آشنایی با موضوع

سیتوکروم پی۴۵۰(به انگلیسی: Cytochrome P450) پروتئین حامل و رنگدانه‌ای است که در تمام یاخته‌های هوازی و برخی باکتری ها وجود دارد. سیتوکروم ها اغلب به غشا (مانند غشای داخلی میتوکندری) متصل می‌شوند و در زنجیره انتقال الکترون و تشکیل ATP فعالند. سیتوکروم‌ها مجموعه بزرگی از هموپروتئین ها (ترکیب آهن و پروتئین) هستند که در آن‌ها آهن موجود با دریافت یا از دست دادن الکترون تحت واکنش‌های اکسایش-کاهش قرار می‌گیرد. بسیاری از سیتوکروم‌ها در دسته دهیدروژنازها و بعضی از آن‌ها همچون سیتوکروم aa3 از دسته اکسیدازها یا سیتوکروم p450 از آنزیم‌های هیدروکسیلازها محسوب می‌شوند. سیتوکروم پی ۴۵۰ با نام کوتاه شده CYP یک خانواده گسترده از آنزیم هموپروتئینی است که در تمام موجودات زنده وجود دارد. بخش بزرگی از آنزیم‌های پی۴۵۰ (یا چیپ) وظیفه کاتالیز کردن روند اکسیداسیون ترکیبات آلی را به عهده دارند. سوبستراها در آنزیم CYP شامل واسطه‌های متابولیک مانند لیپیدها و هورمون‌های استروئیدی، و همچنین به عنوان مواد زنوبیوتیک. مانند مواد مخدر و سایر مواد شیمیایی سمی هستند. ایزوآنزیم CYP وظیفه عمده متابولیزم داروها را انجام می‌دهد. همچنین فعال شدن بسیاری ترکیبات شیمیایی در درون بدن توسط همین ایزوآنزیم‌ها انجام می‌گیرد. وجود آنزیم‌های سیتوکروم پی۴۵۰ در برخی ویروس‌ها نیز مشاهده شده‌است. تا امروز حدود ۱۱۰۰۰ گونه از این چیپ شناسایی شده است. سایت فعال در سیتوکروم P450 شامل یک هم (کوفاکتور دارای اتم آهن) است. آهن از طریق یک لیگاند تیول مشتق شده از باقی‌مانده سیستئین به پروتئین P450 باند می‌شود. این سیستئین دارای کناره‌های آزاد برای پیوند است. چیپ‌ها در شاخه فارماکوکینتیک اهمیت می‌یابند٬ چراکه در متابولیزم داروهای مختلف شرکت دارند. اما در متابولیز کردن هرگروه از داروها نقش یک چیپ ویژه آن گروه و اثر سایر مواد بر این چیپ‌ها در فارماکولوژی نمود پیدا می‌کند. انسان دارای ۵۷ ژن و ۵۹ شبه‌ژن است که به ۱۸ خانواده ژنتیک سیتوکروم و ۴۳ زیرخانواده آن تقسیم‌بندی می‌شود. ژن‌ها آنزیم CYP را رمزگذاری کرده و هرآنزیم با نام اختصاری CYP عنوان می‌گردد، سپس توسط یک عدد که نشان دهنده خانواده ژن است آمده و یک حرف لاتین بزرگ نشان دهنده زیرخانواده و بر اساس اعداد دیگری که بیان‌گر ژن منحصربه‌فرد تعیین شده است اضافه می‌شود. مثلاً CYP 2E1(یک گونه از چیپ) نام یک ایزوآنزیم دخیل در متابولیسم استامینوفن است. که پس از واژه CYP عدد 2 نشان خانواده ژن و حرف E نماینده زیرخانواده آن و در پایان عدد 1 نماد ژن انحصاری خواهد بود. و بنابراین نامیدن پی۴۵۰ به شکل چیپ۴۵۰ اشتباهی جا افتاده در بین کاربران زیست‌شیمی است. گاهی برای نام‌گذاری برخی آنزیم‌ها از روش دیگر نیز استفاده می‌شود. مثلاً به‌جای CYP5A1 از نام (ترومبوکسان) TBXAS1 استفاده می‌شود. که سرنام واژه (ThromBoXane A2 Synthase 1) است.
