آشنایی با موضوع

مزیت رقابتی Competitive advantage شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هائی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید نمایند. مفهوم مزیت رقابتی ارتباط مستقیمی با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چقدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. یک شرکت یا بنگاه برای این که دارای مزیت رقابتی باشد باید دارای ۴ ویژگی زیر باشد: 1- با ارزش باشد 2- کمیاب باشد 3- غیرقابل تقلید باشد 4- غیرقابل جانشین باشد. ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی، مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر قابلیت های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد می کند. منابع شرکت شامل انواع دارایی ها، توانمندی ها، فرایندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و… است که شرکت آن ها را طوری کنترل می کند که استراتژی های ارزش آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته بندی محسوس، نامحسوس و توانمندی های سازمانی می توان ملاحظه کرد. انواع مزیت رقابتی: باتوجه به مبانی نظری موضوع و پویایی های واقعی و عینی رقابت می توان مزیت رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد: 1- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا) 2- مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس 3- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود 4- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب 5- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار.
در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره مزیت رقابتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مزیت رقابتی
مقالات ISI مزیت رقابتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مزیت رقابتی; Proactive environmental strategy; Learning orientation; Innovativeness; Quality management; Environmental performance; Competitive advantage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مزیت رقابتی; M4; D4; G1; Mean reversion; Return on assets; Competitive advantage; Sustained competitive advantage; Barriers-to-entry; Sustained market share;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مزیت رقابتی; Managerial competence; Trait competitiveness; Market dynamism; Environmental dynamism; Customer relationship quality; Competitive advantage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مزیت رقابتی; Marketing resources; Competitive advantage; Dynamic marketing capabilities; Firm performance; Resource advantage theory (RAT); Resource-based view (RBV); Resource-based theory (RBT);