به مقدار فرآورده افزوده می شود. در صورتی که بتوانیم سرعت کاهش پیش ماده و یا سرعت افزایش فرآورده را به نحوی محاسبه کنیم می توانیم آن را به عنوان سرعت واکنش در نظر بگیریم. معمولاً افزایش غلظت فرآورده در واحد زمان معیار مناسبی برای تخمین سرعت آنزیم است. البته به غیر از سرعت، ویژگی‌های دیگری (‌مانند کارآیی آنزیم) نیز برای آنزیم‌ها اندازه‌گیری می‌شود تعدادی از آنزیم ها نقش آنتی اکسیدانی مهمی را در برابر حمله ی گونه های فعال اکسیژن ایفا می کنند. مهمترین این آنزیم ها،سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون ردوکتاز وگلوتاتیون پراکسیداز می باشد. در مقاله ی پیشین آنزیـــم سوپراکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفت.
در این صفحه تعداد 2688 مقاله تخصصی درباره کاتالاز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتالاز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AOS, activated oxygen species; FC, field capacity; CAT, catalase activity; SOD, superoxide dismutase activity; POD, peroxidase activity; APX, ascorbate peroxidase activityRecovery; Irrigation regimes; Catalase; Superoxide dismutase; Peroxidase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AChE; acetylcholinesterase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATE; atenolol; CAT; catalase; CBZ; carbamazepine; ECs; emerging contaminants; ENAL; enalapril; GPx; glutathione peroxidase; GR; glutathione reductase; GST; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; 8-HQC; 8-hydroxyquinoline; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; DAPI; 4′,6-diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; KI; potassium iodide; MDA; malondialdehyde; NS; nanosilver; PBS; phosphate-buffered s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; AO; ascorbate oxidase; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbic acid; CA; citric acid; CAT; catalase; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; DAB; diaminobenzidine; DHA; dehydroascorbic acid; DHAR; dehydroascorbate reductase; DTNB; 5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ASK-1; Apoptosis signal regulating kinase-1; CAT; Catalase; CFA; Complete Freund's adjuvant; CIA; Collagen induced arthritis; COX-2; Cyclooxygenase-2; CPCSEA; Committee for the purpose of control and supervision of experimental animals; CRP; C-reactive pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Static magnetic field; Cold-water shock treatment; Heat and mass transfer; Preservation quality; Enzyme activity; Tw; temperature of water; B; magnetic flux density; τ; time of treatment; CK; control group; CST; cold-water shock treatment (Tw = 2 °C,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; CAT; catalase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; NaCl; sodium chloride; ROS; reactive oxygen species; -SH; sulfhydryl groups; SOD; superoxide dismutase; Vinblastine; Gastrointestinal disorders; Constipation; Oxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Antioxidant enzymes; Lysosomal enzymes; Physical effort; Reactive oxygen species; Low temperature; α1-Antitrypsin; ROS; reactive oxygen species; SOD; superoxide dismutase; GPx; glutathione peroxidase; CAT; catalase; TBARS; thiobarbituric acid reactive su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Bcl; 2 B-cell lymphoma-2; Caspase; Cysteinyl aspartate specific proteinase; CAT; Catalase; CCK-8; Cell Counting Kit-8; DON; Deoxynivalenol; GSH; Glutathione; GSH-Px; Glutathione peroxidase; IC50; 50% inhibitory concentration; MDA; Malondialdehyde; p53; tu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; Aβ; amyloidβ; AD; Alzheimer's disease; cPLA2; cytosolic phospholipase A2; DCF; DA 2′,7′-dichlorofluorescin diacetate; CAT; catalase; DMSO; dimethyl-sulfoxide; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GPx; glutathione peroxidase; GSH; reduced glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ALI; Acute lung injury; AOE; antioxidative enzymes; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; CAT; catalase; DMSO; dimethyl sulfoxide; GPx; glutathione peroxidase; HO-1; heme oxygenase; IP; intraperitoneal; IT; intratracheal; LPS; Lipopolysaccharide; MDA; malon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; CAT; catalase; DSS; dextran sulfate sodium; EtOH; ethanol; GIT; gastrointestinal transit; GPx; glutathione peroxidase; HOCl; hypochlorous acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2O2; hydrogen peroxide; IL-1β; Interleukin-1 beta; MDA; malondi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; As; arsenic; BHT; butylated hydroxytoluene; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CKXs; cytokinin oxidase; CRE1; CTK response 1; CTK; cytokinin; DEAE; donediethyl-aminoethanol; DMA; dimethylated arsenic; MDA; malondialdehyde; PCs; phytochelatins; POD; peroxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ATF6; activating transcription factor 6; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bax; Bcl-2-associated X protein; CAT; catalase; CHOP; CCAAT-enhancer-binding protein homologous protein; cIAP; inhibitor of apoptosis protein; DAB; diaminobenzidine; ECL; enhanced chemilum
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتالاز; ABA; abscisic acid; Asa; reduced ascorbate; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; CBFs; C-repeat-binding factor; CO2; carbon dioxide concentration; DHA; oxidized ascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; F0; minimal value of chlorophyll a fluoresce