کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1017238 940294 2015 10 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction
ترجمه فارسی عنوان
مسئولیت اجتماعی شرکت ها چگونه به عملکرد مالی آن ها کمک می کند؟ نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت و اعتبار و رضایت مشتری
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده:

کلمات کلیدی

1. مقدمه

2. ادبیات و توسعۀ فرضیه ها

2.1. مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)

2.2. CSR و عملکرد شرکت

2.3. مزیت رقابتی پایدار، شهرت و اعتبار، رضایت مشتری و عملکرد شرکت

2.4. نقش میانجی (واسطه) رضایت مشتری، شهرت و اعتبار، و مزیت رقابتی

3. روش ها

3.1. نمونه و جمع آوری داده 

3.2. متغیرهای مستقل 

3.3. متغیر وابسته 

3.4. متغیرهای کنترل 

جدول 1: آمار توصیفی و همبستگی برای متغیرهای پیوسته

4. تجزیه و تحلیل و نتایج

شکل 1: چارچوب و آزمون تأثیرات اصلی (مقادیر استاندارد شدۀ بتا)

شکل 2: نتایج تحلیل CFA

5. بحث و نتیجه گیری

6. محدودیت ها و پیشنهادات
ترجمه چکیده
رابطه مستقیم بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) و عملکرد شرکت توسط بسیاری از محققان مورد بررسی قرار گرفته است، اما این آزمون مستقیم به نظر می رسد ساختگی و مبهم است. دلیلش این است که بسیاری از عوامل غیر مستقیم بر این رابطه تاثیر می گذارند. لذا این مطالعه مزیت پایدار رقابتی، شهرت، و رضایت مشتری را به عنوان سه واسطه احتمالی در رابطه CSR و عملکرد شرکت در نظر می گیرد. یافته ها از 205 شرکت تولید کننده و مصرف کننده محصولات ایرانی نشان می دهد که ارتباط بین CSR و عملکرد شرکت یک رابطه با واسطه است. اثر مثبت CSR بر عملکرد شرکت به دلیل اثر مثبت CSR بر مزیت رقابتی، شهرت، و رضایت مشتری است. یافته های نهایی نشان می دهند که تنها شهرت و مزیت رقابتی واسطه رابطه میان CSR و عملکرد شرکت هستند. در مجموع، این یافته ها نقش CSR در ارتقای غیر مستقیم عملکرد شرکت از طریق افزایش شهرت و مزیت رقابتی و بهبود سطح رضایت مشتری را نشان می دهند.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، کسب و کار و حسابداری کسب و کار و مدیریت بین المللی
چکیده انگلیسی

Direct relationship between corporate social responsibility (CSR) and firm performance has been examined by many scholars, but this direct test seems to be spurious and imprecise. This is because many factors indirectly influence this relation. Therefore, this study considers sustainable competitive advantage, reputation, and customer satisfaction as three probable mediators in the relationship between CSR and firm performance. The findings from 205 Iranian manufacturing and consumer product firms reveal that the link between CSR and firm performance is a fully mediated relationship. The positive effect of CSR on firm performance is due to the positive effect CSR has on competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. The final findings show that only reputation and competitive advantage mediate the relationship between CSR and firm performance. Taken together, these findings suggest a role for CSR in indirectly promoting firm performance through enhancing reputation and competitive advantage while improving the level of customer satisfaction.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Business Research - Volume 68, Issue 2, February 2015, Pages 341–350
نویسندگان
, , , , ,