آشنایی با موضوع

مکانیک محیط پیوسته شاخه ای از مکانیک است که به تحلیل جنبش، نیرو و تغییر فرم در جامدات، سیالات و گازها که به صورت محیط پیوسته مدل می شوند می پردازد. در مکانیک محیط پیوسته فرض می شود ماده به طور پیوسته، فضای خالی توزیع شده و کل فضای اشغال شده را پر می کند (از ساختار مولکولی ماده صرفنظر می شود) همچنین رفتار جزئی ترین حجم ماده (Infinitesimal volume) نماینده رفتار کل ماده باشد. محیط‌های پیوسته در جامدات به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند: 1- ناحیه پیوسته ساده یا بسیط (simply connected region). ۲- ناحیه پیوسته مرکب (multiply connected region). ناحیه ساده ناحیه‌ای است که تابع جابجایی در تمام نقاط آن پیوسته و تحلیلی باشد مانند یک استوانه توپر یا یک کره توخالی که همه سطوح آن تحلیلی است. ناحیه پیوسته مرکب ناحیه‌ای است که جابجایی‌ها در حداقل یکی از سطوح آن تحلیلی نباشد؛ مانند قاعده‌های یک استوانه توخالی. مدل و مفهوم پیوسته بودن محیط‌ها از ریاضیات می‌آید. مجموعه اعداد حقیقی یک محیط پیوسته ایجاد می‌کند که در آن بین هر دو عدد حقیقی مجزا عدد حقیقی مجزای دیگری وجود دارد، و بدین گونه، همواره بینهایت عدد حقیقی دیگر مابین هر دو عدد مجزای حقیقی (هرچقدر هم نزدیک به هم) یافت می‌شود. چنانچه مفهوم بالا پیرامون پیوستگی مجموعه اعداد حقیقی را در مورد مواد تعمیم دهیم به مدل توزیع پیوسته مواد در فضا (مکان) خواهیم رسید.

در این صفحه تعداد 157 مقاله تخصصی درباره مکانیک محیط پیوسته که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مکانیک محیط پیوسته
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک محیط پیوسته; Continuum mechanics; Continuum thermodynamics; Transient hydrogen diffusion; Transient heat diffusion; Elastic–viscoplastic deformation; Coupled-theory
مقالات ISI مکانیک محیط پیوسته (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک محیط پیوسته; Titanium aluminides; Constitution; Microstructures; Deformation; Dislocations; Twinning; Fracture; Modeling; Continuum mechanics; Thermodynamics; Deformation structures; Deformation twins; Phase transformation kinetics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مکانیک محیط پیوسته; Constitutive models; Covariance principle; Material objectivity; Frame-indifference; Continuum mechanics; Anisotropic elastic behaviour;