کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
332160 545669 2014 7 صفحه PDF 20 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A pilot study to investigate the induction and manipulation of learned helplessness in healthy adults
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه ی مقدماتی به منظور بررسی ایجاد و تعدیل درماندگی آموخته شده در بزرگسالان سالم
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
کلمات و ترکیب های کلیدی

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1. روش غربالگری

2.2. مروری برمطالعه

2.3. بررسی آستانه حرکتی و منطقه بندی جلوی مغز

2.4. تست محرک آزارنده مقدماتی

2.5. درمان rTMS واقعی یا ساختگی 

2.6. الگوی محرک آزاردهنده

2.7. تمرین حروف درهم  قابل حل

2.8. تجزیه و تحلیل  داده ها و عدم اطلاع

شکل. 1. نمایش شماتیک روش مطالعه. 

2.9. گزارش گیری از شرکت کنندگان

3. نتایج

3.1. جمعیت شناسی و اقدامات پایه

3.2. کنترل درک شده

3.3. عملکرد تمرین حروف درهم

3.3.1. سرعت حل حروف درهم

3.3.2. میزان شکست در حروف درهم

3.3.3. سرعت شکست در حروف درهم

4. بحث

4.1. بررسی فرضیه

جدول 1. مقایسه جمعیت شناسی و ویژگی ها از شروع مطالعه در چهار گروه مورد آزمایش.

شکل. 2. نمودار میزان ادراک کنترل را در هر یک از چهار گروه مورد آزمایش نشان می دهد. 

شکل. 3. نمودار زمان متوسط برای رسیدن به یک راه حل درست را در هر یک از چهار گروه آزمایش شده نشان می دهد. 

شکل. 4. نمودار میانگین تعداد پذیرش شکست را در هر یک از چهار گروه آزمایش شده نشان می دهد. 

شکل. 5. نمودار متوسط زمان لازم برای پذیرفتن شکست (در ثانیه) در هر یک از چهار گروه مورد آزمایش نشان می دهد.

4.2. منطقی برای تحریک DLPFC جهت افزایش انعطاف پذیری

4.3. محدودیت ها و جهت گیری های آینده

5. نتیجه گیری

 
ترجمه چکیده
از بین بردن کنترل پذیری یک محرک مضر ممکن است یک درماندگی آموخته شده (LH) که شبیه جنبه هایی از افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) است را ایجاد کند. این مطالعه این موضوع را بررسی می کند که آیا تحریک مغناطیسی مکرر از راه جمجمه (rTMS) از سمت چپ قشر خلفی-جانبی جلوی مغز (DLPFC) انعطاف پذیری در الگو محرک آزارنده LH را گسترش می دهد. به همه 55 شرکت کننده گفته شد که با فشار دکمه ها در یک توالی نامعلومی می توانند به یک محرک آزارنده در ساعد خود خاتمه دهند. در حقیقت، تنها نیمی از آنها کنترل داشتند (+C). نیم دیگر هیچ کنترلی نداشتند (-C). تمامی شرکت کنندگان DLPFCrTMS چپ واقعی (Real) و یا ساختگی (Sham) در زمان الگو دریافت کردند (-C/R +C/S, -C/S, +C/R,). اثرات شناختی LH با استفاده از یک تمرین حروف درهم مورد بررسی قرار گرفت. الگو LH توانست با موفقیت کنترل درک شده در گروه -C را کاهش دهد. همانطور که پیش بینی شده بود، گروه های +C/S و +C/R نسبت به گروه –C/S اغلب کندتر شکست را می پذیرند و زمان کمتری برای حل هر حروف درهم می طلبند. عملکرد بهتر حروف درهم در گروه C/R- به آمار معنی-داری نزدیک شد. نتایج اولیه نشان می دهد که تعدیل کنترل یک محرک آزارنده ممکن است اثر LH را ایجاد کند که به عنوان عملکرد حروف درهم نامناسب آشکار می شود. تحقیقات بیشتری نیاز است تا به اصلاح این مدل بپردازد و تعیین کند که آیا DLPFCrTMS هر گونه اثر LH را می تواند تسکین دهد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی روانپزشکی بیولوژیکی
چکیده انگلیسی


• Learned helplessness may resemble aspects of depression or PTSD.
• Uncontrollable noxious stimulation induces learned helplessness in healthy adults.
• The perception of control protects against feelings of learned helplessness.
• Individuals who felt helpless performed poorly on a subsequent anagram task.
• Prefrontal rTMS may protect against the cognitive effects of learned helplessness.

Eliminating the controllability of a noxious stimulus may induce a learned helplessness (LH) that resembles aspects of depression and post-traumatic stress disorder (PTSD). This study examined whether repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) promotes resilience in an aversive stimulus model of LH. All 55 participants were told that an undisclosed sequence of button presses would terminate an aversive stimulus on their forearm. In truth, only half had control (+C). The other half had no control (−C). All participants received real (R) or sham (S) left DLPFC rTMS during the paradigm (+C/R, −C/S,+C/S,−C/R). We evaluated the cognitive effects of LH using an anagram task. The LH paradigm successfully reduced perceived control in the −C groups. As predicted, the +C/R and +C/S groups tended to give up less quickly and take less time to solve each anagram than did the −C/S group. Superior anagram performance in the −C/R group approached statistical significance. Our preliminary results suggest that manipulating the controllability of an aversive stimulus may induce an LH effect that manifests as impaired anagram performance. Further research is needed to refine this model and determine if DLPFC rTMS mitigates any LH effects.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Psychiatry Research - Volume 219, Issue 3, 30 November 2014, Pages 631–637
نویسندگان
, , , , , , , ,