کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
277772 1430244 2014 8 صفحه PDF 23 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Continuous modeling of the structure of symmetric tilt boundaries
ترجمه فارسی عنوان
مدل سازی پيوسته ساختار مرزهای تيلت (شیب) متقارن
کلمات کلیدی
مرزهای دانه ، دیسکلینیشن ، نابجایی ها ، الاستیسیته غیر محلی ، مکانیک کانتینیوم (مستمر)
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. نشانه ها

3. مکانیک (محیط های) پیوسته نواقص کریستال

4. الاستیسیته غیر محلی نقاط ضعفِ کریستال

جدول 1. ثابت های عددی مورد استفاده  در مدل.

5. ساختار و انرژی الاستیکِ مرزهای دانه

شکل 1: نمای نردیک نشاندهنده: میدان چگالی دیسکلینیشن  گوه    (رادیوم بر متر مربع) در بالای ساختار اتمی ساکن مربوط به یک کریستال مضاعف برای مرز تیلتِ (001) متقارن   ناسازگاری 18.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران  (2006) استخراج شده است.

شکل 2: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان انقباض و انبساط الاستیک در بالای ساختار اتمی آرام یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (001) متقارن   مربوط به ناسازگاری 18.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران (2006)  استخراج شده است.

شکل 3: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان تنش برشی   در بالای ساختار اتم آرام مربوط به کریستال مضاعف برای مرز  تیلت (001) متقارن   مربوط به ناسازگاری 18.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجه کان و همکاران (2006)  استخراج شده است.

شکل 4: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان انحنای الاستیک   rad / m)) در بالای ساختار اتمی آرام مربوط به یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (001) متقارن   با ناسازگاری 18.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کارن و همکاران (2006) استخراج شده است.

شکل 5: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان تراکم انرژی الاستیک (J / m3) در بالای ساختار اتمی آرامِ یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب، انحراف)  (001) متقارن   با ناسازگاری 18.9 درجه. ساختار اتمی از مرجع کان و همکاران (2006) استخراج شده است.

شکل 6: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان تراکم دیسکلینیشن گوه (  (rad / m2در بالای ساختار اتمی آرامِ یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب) (001) متقارن   با ناسازگاری 36.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران  (2006)  استخراج شده است.

شکل 7: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان انقباض و انبساط در بالای ساختار اتمی آرام یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب) (001) متقارن   با ناسازگاری 36.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران  (2006)  استخراج شده است.

شکل 8: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان تنش برشی   در بالای ساختار اتمی آرام یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب) (001) متقارن    با ناسازگاری 36.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران  (2006)  استخراج شده است. 

شکل 9: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان انحنای الاستیک (rad / m2) د ر بالای ساختار اتمی آرامِ یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب) (001) متقارن   با ناسازگاری 36.9 درجه. ساختارهای اتمی از مرجع کان و همکاران (2006)  استخراج شده است.

شکل 10: نمای نزدیک نشاندهنده: میدان تراکم انرژی الاستیک (J / m3) در بالای ساختار اتمی آرامِ یک کریستال مضاعف برای مرز تیلت (شیب، انحراف)  (001) متقارن    با ناسازگاری 36.9 درجه. ساختار اتمی از مرجع کان و همکاران (2006) استخراج شده است.

شکل 11: تراکم انرژی الاستیک در طول واحد مرزهای تیلت h001i در مس، به عنوان تابع ناسازگاری. 

6. بحث

7. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
در پلی کریستال ها ، عدم پیوستگی چرخش شبکه (در حال وقوع) در سراسر مرزهای تیلت (انحراف) متقارن با ترتیب دوره ای اتم ها در واحد های ساختاری قرار می گیرند. همگذری بین این توضیحِ اتومیستیک (مربوط به اتم) و نمایش پیوسته مرزهای تیلت با طراحی آرایه های دوره ای دوقطبی با چرخش مناسبِ انتخابی انجام می شود. توصیف جامعِ ساختار مرزی از نظر تغییر شکل نسبی ارتجاعی ، میدان های انحناء و انرژی از موارد زیر ناشی می شوند: - نظریه پیوسته جابجایی، - میدان های تراکم جابجاشدگی، با امکانِ توزیع اولیه بمنظور کاهشِ محدوده تنش. محدوده های حاصل در تقریب نانو ناشی از تقریب های المانِ محدودِ بدست می آیند. آنها بطور قابل ملاحظه ای با پیش بینی های استاتیک مولکولی و داده های آزمایشگاهی مقایسه می شوند. فراتر از این توصیف مرزهای دانه دارای حالت پیوسته، این نظریه بطور طبیعی مبنایی برای توصیف مداوم زمان - فضای درشت دانه پلی کریستال ها را فراهم می سازد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی عمران و سازه
چکیده انگلیسی

In polycrystals, the discontinuity of lattice rotation occurring across symmetric tilt boundaries is accommodated by the periodic arrangement of atoms in structural units. A crossover between this atomistic description and a continuous representation of tilt boundaries is carried out by designing periodic arrays of appropriately chosen smooth disclination dipoles. A comprehensive description of the boundary structure in terms of elastic strain, curvature and energy fields is then derived from a continuous theory of dislocation and disclination density fields, by allowing the initial distributions to relax in their own stress/couple stress fields. The resulting fields are obtained at nanoscale from finite element approximations of the theory. They compare remarkably well with predictions from molecular statics and experimental data. Beyond this description of grain boundaries as continua, the theory naturally provides a basis for coarse-grained spatio-temporal continuous descriptions of polycrystals.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: International Journal of Solids and Structures - Volume 51, Issue 6, 15 March 2014, Pages 1434–1441
نویسندگان
, , ,