در این صفحه تعداد 919 مقاله تخصصی درباره سیتوکروم پی۴۵۰ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات انگلیسی سیتوکروم پی۴۵۰ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords:
AFB1; aflatoxin B1; CTN; citrinin; CYP450; cytochrome P450; DMSO; dimethyl sulfoxide; IC50; the concentration at which 50% of cells are dead; IdMOC; integrated discrete multiple organ co-culture; MTT; 3-4,5-dimethylthiazole-2-yl, 2,5-diphenyl tetrazolium
Keywords:
Enzalutamide; Prostate; Cancer; Therapeutic drug monitoring; HPLC-UV; AR-V7; androgen receptor splice variant-7; Ctrough; steady-state trough plasma concentration; CV; coefficient of variation; CYP; cytochrome P450; DMSO; dimethylsulfoxide; EMA; European
Keywords:
ATHF; Antidepressant Treatment History Form; CYP; cytochrome P450; DALYs; disability-adjusted life years; DM; Dextromethorphan; POC; proof-of-concept; Q; quinidine; TRD; treatment-resistant depression; Depression; Treatment resistant; Glutamate; N-methyl-
Keywords:
BNF; β-naphthoflavone; CDNB; 1-chloro2,4-dinitrobenzene; CYP; cytochrome P450; DME; drug metabolizing enzyme; ECOD; 7-ethoxycoumarin O-deethylase; EROD; 7-ethoxyresorufin O-deethylase; GSH; glutathione; GST; glutathione S-transferase; LMG; leucomalachite
Keywords:
AA; arachidonic acid; CYP; cytochrome P450; ChIP; chromatin immunoprecipitation; COX; cyclooxygenases; LOX; lipoxygenases; LC–MS/MS; liquid chromatograph-mass spectrometer; PCA; principal component analysis; PLS-DA; partial least-squares-discriminant an
Keywords:
CYP3A4; NADPH-cytochrome P450 reductase; Caco-2 cells; Human artificial chromosome vector; Intestinal metabolism; ABT; 1-aminobenzotriazole; CLint; intrinsic clearance; CPR; NADPH-cytochrome P450 reductase; Ct; threshold cycle; CYP; cytochrome P450; Eg;
Keywords:
1′-S-1′-acetoxychavicol acetate; Drug interaction; Cytochrome P450; Inhibition; Enzyme kinetics; Molecular docking; ACA; 1′-s-1′-acetoxychavicol acetate; BOMCC; 7-benzyloxymethyloxy-3-cyanocoumarin; CYPS; cytochrome p450s; DBOMF; dibenzyloxymethyl
Keywords:
AQ; amodiaquine; AQ-QI; amodiaquine quinoneimine; AQ-SG; 5′-glutathion-S-yl-amodiaquine; bis-DEAQ; N-bisdesethylamodiaquine; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; CYP; cytochrome P450; DCPIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; DEAQ; N-desethylamodiaquine; DEAQ-
Keywords:
11 OH THC; 11-hydroxy Δ9-tetrahydrocannabinol; ACN; acetonitrile; CBD; cannabidiol; CV; coefficient of variation; CYP; cytochrome P450; ESI; electrospray ionization; FA; formic acid; FDA; Food and Drug Administration; HQC; high quality control; IS; inter
Keywords:
3D; three-dimensional; AEGM; Airway Epithelial Cell Growth Medium; ALI; air-liquid interface; CS; cigarette smoke; CSE; cigarette smoke extract; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CYP; cytochrome P450; FBS; fetal bovine serum; HBECs; human bronc
Keywords:
Apiaceous vegetable; Biotransformation enzyme; Cruciferous vegetable; Cytochrome P450; Phase II enzymes; AHR; Aryl Hydrocarbon Receptor; AIN; American Institute for Nutrition; API; apiaceous vegetable supplemented diet; CDNB; 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene;
Keywords:
