آشنایی با موضوع

اگر یک سیستم بعد از آشفتگی اولیه (که می تواند جابجایی اولیه و یا سرعت اولیه باشد) بدون دخالت نیروی خارجی به نوسان درآید، حرکت آن را ارتعاشات آزاد می گویند. نوسان یک آونگ ساده در اثر جابجایی اولیه آن نمونه ای از یک ارتعاش آزاد است. ارتعاش آزاد به ارتعاشی گفته می شود که سیستم در اثر اعمال نیروهای ذاتی و لاینفک خود تحت یک تحریک اولیه نوسان میکند و نیروهای خارجی حضور نداشته باشند. ارتعاشات آزاد حالتی از حرکت نوسانی جسم است که در آن نیروی تحریک خارجی صفر است. حالتی که در آن نیروی تحریک خارجی وجود دارد ارتعاشات اجباری نامیده می شود. مثلا در بحث سازه ها، ارتعاش آزاد سازه (Free Vibration) عبارت است از پاسخ سازه در اثر اعمال نیرو و یا تغییر مکان اولیه به آن (انحراف اولیه سازه از وضعیت تعادل و سپس رهاکردن آن به حال خود) که در سازه های معمول بعلت وجود میرایی، با گذشت زمان از دامنه ارتعاش کاسته شده و سازه به حالت سکون باز می گردد.
در این صفحه تعداد 761 مقاله تخصصی درباره ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد
مقالات ISI ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Jacobi polynomials; Free vibration; Laminated composite elliptic cylinders; General boundary conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Euler-Bernoulli beam; Bi-directional functionally graded materials; Geometric nonlinearity; Asymmetric modes; Free vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Differential quadrature element method; Multiple boundary conditions; Hybrid nonlocal Euler-Bernoulli beam; Free vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Porous-cellular plate; Porosities; Elastic buckling; Free vibration; First-order shear deformation plate theory; Analytical solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; FG porous cylindrical shell; Nonlinear primary resonance; Free vibration; Nonlinear forced vibration; Multiple scales method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Free vibration; Functionally graded beams; Dynamic stiffness method; Frameworks; Wittrick-Williams algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Dynamic stiffness method; Thin plate structure; Dynamic response analysis; Free vibration; Coupled plate structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Dynamic instability; Doubly-tapered composite laminates; Composite beams; Rotating blade; Free vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Nanoplate; Nonlocal elasticity theory; Gurtin-Murdoch surface elasticity theory; Isogeometric analysis; Functionally graded material; Free vibration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Semi analytical method; Doubly-curved shells of revolution; Free vibration; Arbitrary boundary conditions; Rayleigh-Ritz method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; A semi-analytical method; Jacobi polynomials; Free vibration; Stepped doubly-curved shells of revolution; Arbitrary boundary conditions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Free vibration; Dynamic stiffness method; Rectangular plate; Functionally graded material; Classical plate theory; Physical neutral surface;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Free vibration; Forced vibration; Complementary Functions Method (CFM); Inverse Laplace transforms; Functionally graded materials (FGMs); Parabolic Arch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Walsh functions; Functionally graded material; Cylindrical shell; Free vibration; Composite structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Free vibration; Rotating shell-plate combination; Artificial spring; Coriolis and centrifugal effects; Chebyshev-Ritz method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارتعاشات آزاد یا نوسانات آزاد; Functionally graded material; Finite element method; Free vibration; Buckling; First-order shear deformation theory;