کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
267393 504401 2012 10 صفحه PDF 29 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Structural behaviour of RC beams externally strengthened with FRP sheets under fatigue and monotonic loading
ترجمه فارسی عنوان
رفتار سازه ای تیرهای بتنی مسلح تقویت شده با ورقه های FRP از بیرون، تحت بارگذاری خستگی و یکنواخت
فهرست مطالب مقاله
چكیده
كلید واژه
1.مقدمه
2.كارهای تجربی
1.2. جزئیات تیرهای تست شده، مواد و تركیبات
2.2.طرح استحكام بخشی
شكل 1- هندسه، بارگذاری و شرایط مرزی در تیرهای RC تقویت شده با فولاد
جدول 1- خصوصیات مكانیكی تیرهای RC و مواد FRP
شكل 2 -آرایش ورقه های تقویتی FRP در تیرهای تقویت شده
جدول 2: ریز اطلاعات مربوط به آرایش ورقه های FRP و تنظیمات بار خستگی
2.3.روش تست
شكل 3-نمای شماتیك و نحوه تست
شكل 4- برنامه بارگذاری تیرهای تست شده
3.نتایج و بحث
3.1. مدهای شكست
3.2.بار متناظر با اولین ترك و تغییر مکان تیر
شكل 5- مدهای شكست تیرهای تست شده
جدول 3- نتایج تست كلیه تیرها
شکل 6- منحنی های بار-خمش تیرهای تست شده
شکل 7- منحنی های بار-تغییر مکان تیرهای تست شده تحت بار خستگی
شکل 8- کرنش های ثبت شده در بتن، ورقه های FRP و میله های فولادی تیرهای تست شده در بار حداکثر
جدول 4- مقایسه مقادیر قرائت شده برای تغییر مكان در وسط دهانه در آغاز و انتهای تست های خستگی
3.4 نتایج تست بار نهایی یکنواخت اعمالی پس از سیکل های خستگی
شکل 9- منحنی های بار-کرنش تیرهای تست شده تحت بار یکنواخت پس از بارگذاری خستگی
4- برآورد ظرفیت برشی تیرهای مسلح تست شده
جدول 5 -اطلاعات ترك در لحظه شكست در كلیه تیرهای تست شده
شكل 10- اندازه های عرض ترك روی تیرهای تست شده كه در طول بارگذاری یكنواخت پس از بارگذاری خستگی اندازه گیری شده اند
جدول 6- مقایسه نتایج تجربی و پیش بینی های نظری برای ظرفیت برشی در نقطه شكست
5.جمع بندی
ترجمه چکیده
در این مقاله، مطالعه تجربی روی رفتار خستگی و رفتار استاتیک پس از خستگی تیر بتنی مسلح تقویت شده با ورقه های فیبرهای پلیمری تقویت شده کربنی (CFRP) یا شیشه ای (GFRP) كه بصورت عمودی یا مورب در تیر قرار می گیرند ارائه می شود. كلیه تیرهای مد نظر برای تست خستگی، تحت بار خمشی چهار نقطه ای به مدت یك میلیون سیكل و با فركانس 5 هرتز قرار می گیرند. نتایج نشان می دهند كه می توان از ورقه های FRP برای افزایش قابل توجه مقاومت خستگی تیرهای تقویت شده استفاده كرد. همچنین، نتایج بدست آمده از تست-های بارگذاری یکنواخت، پس از اعمال بار خستگی، نشان می دهند كه ورقه های FRP در افزایش قابل توجه استحكام نهایی و داکتیلیته تیرهای تست شده دخیل هستند. آرایش قطری GFRP نسبت به آرایش عمودی در افزایش استحكام برشی و سفتی تیر موثرتر است. در نهایت، از تعدای مدل ممان خمشی برای پیش بینی بارهای نهایی تیرهای تست شده استفاده شد كه همبستگی خوبی با نتایج تجربی داشتند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه علوم زمین و سیارات مهندسی ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی
چکیده انگلیسی
This paper presents experimental research on the fatigue and post-fatigue static behaviour of reinforced concrete beams strengthened with glass or carbon fibre reinforced polymer (FRP) sheets placed either vertically or obliquely. All beams for fatigue tests were subjected to four-point bending for one million cycles with a frequency of 5 Hz. The results show that the FRP sheets can be used to significantly enhance the fatigue resistance of the beams strengthened. Also the results from the post-fatigue monotonous tests indicate that FRP sheets contribute the significant increase of the ultimate strength and ductility of the beams tested. The diagonal GFRP reinforcing arrangement is more effective than the vertical one in enhancing shear strength and stiffness. Finally, some moment deflection models were adapted to predict the ultimate loads of the beams tested, which give very good correlation to the experimental results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Engineering Structures - Volume 41, August 2012, Pages 24–33
نویسندگان
, , ,