کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6832705 617439 2015 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An examination of the relationship between childhood emotional abuse and borderline personality disorder features: The role of difficulties with emotion regulation
ترجمه فارسی عنوان
سوء استفاده از کودکان و بی توجهی بررسی ارتباط بین سوءاستفاده احساسی در دوران کودکی و خصیصه های اختلال شخصیت مرزی: نقش مشکلات در تنظیم احساسات
کلمات کلیدی
- سو استفاده از کودکان - اختلال در نظم احساسات - اختلال شخصیت مرزی -
فهرست مطالب مقاله
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
روش ها 
شرکت کنندگان
پروسه کار
اندازه گیری
جدول 1. آمارهای توصیفی برای متغیرهای درگیر در تحلیل های اولیه
تحلیل داده ها
نتایج
آمارهای توصیفی و تحلیل های مقدماتی
جدول 2. ارتباطات پیرسون بین شدت BPD، زیرگونه های سوءاستفاده در کودکی، و زیرمقیاسهای مشکلات در تنظیم احساسات
ارتباط بین سوءاستفاده جنسی، سوءاستفاده جسمی، سوءاستفاده احساسی در کودکی و شدت خصیصه های BPD
ارتباط بین سوءاستفاده احساسی در کودکی، مشکلا در تنظیم احساسات و شدت خصیصه های BPD
بحث
شکل 1: بازگشت به عقب استاندارد شده مسئول ارتباط بین سوءاستفاده احساسی، جنسی و جسمی با شدت خصیصه های BPD هستند. این ارتباط مستقیم بین سوءاستفاده احساسی و خصیصه های BPD، سوءاستفاده ی جنسی و خصیصه های BPD و سوءاستفاده ی جسمی و خصیصه های BPD سودمند برای ضریب استاندارد شده است به ترتیب 0.08، -0.04 و 0.09 که اشاره به هیچ راه مستقیم سوءاستفاده احساسی، جسمی و جنسی به خصیصه های BPD دارد. ارتباط بین سوءاستفاده ی احساسی و مشکل در تنظیم احساسات، و مشکل در تنظیم احساسات  و شدت BPD  بارز برای ضریب استاندارد شده به ترتیب 0.53 و 0.79 است که اشاره به یک راه غیرمستقیم بین سوءاستفاده ی احساسی و خصیصه های BPD از طریق مشکل در تنظیم احساسات دارد. 
محدودیت ها، اشارهات و جهت دهی های آینده
ترجمه چکیده
سوءاستفاده در کودکی به طور همواره با اختلال شخصیت مرزی (BPD) مربوط بوده است و مطالعات اخیر این ایده را مطرح می¬کنند که برخی شکل¬های سوءاستفاده در کودکی می¬تواند به تنهایی مربوط به هم BPD و هم خصیصه¬های BPD شود. به علاوه، مشکلات در تنظیم احساسات مرتبط با سوءاستفاده در کودکی، BPD در کنار خصیصه¬های BPD شناخته شده است. مطالعه ی حاضر موارد زیر را بررسی کرد: 1. آیا تناوب سوءاستفاده ی احساسی در کودکی به تنهایی در هنگامی که دیگر اشکال سوءاستفاده در کودکی کنترل می گردد، منجر به شدت خصیصه های BPD می شود؛ 2. آیا مشکلات در تنظیم احساسات منجر به ارتباط بین سوءاستفاده احساسی در کودکی و شدت خصیصه های BPD می شود. یک نمونه از افراد دانشجوی مقطع کارشناسی (n=243) شکل کوتاه پرسشنامه ترومای کودکی، مقیاس مشکل در تنظیم احساسات و لیست 23 علائم مرزی را پر کردند. تحلیل های قهقرایی متعدد و مدل سازی برابری ساختاری صورت گرفت. نتایج اشاره داشتند که تناوب سوءاستفاده احساسی در کودکی (و نه سوءاستفاده ی جنسی یا فیزیکی) به تنهایی مرتبط با شدت خصیصه های BPD بود. به علاوه، در حالی که مسیر مستقیمی بین سوءاستفاده احساسی در کودکی، سوءاستفاده فیزیکی در کودکی، یا سوءاستفاده جنسی در کودکی و خصایص BPD نبود، یک ارتباط غیرمستقیم بین سوءاستفاده احساسی در کودکی و خصیصه های BPD به واسطه ی مشکل در تنظیم احساسات وجود داشت. این یافته ها اشاره می کنند که از اشکال مختلف سوءاستفاده در کودکی، سوءاستفاده ی احساسی به طور ویژه می تواند نقش گسترش دهنده در آسیب شناسی BPD داشته باشد. پیش گیری و درمان آسیب شناسی BPD می تواند از طریق تدارک استراتژی های تنظیم احساسات ذی نفع شود.
موضوعات مرتبط
علوم پزشکی و سلامت پزشکی و دندانپزشکی پریناتولوژی (پزشکی مادر و جنین)، طب اطفال و بهداشت کودک
چکیده انگلیسی
Childhood abuse has been consistently linked with borderline personality disorder (BPD) and recent studies suggest that some forms of childhood abuse might be uniquely related to both BPD and BPD features. In addition, difficulties with emotion regulation have been found to be associated with childhood abuse, BPD, as well as BPD features. The present study examined (1) whether frequency of childhood emotional abuse is uniquely associated with BPD feature severity when controlling for other forms of childhood abuse and (2) whether difficulties with emotion regulation accounts for the relationship between childhood emotional abuse and BPD feature severity. A sample of undergraduates (n = 243) completed the Childhood Trauma Questionnaire – Short Form, Difficulties in Emotion Regulation Scale, and Borderline Symptom List-23. Multiple regression analyses and Structural Equation Modeling were conducted. Results indicated that frequency of childhood emotional abuse (and not sexual or physical abuse) was uniquely associated with BPD feature severity. In addition, while there was no direct path between childhood emotional abuse, childhood physical abuse, or childhood sexual abuse and BPD features, there was an indirect relationship between childhood emotional abuse and BPD features through difficulties with emotion regulation. These findings suggest that, of the different forms of childhood abuse, emotional abuse specifically, may have a developmental role in BPD pathology. Prevention and treatment of BPD pathology might benefit from the provision of emotion regulation strategies.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Child Abuse & Neglect - Volume 39, January 2015, Pages 147–155
نویسندگان
, , , , ,