Pharmacoenhancer; Hepatic CYP450; Polysorbate 80; Furanocoumarin; CMC; critical micelle concentration; CYP450; cytochrome P450; DBOMF; di(benzyloxymethoxy)fluorescein; DHB; 6′,7′-dihydroxybergamottin; DLS; dynamic light scattering; LOQ; limit of quant
Keywords:
BSA; bovine serum albumin; CYP; cytochrome P450; DM; deltamethrin; DTNB; 5,5′-Dithiobis(2-nitro-benzoic acid); EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; EMB; emamectin benzoate; FMO; flavin-containing monooxygenase;
Keywords:
DEN; diethylnitrosamine; HCC; hepatocellular carcinoma; UFD; umbelliferon-α-d-glucopyranosyl-(2I → 1II)-α-d-glucopyranoside; NF-κB; nuclear factor-kappa B; CYP2E1; cytochrome P450; ROS; reactive oxygen species; DNA; deoxyribonucleic acid; COX-2; cycl
Keywords:
CHI; chalcone isomerase; CHS; chalcone synthase; CH3H; chalcone 3-hydroxylase; CPR; cytochrome P450 reductase; CYP; cytochrome P450; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; DBR; double bond reductase; DHC; dihydrochalcone; EMA; European Medicine Agency; FDA; Food a
Keywords:
FGF; fibroblast growth factor; PXR; pregnane X receptor; NR; nuclear receptor; CAR; constitutive androstane receptor; CYP; cytochrome P450; CYP7A1; cholesterol 7α-hydroxylase; CYP8B1; sterol 12α-hydroxylase; HFD; high fat diet; KO; knockout; ob; obesity
Keywords:
Thymus vulgaris; Thymol; Carvacrol; Trichome; Terpene; Biosynthesis; CYP; Cytochrome P450; DMADP; dimethylallyl diphosphate; DXP; 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate; DXR; 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase; GDP; Geranyl diphosphate; GDS; geranyl
Keywords:
BDCM; bromodichloromethane; CBPs; chlorination by-products; CYPs; cytochrome P450; DBPs; disinfection by-products; DCAA; dichloroacetic acid; HAAs; haloacetic acids; HAA5; five regulated haloacetic acids; IUGR; intra-uterine growth restriction; LD; linkag
Keywords:
Drug-drug interactions; CYP2D6; Bupropion; Enzyme regulation; In vitro to in vivo extrapolation; AUC; area under plasma concentration time curve; CYP; cytochrome P450; DDI; drug-drug interaction; fm; fraction metabolized; IVIVE; in vitro to in vivo extrap
Keywords:
Food-drug interactions; Drug metabolism; Nuclear receptors; Steviol; Stevioside; ADI; accepted daily intake; AHR; arylhydrocarbon receptor; CAR; constitutive androstane receptor; CYP; cytochrome P450; DDIs; drug-drug interactions; FDIs; food-drug interact
Keywords:
Ursolic acid; Pregnane x receptor; Constitutive androstane receptor; Cytochrome P450; Rifampin; Isoniazid; CAR; constitutive androstane receptor; CITCO; 6-(4-chlorophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde o-(3,4-dichlorobenzyl)-oxime; CYP450; cyt
Keywords:
amu; atomic mass units; AUC; area under the curve; CBPI; cytokinesis-blocked proliferation index; CL; plasma clearance; Cmax; peak plasma concentration; CYP; cytochrome P450; EIC; extracted ion chromatogram; FDA; Food and Drug Administration; FEMA; Flavou
Keywords:
UDPGA; 5′-diphosphoglucuronic acid; CRMs; chemically reactive metabolites; CYP; cytochrome P450; HLM; human liver microsomes; PHH; primary human hepatocytes; UGTs; UDP-glucuronosyltransferases; β-estradiol (PubChem CID:5757); Chenodeoxycholic acid (Pub