کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1401431 1501710 2016 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Phenoxy-bridged binuclear Zn(II) complex holding salen ligand: Synthesis and structural characterization
ترجمه فارسی عنوان
کمپلکس (Zn(II دو هسته‌ای پل-فنوکسی دارای لیگاند سالن : سنتز و شناسایی ساختار
کلمات کلیدی
لیگاند سالن؛ کمپلکس روی دو هسته ای؛ کریستال تک
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. بخش آزمایشگاهی

2-1. مواد و روش‌ها

2-2. سنتز کمپلکس [Zn2 (μ-O)2(L)Cl2H2O]

2-3. جمع آوری داده‌های اشعه ایکس، تعیین ساختار و اصلاح

3. نتایج و بحث

3-1. توصیف ساختار کریستالی اشعه ایکس

شماتیک1. لیگاند H2L استفاده شده در سنتز کمپلکس روی.

شکل 1. کمپلکس روی نشان می‌دهد نیمه ZnCl2 دو مرتبه مختل شده است (در نسبت 0.848 (5): 0.152 (5))، تنها قسمت غالب آن تصویر شده است. مولکول آب در Zn1 به این محیط جایگزین با اختلال (بیش از سه سایت) پاسخ می‌دهد.

جدول1. داده‌های کریستالی و اصلاح ساختار برای کمپلکس روی.

جدول2. مختصات اتمی و پارامترهای جابجایی همسانگردی معادل برای کمپلکس روی.

جدول3. طول پیوند [A] و زاویه [deg] برای کمپلکس روی.

جدول4. پارامترهای جابجایی ناهمسانگرد برای کمپلکس روی.

جدول5. مختصات هیدروژن و پارامترهای جابجایی همسانگرد برای کمپلکس روی.

جدول6. زوایای پیچش (deg) برای کمپلکس روی.

3-2. اسپکتروسکوپی

شکل2. طیف FTIR از کمپلکس Zn(II)

3-3. مطالعه حراراتی

4. نتیجه گیری

ضمیمه A. داده‌های اضافی
ترجمه چکیده
یک کمپلکس روی پل-فنوکسی دو هسته‌ای جدید حاصل از تعامل لیگاند 2،2-(E1وE1)-(2و2 دی متیل پروپان-1و3 دییل) بیس(آزانیلیلیدن) بیس (متانیلیلیدن) دی فنول با روی کلرید گزارش شده است. کمپلکس سنتز شده و جدا شده روی با روش‌های FT-IR، 1H و 13C-NMR، ESI-MS، TGA/DTA و مطالعات پراش اشعه‌ی ایکس تک کریستال شناسایی شده است. پل فنوکسو در این کمپلکس Zn (II) دو هسته‌ای به علت اکسیژن فنولی لیگاند سالن است. این کمپلکس در گروه فضایی مونوکلینیک P-1 کریستالیزه می‌شود و هندسه مختلف برای هر دو نوع یون روی در کمپلکس تعیین شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی آلی
چکیده انگلیسی


• Synthesis of binuclear Zinc complex.
• Presence of phenoxo-bridge.
• One zinc ion exists in pentagonal pyramidal environment, while the another one occupies square planar geometry.

A novel binuclear phenoxo-bridged zinc complex obtained from the interaction of ligand, 2,2-(1E,1E)-(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl)bis(azanylylidene) bis(methanylylidene)diphenol with zinc chloride is reported. The synthesized and isolated zinc complex has been characterized by FT-IR, 1H- and 13C- NMR, ESI-MS, TGA/DTA and single crystal X-ray diffraction studies. The phenoxo-bridge in this binuclear Zn(II) complex is due to the phenolic oxygen of the salen liagnd. The complex crystallizes in monoclinic P-1 space group, and different geometry has been assigned for both zinc ions in the complex.

We report the synthesis of a novel binuclear phenoxy-bridged zinc complex. The X-ray diffraction measurement shows that both the Zn(II) ions in the complex exists in different geometry.Figure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Molecular Structure - Volume 1107, 5 March 2016, Pages 77–81
نویسندگان
, ,