کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
346610 617825 2013 8 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Research in play therapy: A 10-year review in Taiwan
ترجمه فارسی عنوان
مروری بر تحقیقات ده ساله بازی درمانی در تایوان
کلمات کلیدی
بازی درمانی - بازی درمانگر - مشاور - در - آموزش - مطالعه بررسی -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
واژه های کلیدی
1- مقدمه
2- مواد و روش ها
2-1 فرآیند غربالگری و نمونه
2-2 فرآیند رمز گذاری
3- نتایج
3-1 سئوال تحقیق 1: چه تعداد تز و پایان نامه در مورد بازی درمانی انجام شده است؟
جدول 1. تعداد تز و پایان نامه های بازی درمانی در تایوان از 2002 تا 2011
3-2 سئوال تحقیق 2: اهداف پژوهش چه بود؟
3-2-1 بچه ها
3-2-2 والدین/مراقبین بچه ها
3-2-3 معلمان بچه ها
3-2-4 بازی درمانگران
3-2-5 سایر موارد
3-3 سئوال تحقیق 3: ویژگی های جامعه پژوهش چه بود؟
3-3-1 سن و نمره
3-3-2 جنس
3-3-3 تعداد شرکت کنندگان
3-3-4 موسسه تحقیقاتی
3-4 سئوال تحقیق 4: ویژگی های بازی درمانی چه بود؟
3-4-1 نظریه بازی درمانی
3-4-2 نوع درمان در بازی درمانی
3-4-3 تعداد و طول جلسات بازی درمانی
3-4-4 دفعات بازی درمانی
3-5 سئوال تحقیق 5: روش های اصلی تحقیق چه بودند؟
3-5-1 روش تحقیق
3-5-2 مصاحبه
3-5-3 اهمیت آماری، عملی و بالینی
3-6 سئوال تحقیق 6: چه نوع ابزاری در تحقیق استفاده شده بود؟ اگر ابزاری وجود داشت؟
4- بحث یافته ها
4-1 مشخصات شرکت کنندگان
4-1-1 تک مورد
4-1-2 تنوع
4-1-3 معلم به عنوان یک متخصص
4-2 ویژگی های بازی درمانی
4-2-1 اثربخشی بازی درمانی
جدول 2. نام و تعداد ابزارهای انجام تحقیق در کل مطالعات
4-2-2 تعداد جلسات بازی درمانی
4-2-3 کاربرد تئوری
4-3 روش تحقیق
4-3-1 روش کیفی
4-3-2 اهمیت گزارش دهی
4-4 بازی درمانی و آموزش تحقیق در دوره های کارشناسی ارشد
4-4-1 دوره بازی درمانی و اتاق بازی
4-4-2 انتشار تز یا پایان نامه
4-5 محدودیت های مطالعه
4-6 کاربردها
5- نتیجه گیری
ترجمه چکیده
این مطالعه مرور ده ساله 86 پایان نامه فوق لیسانس و دکتری در مورد بازی درمانی را ارائه می کند که در طی سال های 2002 تا 2011 در تایوان انجام شده است. توجه خاصی به نیت تحقیق، ویژگی های شرکت کنندگان، ویژگی های بازی درمانی و روش های تحقیق مبذول شده است. نتایج نشان می دهد گروهی که بیشتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته است، بچه ها و نوجوانان می باشند (6/54درصد)، سپس بازی درمانگرها (6/25 درصد)، والدین/مراقبین بچه ها (3/16 درصد) و معلمان بچه ها (2/1 درصد) در رده بعدی هستند. یافته ها حاکی از آن است که انواع تحقیقات انجام شده شامل کیفی (59 مورد، 6/68 درصد)، کمی (7 مورد، 1/8 درصد) و روش مختلط (20 مورد، 3/23 درصد) بوده است. نتایج در رابطه با کاربرد آنها برای آموزشگران مشاور و تحقیقات آینده بر بازی درمانی، مورد بحث قرار می گیرند.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی پریناتولوژی (پزشکی مادر و جنین)، طب اطفال و بهداشت کودک
چکیده انگلیسی
This study represented a 10-year review of 86 master's theses and doctoral dissertations on play therapy that had been conducted in Taiwan from 2002 to 2011. Particular attention was directed to the intention of research, the traits of participants, the characteristics of play therapy, and the research methods. Results indicated that the most frequently studied population was children and adolescents (54.6%), followed by play therapists (25.6%), parents/care-givers of children (16.3%), and teachers of children (1.2%). Findings revealed the types of research were qualitative (n = 59; 68.6%), quantitative (n = 7; 8.1%), and mixed methods (n = 20; 23.3%). Results are discussed concerning implications for counselor educators and further research on play therapy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Children and Youth Services Review - Volume 35, Issue 1, January 2013, Pages 25–32
نویسندگان
,