کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
5156362 1500578 2018 8 صفحه PDF 21 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Porous stable poly(lactic acid)/ethyl cellulose/hydroxyapatite composite scaffolds prepared by a combined method for bone regeneration
ترجمه فارسی عنوان
داربست‌های کامپوزیتی پایدار و متخلخل پلی(اسیدلاکتیک)/اتیل سلولز/هیدروکسی‌آپاتیت تهیه‌شده با روش ترکیبی برای بازتولید استخوان
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1-‌ مقدمه 

شکل 1: تصویر شماتیک تهیه (الف) و پیوند استخوان(ب) در داربست‌های متخلخل PLA/EC/HA

2-‌ مواد و روش‌ها 

2-1   ‌مواد 

جدول 1. ترکیبات داربست‌های PLA/EC/HA

2-2   روش‌ها 

2-2-1   تولید هیدروکسی‌آپاتیت (HA) 

2-2-2   ‌تهیه داربست‌های متخلخل PLA/EC/HA 

2-3   توصیف ویژگی‌های داربست‌ها

2-4   ‌تخلخل، خواص مکانیکی، زاویه تماس و جذب آب 

2-5  ‌تجزیه داربست‌ها 

2-6   ‌تحلیل آماری 

3-  ‌نتایج و بحث 

3-1  ‌ریخت‌شناسی و ریزساختار داربست‌های متخلخل

3-2   ویژگی‌های ساختاری شیمیایی 

3-3   ‌تخلخل و خواص مکانیکی 

شکل 2: تصاویر SEM از ساختار اولیه داربست‌های P1H0 (A, B, C)، P9H1 (ِD, E, F)، P8H2 (G, H, I)، P7H3 (J, K, L) و P6H4 (M, N, O) با بزرگنمایی‌های متفاوت. 

3-4   آبدوستی و ظرفیت‌های جذب آب

شکل 3: منحنی‌های FTIR (A)، XRD (B)، و TG (C, D) در داربست‌های مختلف با مرجع HA. 

جدول 2: نتایج تجزیه زیستی حاصل از تحلیل TG (a) 

3-5  تجزیه در محیط آزمایشگاهی 

جدول 3: خواص فیزیکی داربست‌ها. مقادیر میانگین   انحراف معیار پنج اندازه‌گیری مستقل هستند.

شکل 4: منحنی‌های کاهش وزن (A) و تغییرات pH محلول (B) پس از فرو بردن داربست‌ها در محلول PBS در دوره‌های زمانی مختلف. تصاویر SEM از ریخت‌شناسی سطح داربست‌های P8H2 قبل از فرو بردن در محلول PBS به مدت 56 روز (C) و پس از آن (D). داده‌ها به‌صورت میانگین   انحراف معیار نشان داده شده‌اند (تعداد تکرار = 3)

4- ‌نتیجه‌گیری 

 
ترجمه چکیده
ساخت داربست‌های زیست‌همانند که باید همزمان از استحکام مکانیکی و ساختار منفذ لازم برخوردار باشند، مسأله مهمی در مهندسی بافت استخوان است. در اینجا، برای تهیه داربست جدید پلی‌(اسید لاکتیک)/اتیل سلولز/هیدروکسی‌آپاتیت (PLA/EC/HA)، فناوری‌های ریخته‌گری حلال با غلظت بالا، شستشوی ذرات، و قالب‌گیری فشاری در دمای اتاق را ترکیب کردیم. خواص کارکردی، ساختاری و مکانیکی داربست‌های متخلخلِ بدست‌آمده توصیف شدند. نتایج نشان داد که داربست‌های PLA/EC/HA در سطح بارگذاری HA با درصد وزنی 20 % خواص مکانیکی بهینه و ساختار متخلخل مطلوبی را نشان می‌دهند. تخلخل، زاویه تماس، استحکام تسلیم فشاری و کاهش وزن آن پس از 50 روز به ترتیب، ، ، و بودند، که می‌تواند نیازهای فیزیولوژیکی را برای هدایت بازتولید استخوان تأمین کند. بنابراین، می‌توان از داربست‌های ساخته‌شده به‌عنوان ماده جایگزین استخوان در مهندسی بافت استخوان استفاده کرد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی آلی
چکیده انگلیسی
A major challenge in bone tissue engineering is the development of biomimetic scaffolds which should simultaneously meet mechanical strength and pore structure requirements. Herein, we combined technologies of high concentration solvent casting, particulate leaching, and room temperature compression molding to prepare a novel poly(lactic acid)/ethyl cellulose/hydroxyapatite (PLA/EC/HA) scaffold. The functional, structural and mechanical properties of the obtained porous scaffolds were characterized. The results indicated that the PLA/EC/HA scaffolds at the 20 wt% HA loading level showed optimal mechanical properties and desired porous structure. Its porosity, contact angle, compressive yield strength and weight loss after 56 days were 84.28 ± 7.04%, 45.13 ± 2.40°, 1.57 ± 0.09 MPa and 4.77 ± 0.32%, respectively, which could satisfy the physiological demands to guide bone regeneration. Thus, the developed scaffolds have potential to be used as a bone substitute material for bone tissue engineering application.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Carbohydrate Polymers - Volume 180, 15 January 2018, Pages 104-111
نویسندگان
, , , , ,