کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
350988 618461 2011 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parenting style and parental monitoring with information communication technology: A study on Japanese junior high school students and their parents
ترجمه فارسی عنوان
سبک های فرزند پروری و نظارت والدین با فناوری اطلاعات و ارتباطات : مطالعه دانش آموزان ژاپنی پیش دبیرستان و والدین آن ها
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی: 

1.    مقدمه

1.1    زمینه اجتماعی  و سیستم های نظارتی با تکنولوژی پیشرفته 

1.2    پس زمینه نظری

2.    براورد و بررسی

2.1    شرکت کنندگان در براورد

2.2    مضمون سوالات برای والدین 

2.2.1    استفاده مداوم از سیستم های نظارتی

2.2.2    تمایل به استفاده از سیستم نظارتی در آینده 

2.2.3    مقیاس سبک فرزند پروری گزارش شده از والدین 

2.3    محتوای سوالات برای فرزندان 

3.    نتایج 

3.1    ویژگی پاسخ دهندگان

3.2    تمایل به استفاده از سیستم های نظارتی

3.2.1    استفاده فعلی والدین و تمایل به استفاده از سیستم های نظارتی 

3.2.2    تمایل فرزندان به استفاده از سیستم های نظارتی 

 3.3ساخت مقیاس 

3.3.1 مقیاس سبک فرزند پروری گزارش شده از والدین 

3.3.2 مقیاس سبک فرزند پروری گزارش شده از فرزندان 

3.3.3    تحلیل همبستگی نمره مقیاس 

جدول 1. بار عاملی برای مقیاس سبک فرزندپروری گزارش شده از والدین 

جدول 2. عامل بار برای مقیاس سبک فرزند پروری گزارش شده از فرزند.

جدول 3. مقدار میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی متغیرها 

3.4    تجزیه و تحلیل رگرسیون قیاسی

3.5.1 تمایل والدین به استفاده

3.5.2 تمایل فرزندان به استفاده از سیستم های نظارتی

جدول 4. بتا برای پیشگوهای تمایل والدین به استفاده از سیستم های نظارتی ( تجزیه و تحلیل رگرسیون قیاسی)

جدول 5. بتا برای پیشگوهای تمایل فرزندان به استفاده از سیستم های نظارتی ( تجزیه و تحلیل رگرسیون قیاسی).

3.5    تفاوت در تمایل فرزند-والد به استفاده 

4.   بحث

 

 
ترجمه چکیده
داده ها از 286 جفت دانش آموز ژاپنی پیش دبیرستانی و والدین آن ها به منظور بررسی ارتباط بین سبک فرزند پروری و تصمیم به استفاده از سیستم های نظارتی به همراه فناوری اطلاعات برتر مثل دستگاه های GPS و کارت های IC، جمع آوری شدند نتایج نشان داد که اکثر شرکت کنندگان هیچ تجربه ای از سیستم های نظارتی ندارند اما بیش از نصف والدین تا حدی تمایل به استفاده از آن دارند. نوعی ارتباط بین تمایل به استفاده از سیستم های نظارتی و دو نوع سبک فرزند پروری (پاسخ دهی و کنترل) گزارش شده از والدین و فرزندان بررسی شده، وجود دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون قیاسی نشان داد که سبک فرزند پروری پیشگویی برای تمایل به استفاده از سیستم های نظارتی است، که در این مطالعه والدین کنترلگر، مهم ترین پیشگو برای تمایل والدین به استفاده از این سیستم ها بودند. پاسخ دهی کودکان در این مطالعه نیز اثر مثبتی بر روی تمایل استفاده کودکان داشت در حالی که کنترل گزارش شده از فرزندان چنین تاثیری نداشت. می توان نتیجه گرفت که سبک فرزند پروری تمایل به استفاده از سیستم های نظارتی پیشرفته بین والدین و فرزندان را به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد: پیشگوی مهم تمایل به استفاده والدین، علاقه آن ها به کنترل و پیشگوی تمایل فرزندان به استفاده، درک پاسخ دهی و علاقه والدین آن هاست.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نرم افزارهای علوم کامپیوتر
چکیده انگلیسی

Data were collected from 286 pairs of Japanese junior high school students and their parents to explore the association between parenting style and the intention to use monitoring systems incorporating advanced information technology such as GPS devices and IC cards. Results indicated that a majority of the participants had not experienced advanced monitoring systems, but more than half of the parents had some degree of intention to use them. The relationship between the intention to use monitoring systems and two types of parenting styles (i.e., responsiveness and control) reported by both parents and children was investigated. Categorical regression analyses revealed that parenting style was a predictor of the intention to use monitoring systems, with parent-reported control being the most significant predictor of parents’ intention to use. Child-reported responsiveness also had a significant positive effect on child’s intention to use, whereas child-reported control did not have such an effect. It became clear that parenting style was differently affected the intention to use advanced monitoring systems between parents and children; the significant predictor of parents’ intention to use is their tendency of control and that of children’s to use is their perceived responsiveness.


► Parenting style and parental monitoring was examined.
► Monitoring system with GPS device or IC card was focused on.
► Japanese junior high school students and their parents were participated.
► Control was the predictor of parents’ intention to use monitoring system.
► The predictor of children’s intention to use was their perceived responsiveness.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers in Human Behavior - Volume 27, Issue 5, September 2011, Pages 1800–1805
نویسندگان
,