کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6843930 1436328 2018 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Youth perceptions toward corruption and integrity: Indonesian context
ترجمه فارسی عنوان
ادراکات جوانان نسبت به فساد و صداقت: زمینه اندونزی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
فساد جنایت علیه بشریت است - کشور را از بین می برد و هر سطح حکومتی را آلوده می کند. توسعه کشور مهار شده و فقر افزایش می یابد. جوانان که امید کشور هستند نقش مهمی در مبارزه با فساد می کنند. نگرش نسبت به مبارزه با فساد و اهمیت فهم یکپارچگی باید از یک سن جوان به وجود آید. با این حال، بسیاری از محققان تحقیق و یا سعی در درک جوانان در برابر فساد و صداقت، به ویژه در زمینه اندونزی، درک نمی کنند. بنابراین، این تحقیق جوانان را به سمت فساد و یکپارچگی تشخیص داد. این مقاله مرحله اول (نسل آیتم) را در ایجاد یک مقیاس برای فساد و یکپارچگی توصیف می کند. داده ها در میان جوانان اندونزی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه عمیق جمع آوری شد. نتایج نشان داد که جوانان اندونزی واقعا با واژه ی یکپارچگی آشنا نیستند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نمی توانند کلمه را تعریف کنند. از کسانی که می توانستند، صداقت به عنوان یک ویژگی اصلی یکپارچگی درک می شد. جوانان اندونزی فساد را به عنوان رفع حقوق دیگران تعریف کردند. آنها اشاره کردند که مصرف پول دیگر، نمونه ای از فساد است. تمام یافته های تحقیق همراه با بررسی ادبیات درباره فساد و یکپارچگی، شاخص هایی برای اندازه گیری فساد و یکپارچگی در مراحل بعدی توسعه مقیاس خواهد بود.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد، اقتصادسنجی و مالیه (عمومی)
چکیده انگلیسی
Corruption is a crime against humanity-it destroys the country and infects every level of government. Country development is inhibited and poverty increases. Youth, which is the hope of the nation, plays an important role in the fight against corruption. Attitudes towards the fight against corruption and the importance of understanding integrity need to be instilled from a young age. However, not many researchers have investigated or tried to understand the perceptions of young people against corruption and integrity, especially in the Indonesian context. Thus, this research identified youth perceptions toward corruption and integrity. This paper describes the first stage (item generation) in developing a scale for corruption and integrity. Data were collected among Indonesian youth through an open-ended questionnaire and in-depth interviews. The results showed that Indonesian youth are not really familiar with the word integrity. More than half of the respondents could not define the word. From those who could, honesty was perceived as a main characteristic of integrity. Indonesian youth defined corruption as taking away the rights of others. They pointed out that taking away others money is an example of corruption. All the research findings combined with the literature review on corruption and integrity will become indicators to measure corruption and integrity in the next steps of the scale development.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Kasetsart Journal of Social Sciences - Volume 39, Issue 2, May–August 2018, Pages 299-304
نویسندگان
,