کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
4940189 1436370 2017 6 صفحه PDF 16 صفحه WORD دانلود کنید
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A longitudinal study of the association between inattention, hyperactivity and impulsivity and children's academic attainment at age 11
ترجمه فارسی عنوان
مطالعه طولی ارتباط بین بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری و دستاوردهای تحصیلی در سن 11 سالگی
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلیدواژهها

1-مقدمه

2- روش

2-1- مقیاسها

2-1-1- دستاورد تحصیلی در آغاز مدرسه

2-1-2- رفتار در پایان سال اول مدرسه

2-1-3- توانایی خواندن انگلیسی و ریاضیات در پایان مدرسه ابتدایی، سن 11 سالگی

2-1-4- متغیرهای بافتی اضافی

2-2- منبع دادهها و نمونه

2-3- تحلیلهای آماری 

3- نتایج و تحلیل

جدول 1: متغیرهای وارد شده در مدلهای چندسطحی

جدول 2: مدلهای چندسطحی مربوط به نتایج تحصیلی در سن 11 سالگی (پایان مرحله کلیدی 2 ریاضیات و خواندن انگلیسی)

جدول 3: اندازه اثرهای ریاضیات و خواندن انگلیسی در پایان مرحله کلیدی 2 برای هر نمره اضافی در مقیاسهای رفتاری

4- بحث
ترجمه چکیده
پیشینه: ارتباط بین بی توجهی و بیش فعالی/تکانشگری و نتایج ضعیف تحصیلی به خوبی مشخص شده است. امکان دارد که کودکان دارای مشکلات خفیف تشخیص داده نشوند اما هنوز هم ممکن است در معرض خطر نتایج ضعیف تحصیلی باشند. اهداف: بررسی کردن ارتباط بین پیوستار بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری در سن پنج سالگی و دستاورد تحصیلی در سن 11 سالگی. نمونه: نمونه شامل 46،369 کودک از 1812 مدرسه ابتدایی در انگلستان بود. روشها: خواندن و ریاضیات در شروع مدرسه ارزیابی شد. معلمان رفتار کودک را در پنج سالگی درجه بندی کردند. توانایی خواندن انگلیسی و ریاضیات در سن 11 سالگی ارزیابی شد. نتایج: یک ارتباط مستقیم منفی قابل توجه بین شدت رفتار بی توجهی در سن 5 سالگی و دستاوردها در سن 11 سالگی پیدا شد. بیش فعالی ارتباط معناداری با دستاوردها نداشت اما تکانش گری به صورت ضعیف اما مثبت با دستاوردها مرتبط بود. این ارتباطها در نمرات تمام حوزه های رفتار، وجود داشت. نتیجه گیری: بررسی پیوستار نشانه ها، تلویحات مهمی برای معلمان دارد؛ مخصوصاً در مورد کودکان دارای بی توجهی خفیف که ممکن است مشکلاتشان تشخیص داده نشود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی روانشناسی روانشناسی رشد و آموزشی
چکیده انگلیسی


- Inattention at age 5 was substantively related to attainment at age 11.
- Hyperactivity at age 5 was not significantly associated with later attainment.
- Impulsivity at age 5 was weakly but positively correlated with later attainment.
- These relationships held for children with mild, sub-clinical, levels of symptoms.

BackgroundThe link between inattention and hyperactivity/impulsivity and poor academic outcomes is well established. Children with mild difficulties can go unnoticed yet may be at risk of poor academic outcomes.AimsTo investigate the link between a continuum of inattention, hyperactivity and impulsivity at age five and academic attainment at age 11.SampleThe sample comprised 46,369 children from 1812 English primary schools.MethodsReading and mathematics when starting school. Teachers rated behaviour at age five. English and mathematics were assessed at age 11.ResultsA substantive negative direct relationship was found between the severity of inattentive behaviour at age 5 and attainment at age 11. Hyperactivity was not significant but impulsivity was weakly but positively associated with attainment. These relationships applied across the whole range of behaviour scores.ConclusionsInvestigation of the continuum of symptoms has important implications for the teachers; particularly for those children with mild inattention whose difficulties may go unnoticed.

157

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Learning and Individual Differences - Volume 53, January 2017, Pages 156-161
نویسندگان
, , , ,