مهندسی بافت استخوان

در این صفحه تعداد 740 مقاله تخصصی درباره مهندسی بافت استخوان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده مهندسی بافت استخوان
مقالات ISI مهندسی بافت استخوان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Polyurethane; Sunflower oil/Neem oil; Nanofibers; Bone tissue engineering; Physico-chemical characteristics; Biocompatibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Bone marrow stromal cell; Bone tissue engineering; Calcium phosphate scaffold; Bone morphogenetic protein 2; Subcutaneous implant; Mouse implantation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; CS; chitosan; GAG; glycosaminoglycan; DDA; degree of deacetylation; ECM; extracellular matrix; FFSA; 5-formyl-2-furansulfonic acid; BZ1S; 2-formylbenzene sulfonic acid; BZ2S; 4-formyl-1,3-benzenedisulfonic acid; APTT; activated partial thromboplastin time
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; ALP; alkaline phosphatase; BTE; bone tissue engineering; CMC; carboxymethyl cellulose; COL-1; collagen type-1; CS; chitosan; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; HDAC; histone deacetylase; mMSCs; mouse mesenchymal stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Alg; alginate; ALP; alkaline phosphatase; BTE; bone tissue engineering; CI; chitin; Col; collagen; CMC; carboxymethyl cellulose; CS; chitosan; FDM; fused deposited modeling; Gel; gelatin; HA; hyaluronic acid; HAp; hydroxyapatite; LOM; laminated object man
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Akt; protein kinase B; Alg; alginate; ALP; alkaline phosphatase; ATF; activating transcription factor; BFR; bone formation rate; BMD; bone mineral density; BMP; bone morphogenetic protein; BSP; bone sialoprotein; BTE; bone tissue engineering; CIA; collage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Beam-based scaffolds; Bone tissue engineering; Mechanobiology; Unit cell; Rhombic dodecahedron; Truncated cube; Truncated cuboctahedron; Diamond;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Synergistic effects; Cell proliferation; Stemness maintenance; Osteogenic differentiation; Bone tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت استخوان; Bioactive; Bone tissue engineering; Scaffold fabrication; Characterization; Electrical stimulation; Nanofibres; 3D printing;